Filosofija

Apie programą

VU FsF filosofaiStudijų sritis: Humanitariniai mokslai    
Studijų kryptis: Filosofija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras

Filosofijos magistrantūros programa visų pirma skirta šiuolaikinės filosofijos studijoms. Ši magistrantūra ugdo mokslinio tyrimo, kritinio mąstymo, įžvalgaus apibendrinimo bei problemų sprendimo įgūdžius. Be nūdienių filosofijos klausimų išmanymo neįmanomas ne tik visavertis visuomenės pažinimas, bet ir esmingi proveržiai humanitarinių, socialinių, fizinių ir net technologijos ar biomedicinos mokslų srityse.

Programa orientuoja studentus mokslo tyrimo darbui suteikdama metodologinių, teorinių ir specialiųjų filosofijos mokslo kompetencijų, formuodama mokslinio darbo įgūdžius bei taikydama tarpdalykinį požiūrį. Filosofijos magistrai pasirengia: (a) tęsti studijas filosofijos doktorantūroje; (b) dirbti mokslo tiriamąjį ir analitinį darbą filosofinės žiūros reikalaujančiose srityse; (c) įgyti siauresnę praktinę profesionalizaciją įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse maksimalaus kūrybiškumo, tarpdalykiškumo ir šiuolaikinių teorinių diskursų įvaldymo pagrindu.

Programoje numatyta galimybė rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų):
1. Šiuolaikinė filosofija;
2. Filosofija ir kognityviniai mokslai.

Filosofijos magistrai pasirengia tęsti studijas doktorantūroje bei dirbti mokslo tiriamąjį ir analitinį darbą tiek akademinėse institucijose, tiek ir įvairiose viešojo gyvenimo sferose. Plačiau skaitykite katedros puslapyje.

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. Marius Povilas Šaulauskas.

Studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Mokymosi ypatumai

VU FsF studentai2 smFilosofijos studijų trukmė: 2 metai
Studijų apimtis:
120 kreditų
Studijų forma:
nuolatinė

Studijų metu dėstomi dalykai: Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perspektyvos, Nūdienės analitinės filosofijos problemos, Šiuolaikinių filosofijos kontroversijų genezė ir būvis, Nūdienės politikos filosofijos problemos ir kiti privalomieji, pasirenkamieji dalykai.

Privalomieji dalykai sudaro 70 kr., o pasirenkamieji dalykai – 50 kr.

Galima viena iš šių dviejų specializacijų (šakų):
1. Šiuolaikinė filosofija;
2. Filosofija ir kognityviniai mokslai.

Studijų metodai: interaktyvios paskaitos, diskusijos seminaruose, pateiktys, oponavimas, konsultacijos (elektroninės, žodinės), individualusis konsultavimas.

Vertinimo metodai: pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.

Studijų programos aprašas ir planas (žr. Magistrantūros studijos --> Filosofijos fakultetas --> Filosofija --> Aprašymas arba Studijų dalykai).

Studijų programos tvarkaraštis.

Išsamiau kviečiame skaityti katedros puslapyje.

Galimybės studentams

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienoje studijų pakopoje mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje studentai gali praleisti iki 12 mėn. Absolventai taip pat turi galimybę atlikti praktiką įmonėse tais atvejais, kai praeina atranką paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Filosofijos studentų mokslinės draugijos veikloje


VU FSMDVilniaus universiteto Filosofijos studentų mokslinė draugija (VU FSMD) – akademinė organizacija, vienijanti filosofijos fakulteto studentus, besidominčius moksline veikla.

VU FSMD Misija:
- puoselėti VU FSF bendruomenę, laisvą akademinę diskusiją; skatinti domėjimąsi filosofija ir moksline veikla.
- skatinti studentų mokslines veiklas; gilinti studentų žinias filosofijos srityje; plėtoti VU FSF dėstytojų ir studentų bei studentų tarpusavio dialogą; kurti palankią aplinką išminties meilei, mokslo ir švietimo raidos skatinimui; plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą; populiarinti filosofiją Lietuvos visuomenėje.

Įgyvendindama šiuos tikslus VU FSMD užsiima šia veikla:
- organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas, debatus, disputus ir kitus su moksline veikla susijusius renginius; skatina pozityvias studentų iniciatyvas; rengti ir įgyvendinti mokslinius projektus; skatina akademinei bendruomenei, visuomenei ir valstybei naudingą studentų mokslinę veiklą; siekia kurti palankią aplinką studentų mokslinei veiklai.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje

VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį klubas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

FILOSOFIJOS MAGISTRAS GEBA:

FILOSOFIJOS MAGISTRAS GALI:

STOJANTIESIEMS

Į Filosofijos magistrantūrą konkurso tvarka priimami asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties universitetinį bakalauro ar aukštesnį laipsnį.

Nuo 2014 m. galimos dvi specializacijos:
1. Šiuolaikinė filosofija
2. Filosofija ir kognityviniai mokslai.

Išsami informacija apie 2017 metų priėmimą į Vilniaus universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas – pateiktoje nuorodoje rasite šią aktualią informaciją:

Įstojusiems iš kitų studijų krypčių ir neturintiems išankstinių studijų programos reikalavimuose numatytų kompetencijų, bus sudarytos sąlygos išklausyti išlyginamuosius dalykus pagal atskirą Klausytojo sutartį. Išlyginamųjų dalykų poreikį kiekvienu individualiu atveju nustato Studijų programos komitetas.

Mokamų studijų metinė kaina – 2265 Eur.

Jei norite sužinoti naujienas Lietuvos filosofijos padangėje, junkitės į filosofų gretas.