Sociologija

APIE PROGRAMĄ

Sociologijos gretutinių studijų programos tikslas – ruošti sociologus, kaip gretutinės krypties bakalaurus, kurie patenkintų minimalius sociologo kvalifikacinius reikalavimus, t. y. gebėtų taikyti sociologijos teorijos ir sociologinių tyrimų metodologijos žinias, plečiant studijoms pasirinktų visuomenės struktūrų ir institutų bei su jais susijusių socialinių problemų sociologinės analizės dalykines kompetencijas, bei įgyjant ir stiprinant profesinei saviugdai ir tobulėjimui būtinas bendrąsias kompetencijas, laikytis profesinės etikos.

Programos aprašas

MOKYMOSI YPATUMAI

Gretutinės studijos prasidės antrame kurse (nuo 3 semestro). Studijų apimtis – 60 kreditų, išdėstytų per 5 semestrus (nuo 3 iki 7 semestro) paraleliai su pagrindinėmis bakalauro programos studijomis.

INFORMACIJA

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:

Laukiame Jūsų!