Edukologija

Apie programą

VU FsF piene smStudijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Edukologija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų magistras

Edukologijos magistrantūros studijų tikslas – parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas Edukologijos magistro laipsnis.

Pirmajame studijų semestre dėstomi bendrieji studijų dalykai, o nuo antrojo semestro galima rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų):

1. Švietimo politika ir administravimas
2.
Švietimo kultūra

Studijų programos komiteto pirmininkė prof. dr. Lilija Duoblienė.

Studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.