Studijos

VU Filosofijos fakultete vykdomos filosofijos, edukologijos, kriminologijos, psichologijos, socialinės politikos, socialinio darbo, sociologijos krypčių ir pedagogų rengimo studijos. Būdamas šių universitetinių studijų pradininkas Lietuvoje, fakultetas ir šiandien išlaiko lyderio pozicijas pagal studijų programų pasirenkamumą.

Pirmosios pakopos (Bakalauro) studijos

VU Filosofijos fakultetas vykdo filosofijos, kriminologijos (nuo 2017 m.), psichologijos, socialinio darbo, socialinės politikos ir sociologijos bakalauro studijas.

Antrosios pakopos (Magistrantūros) studijos

VU FsF Studiju programos pagal pakopasVU Filosofijos fakultetas siūlo net 11 filosofijos, edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos krypties magistrantūros studijų programų.

Trečiosios pakopos (Doktorantūros) studijos

VU Filosofijos fakultete organizuojamos filosofijos, edukologijos, psichologijos, sociologijos doktorantūros studijos apima kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą.

Profesinės pedagoginės studijos

Papildomai VU Filosofijos fakultetas vykdo studijas pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti:

Studijas Filosofijos fakultete renkasi smalsūs, kūrybiški ir iniciatyvūs žmonės, siekiantys lavinti mąstymo meną, pažinti save ir visuomenę. Viena iš unikalių Filosofijos fakulteto ypatybių yra ta, kad skirtingos mokslo kryptys ir studijų programos organiškai papildo ir praturtina viena kitą. Visų studijų programų sąranga suteikia ne tik galimybę įgyti specializuotas žinias ir įgūdžius, bet ir platų išsilavinimą, apimantį gebėjimą matyti problemas kontekste ir profesionaliai jas spręsti.

Vilniaus universitete studijas, jų tvarką, studentų ir klausytojų teises, pareigas bei santykius su Universitetu reglamentuoja Studijų nuostatai.