Specialioji pedagogika

DĖMESIO! 2017 ir 2018 metais priėmimas į Specialiosios pedagogikos programą vykdomas nebus.

APIE PROGRAMĄ.

Specialiosios pedagogikos (edukologijos krypties) magistrantūros studijų pagrindinis tikslas suteikti studijuojantiesiems teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, aprėpiančių svarbiausias specialiosios psichologijos ir specialiųjų poreikių asmenų vaikų ir suaugusiųjų ugdymo sritis: psichopedagoginį įvertinimą, sutrikimų, negalių ir jų sukeltų specialiųjų poreikių aptikimą, sutrikusios raidos asmenų psichikos ir elgesio savumus, poveikio ir psichokorekcijos priemones ir pan. Numatytos kelios vidinės specializacijos pagal pasirenkamus dalykus, magistro darbą ir praktikos vietą.

Studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Violeta Gevorgianienė.

Specialiosios pedagogikos studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge - peržiūrėti.

PERSPEKTYVOS

Baigusieji specialiosios pedagogikos studijų programą gali dirbti specialiosios pedagogikos konsultantais ir mokytojais bendrojo lavinimo bei specialiosiose ugdymo įstaigose, asmens įvertinimo specialistais pedagoginėse psichologinėse, neįgalumo ir darbingumo nustatymo bei ankstyvosios reabilitacijos tarnybose, sveikatos priežiūros ir globos įstaigose, dienos centruose specialiųjų poreikių asmenims. Specialiosios pedagogikos magistrantūros absolventai studijas gali tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas edukologijos magistro laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

MOKYMOSI YPATUMAI

Studijų trukmė – 2 metai, studijų forma – nuolatinės studijos, vykstančios pagal sesijinį tvarkaraštį (kasmet 2 sesijos po 2-3 savaites).

Mokamų studijų metinė kaina - 1471 Eur.

STOJANTIESIEMS

DĖMESIO! 2017 ir 2018 metais priėmimas į Specialiosios pedagogikos programą vykdomas nebus.

Priimami visų studijų krypčių bakalaurai arba aukštojo universitetinio mokslo diplomą turintys asmenys. Pirmumo teisė teikiama asmenims, jau turintiems pedagogo profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės veiklos patirtį. Konkursinė eilė sudaroma atsižvelgiant į diplomo priedėlio pažymių svertinį vidurkį ir baigiamojo darbo gynimo pažymį.

Įstojusiems, neturintiems pedagogo profesinės kvalifikacijos, studijų metu sudaromos sąlygos išklausyti pedagogo profesinės kvalifikacijos pagrindų dalykus, pagal Klausytojo sutartį.

Mokamų studijų metinė kaina- 5077 Lt / 1471 Eur.

Daugiau apie priėmimą į Vilniaus Universiteto antrosios pakopos studijas