Studijų programos

Studentai 2015 09 01 smVilniaus universiteto Filosofijos fakultete vykdomos šios magistrantūros (II pakopos) studijų programos:

Filosofija
Edukologija
Edukacinė ir vaiko psichologija
Klinikinė psichologija
Organizacinė psichologija
Sveikatos psichologija

Teisės psichologija
Socialinis darbas
Socialinė politika
Sociologija
Sociologija ir kriminologija

Fakultete vykdomų magistrantūros studijų programų aprašai ir planai skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

VU Filosofijos fakultete siūlomų magistro studijų apimtis yra 120 kreditų, išskyrus Socialinės politikos studijas – jų apimtis 90 kr. Studijos vykdomos nuolatine forma ir trunka 2 metus, išskyrus Socialinės politikos studijas – jos trunka 1,5 m.

Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas įgytą kvalifikaciją liudijantis diplomas ir jo priedėlis. Toliau studijos gali būti tęsiamos trečiojoje pakopoje – doktorantūroje.