Erasmus sutartys

Vilniaus universiteto Erasmus ID numeris: LT VILNIUS01
Erasmus chartijos numeris: 63543-LA-1-2014-1-LT-E4AKA1-ECHE

Erasmus+ programos partneriai, su kuriais sudarytos sutartys dėl Erasmus studentų mainų (žr. Filosofijos fakultetas).