Studijų programų komitetų pirmininkai ir kontaktai

Bakalauro pakopos studijų programos

FILOSOFIJA

Pirmininkas: doc. dr. Kęstutis Dubnikas,  

KRIMINOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas,

PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė

SOCIALINĖ POLITIKA

Pirmininkas: prof. dr. Romas Lazutka,

SOCIALINIS DARBAS

Pirmininkė: doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,

SOCIOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Rūta Žiliukaitė,

 

Magistrantūros pakopos studijų programos

EDUKOLOGIJA

Pirmininkė: prof. dr. Lilija Duoblienė,

FILOSOFIJA

Pirmininkas: prof. Marius Povilas Šaulauskas,

EDUKACINĖ IR VAIKO PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. Birutė Pociūtė,

KLINIKINĖ PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: prof. habil. dr. Danutė Gailienė,

ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė

TEISĖS PSICHOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. Gintautas Valickas,                  

SVEIKATOS PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: prof. dr. Laima Bulotaitė

SOCIALINĖ POLITIKA

Pirmininkė: doc. dr. Daiva Skučienė,

SOCIALINIS DARBAS

Pirmininkė: prof. dr. Laimutė Žalimienė

SOCIOLOGIJA

Pirmininkas: prof. habil. dr. Zenonas Norkus,

SOCIOLOGIJA IR KRIMINOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. Aleksandras Dobryninas,

Pedagoginių studijų programos

MOKYKLOS PEDAGOGIKA

Pirmininkė: lekt. dr. Šarūnė Nagrockaitė,