Nijolė Radavičienė

Pradinis

Docentė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 312 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje sutariamas susisiekus el. paštu

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Mokslo filosofija

Šiuolaikinė moralės filosofija

Taikomoji etika

 


Dėstomi dalykai:

Aktualios etikos problemos

Etika

Informacijos ir biotechnologijų etika

Logika, Logikos įvadas

 

Publikacijos

VU mokslo publikacijų duomenų bazė (1998-)

 

Tyrimai ir kita veikla

Tyrimai:

- Filosofinio konsultavimo praktikos tyrimas;

- Universitetinio mokymo formos: paskaita ir seminaras.

 


Stažuotės, studijų vizitai Italijoje, Kanadoje, Švedijoje, Norvegijoje, Vengrijoje.

 


Dalyvavimas konferencijose, skaityti pranešimai:

"Žmogiškasis racionalumas - mitas ar evoliucinis šansas?" - Resp. konferencija Racionalumas šiandien? 1998, Vilnius.

"Dvi šiuolaikinės filosofijos strategijos: dekonstrukcija ir rekonstrukcija" Resp. konferencija Tiesa, galia ir solidarumas, 1999, Vilnius

"Hermeneutic Turn in the Philosophy of Science and the Problem of Truth" -- XX Baltic Conference on the History of Science, 2001, Tartu

“Context Transcendent Aim of Science in the Condition of the ‘Interpretative Turn’” -- Carl Popper Centenary Congress,  2002, Viena

„Tradicija informacijos amžiaus akivaizdoje: paidea šiuolaikinės ugdymo sampratos kontekste“ – konferencija Filosofinių ugdymo principų svarba ugdymo sistemų kaitai, Molėtai, 2003

Vertimai:

1996: Habermas J. Atsitiktinumo įveika – istorizmo sugrįžimas [Coping with Contingencies: the Return of Historicism] // Žmogus ir visuomenė Nr. 4.

2001: Bendravimo pagrindai.[ Communication: ARKS (Adult Returners Key Skills) learning book, III. 2000], Vilnius: LSŠA

2001: Dalyvavimo pagrindai. [Participation: ARKS (Adult Returners Key Skills) learning book, III. 2000], Vilnius: LSŠA

2001: Europa kaip mokymosi visą gyvenimą erdvė [Communication from the Commision "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality" (Brussels, 21.11.01, COM(2001) 678 final)]. 
2004: B. Williams. Etika ir filosofijos ribos. [Ethics and the Limits of Philosophy], Vilnius: Dialogo kultūros institutas.

2005: T. Mroz. Lenkų filosofija Vilniuje: žingsnis detalios analizės link [A Step Towards Polish Synthesis of Philosophy in Vilnius] -- Problemos, Nr. 67 p. 125-130 (0,5 sp.l.)

2006: Monroe C. Beardsley. Reliatyvizmo paneigimas [Monroe C. Beardsley. The Refutation of  Relativism// The Jourrnal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 41, No. 3, 1983, pp. 265-270  (0,5 sp.l.) – Knygai: Estetikos antologija, red. A. Katalynas (priimta spaudai).

 

 

Studentams

Dėstomi dalykai:

Aktualios etikos problemos

Etika

Informacijos ir biotechnologijų etika

Logika, Logikos įvadas