Magistrantūros studijos

Ruduo Filosofijos fakultete 2015 O.Suprun fotoMagistrantūros studijos yra antrosios pakopos studijos, kurias sėkmingai užbaigus įgyjamas pasirinktos studijų krypties (šakos) magistro kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį universitetinį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vykdomų magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė studijų programos apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos trunka 1,5 arba 2 metus.

Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu, kurį apgynus suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) magistro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas įgytą kvalifikaciją liudijantis diplomas ir jo priedėlis

Studentams, įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai, Senato komisijos nustatyta tvarka išduodami CUM LAUDE diplomai, o įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai ir pasižymėjusiems mokslinių tyrimų veikloje, išduodami MAGNA CUM LAUDE diplomai. Visiems Vilniaus universiteto absolventams diplomai įteikiami istorinėje Šv. Jonų bažnyčioje šventinės ceremonijos metu.

Studijos gali būti tęsiamos trečiojoje studijų pakopoje – doktorantūroje.

Jūsų dėmesiui – 2013 m. LEIDINYS APIE MAGISTRANTŪROS STUDIJAS VU FILOSOFIJOS FAKULTETE – parsisiųsti.