Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004) - VU Filosofijos fakultetas

Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004)

socialinis fondas

Apie Projektą

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonę "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".

Projekto laikotarpis: 2011 m. gegužė - 2013 m. liepa.

Projekto partneriai: Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, Alytaus Jotvingių gimnazija, Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba

Planuotas projekto biudžetas: 2 423 744,00 Lt

Įgyvendinto projekto biudžetas:  2 422 594,81  Lt (iš jų - 2 059 205,59 Lt ES lėšos)

Projekto tikslas: didinti gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo efektyvumą

Projekto uždavinys: plėsti Lietuvoje standartizuotų gabių vaikų atpažinimo instrumentų (metodikų) bazę ir sudaryti sąlygas švietimo pagalbos specialistams jas taikyti

Projekto veiklos:

1. „Berlyno intelekto struktūros testo vaikams" ir „Piešimo testo kūrybiškam mąstymui“ adaptavimas, standartizavimas ir leidyba

2. Švietimo pagalbos specialistų mokymai taikyti adaptuotus gabių vaikų poreikius identifikuojančius instrumentus (metodikas)

3. Neformalaus ugdymo programos gabiems vaikams taikymas

Projekto vadovė: dr. Irena Žukauskaitė, el. p. irena.zukauskaite[eta]fsf.vu.lt, tel. nr. 8 5 2667628

PROJEKTO REZULTATAI

1 veikla

Išversti, adaptuoti ir standartizuoti „Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas" (BIS-HB) ir „Piešimo testas kūrybiškam mąstymui“ (TCT-DP).

Rezultatai buvo pristatyti XXX tarptautiniame psichologų kongrese Keiptaune, III Lietuvos psichologų kongrese, XVI Europos Raidos psichologijos konferencijoje Lozanoje.

2 veikla

Vyko mokymai švietimo pagalbos specialistams taikyti BIS-HB ir TCT-DP testus. Iš viso apmokyti 224 mokyklų ir psichologinių pedagoginių tarnybų (PPT) psichologai iš įvairių Lietuvos regionų.

Tikimės, kad mokymuose įgytos žinios ir kompetencijos taps paskata kitaip pažvelgti į gabius vaikus ir suteikti jiems išsamią informaciją apie gabumus.

Prireikus konsultacijų dėl metodikų taikymo susisieketi el. paštu

3 veikla

723 gabūs vaikai, įvertinti standartizuotais testais, buvo ugdomi pagal neformalaus ugdymo programą. Mokymo programos “Kūrybiškumo laboratorija: kaip tampama išradėjais” tikslas  suteikti žinių ir ugdyti kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, savarankiškai analizuoti problemines situacijas, panaudoti įvairias kūrybinio mąstymo technikas, ieškoti, analizuoti bei kritiškai vertinti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti grupėje/komandoje, valdyti įtampos situacijas, viešai pristatyti informaciją; analizuoti, vertinti bei įprasminti įgytą asmeninę patirtį. Kūrybinis mąstymas mokymo metu ugdomas naudojant įvairius informacijos pateikimo ir analizės metodus: praktines užduotis, situacijų analizę, individualias užduotis ir darbą grupelėse, probleminį klausimų aptarimą ir kt.
Tikimės, kad projekto dalyviai šiltai prisimena kartu praleistas akimirkas ir taiko įgytas žinias praktikoje.

Metodinę mokymų medžiagą galima gauti čia: Parsisiųsti

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos