Psichologinės paslaugos

What is Therapy 1a

Konsultavimas

Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.


Norint užsiregistruoti ar sužinoti daugiau informacijos susisiekite:


Jei išgyvenate krizę, galite kreiptis dėl skubios psichologinės pagalbos į:
1. Poliklinikų Psichikos sveikatos centrus.
2. Antakalnio poliklinikos Jaunimo sveikatos centrą
3. Krizių įveikimo centrą
4. Centro poliklinikos Budinčio gydytojo tarnybą

Kada kreiptis?

Dauguma į psichologą besikreipiančių žmonių neturi jokių psichikos sutrikimų. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Dažniausiai pagalbos kreipiamasi dėl abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus, kankinančio vienišumo jausmo, nesutarimų su draugais ar artimaisiais, romantinių santykių rūpesčių, drovumo, asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, problemų darbe ar moksle, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis, užsitęsusio arba stipraus liūdesio, nerimo, trikdančių baimių, nekontroliuojamo valgymo.

Ar saugu?

Psichologai rūpinasi žmogaus psichologine gerove, emocine savijauta, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes, kuomet kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai, niekas (nei tėvai, nei dekanas, nei fakulteto nariai, nei bendradarbiai, nei studentai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo. Konsultavimo duomenys niekada nėra įtraukiami į akademines studentų bylas.

KMC teikiamų konsultacijų pobūdis bei vieta

Individualios psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai klientas – fizinis asmuo. Individuali psichologinė konsultacija trunka vieną akademinę valandą (45-50 min). Konsultacijos kaina priklauso nuo konsultanto kvalifikacijos.

Grupės psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja konsultantas (arba du konsultantai) ir klientų (nuo 5 iki 10 asmenų) grupė. Grupės konsultacijos trukmė – dvi akademinės valandos.

Šeimos psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja konsultantas (arba du konsultantai) ir du arba daugiau giminystės, santuokiniais ar partnerystės ryšiais susiję asmenys (šiuo atveju šeima yra klientas). Šeimos konsultacija trunka nuo vienos iki dviejų akademinių valandų.

Psichologinės konsultacijos yra teikiamos VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1) ir Fizikos fakultete (Saulėtekio al. 9) įsikūrusiuose psichologinio konsultavimo kabinetuose.

Išsami informacija tel. (8 5) 268 72 54, el. p.         

Įkainiai

Individualios konsultacijos

Konsultanto kvalifikacija  Individualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras arba psichiatrijos rezidentas, o taip pat psichoterapeuto kvalifikacijos siekiantis konsultantas 20 Eur

10 Eur/ 1 vnt.

šešioms konsultacijoms

5 Eur/ 1 vnt.

šešioms konsultacijoms

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichiatras, o taip pat psichoterapeuto kvalifikaciją įgijęs konsultantas 25 Eur

12,5 Eur/1 vnt.

penkioms konsultacijoms

6,25 Eur/1 vnt.

penkioms konsultacijoms

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 30 Eur

15 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

7,5 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms


Šeimos konsultavimas

Konsultanto kvalifikacija  Šeimos konsultacijos kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras 25 Eur

12,5 Eur/ 1 vnt.

keturioms konsultacijoms

6,25 Eur/ 1 vnt.

keturioms konsultacijoms

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichologijos magistras, įgijęs psichoterapeuto kvalifikaciją 30 Eur

15 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

7,5 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 37 Eur

18,5 Eur/1 vnt.

trims konsultacijoms

9,25 Eur/1 vnt.

trims konsultacijoms


Grupės konsultavimas

Konsultanto kvalifikacija  Grupės konsultacijos vienam asmeniui kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras arba psichiatrijos rezidentas, o taip pat grupių terapeuto kvalifikacijos siekiantis konsultantas 6 Eur

3 Eur/ 1 vnt.

dvidešimčiai susitikimų

1,5 Eur/ 1 vnt.

dvidešimčiai susitikimų

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichiatras, o taip pat grupių terapeuto kvalifikaciją įgijęs konsultantas 10 Eur

5 Eur/1 vnt.

dvylikai susitikimų

2,5 Eur/1 vnt.

dvylikai susitikimų

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 14 Eur

7 Eur/1 vnt.

aštuoniems susitikimams

3,5 Eur/1 vnt.

aštuoniems susitikimams

Pastaba. VU bendruomenės nariams (VU darbuotojams ir studentams) nuolaidos taikomos, jei nėra išnaudotas kompensuojamų paslaugų limitas

VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui

Paslaugų įkainiai patvirtinti Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. R-28. 

Konsultantai

Prof. hab.dr. Danutė Gailienė Teikia individualias psichodinaminės/kognityvinės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems. Taip pat konsultuoja poras ir šeimas.
Galimos konsultacijos vokiečių, anglų, lenkų, rusų kalbomis.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu, išimtiniais atvejais.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų ir Filosofijos fakulteto darbuotojų bei jų šeimos narių.
Doc. dr. Danguolė Čekuolienė (psichoterapeutė) Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems. Taip pat konsultuoja poras ir šeimas.
Galimos konsultacijos anglų ir rusų kalbomis.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų ir FSF darbuotojų bei jų šeimos narių.

Neringa Grigutyte1

Doc. dr. Neringa Grigutytė

Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams.
Galimos konsultacijos anglų ir rusų kalbomis.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

RomaJusiene

Prof. dr. Roma Jusienė (psichoterapeutė)

Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems.
Taip pat konsultuoja šeimas ir vaikus.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Rima Breidokienė maža

Dr. Rima Breidokienė (psichoterapeutė)

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams.
Taip pat konsultuoja šeimas, tėvus.
Galimos konsultacijos rusų ir anglų kalbomis.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

Birute A.Mockuviene web maža

Dr. Birutė Jakubkaitė (psichoterapeutė)

Teikia individualias egzistencinės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos rusų kalba.

Ieva Vasionytė maža copy

Ieva Vasionytė (psichoterapeutė)

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams (nuo 16 m.). Remiasi kognityvinės elgesio terapijos (CBT), dėmesingo įsisąmoninimo (Mindfulness), atjautos terapijos pagrindais.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.
Galimos konsultacijos anglų kalba.

0L9A1017 Exposure copy

Dr. Ksenija Čiunichina

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems, remiasi kognityvine elgesio terapija (CBT).
Galimos konsultacijos rusų ir anglų kalbomis.
Negali konsultuoti psichologijos ir kriminologijos studentų.

Marija Giedraityte 2014 maža copy

Dr. Marija Giedraitytė-Guzikauskienė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Taip pat konsultuoja tėvus, vaikų auklėjimo klausimais.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.
Dr. Viktorija Tarozienė Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

Birute Svedaite1a

Dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Veda psichodinaminės krypties psichoterapinę grupę.
Grupių psichoterapija vyksta lietuvių kalba.
Negali konsultuoti VU socialinio darbo studentų, Filosofijos fakulteto darbuotojų.

VytuatasJ

Dr. Vytautas Jurkuvėnas

Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų bei kitų, pasirinkusių jo dėstomus dalykus.

Vaiva Klimaitė

Dr. Vaiva Klimaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

jonas

Dr. Jonas Eimontas

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų ir kitų, pasirinkusių jo dėstomus dalykus.

Donatas mažas

Dr. Donatas Noreika

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

IMGP3376ed1 copy

Dr. Vita Mikuličiūtė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Negali konsultuoti VU psichologijos, kriminologijos studentų ir tų, kurie turėjo/turi konsultantės dėstomus BUS dalykus.
Kamilė Borkovskienė Teikia individualias psichologines konsultacijas paaugliams.
Taip pat konsultuoja šeimas ir vaikus, atlieka psichologinį vertinimą.

Ieva Dulinskaite foto maža

Ieva Dulinskaitė

Teikia individualias psichodinaminės krypties psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Negali konsultuoti VU medicinos pirmo kurso studentų.

Austeja Dumarkaite int 201812

Austėja Dumarkaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.

nuotrauka copy copy

Elena Gaudiešiūtė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.

RomaJusiene

Virginija Klimukienė

Teikia individualias geštaltinės terapijos krypties psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams.
Galimos konsultacijos rusų ir anglų kalbomis.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.
Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

IMG 2776

Karolina Petraškaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.

PKMC Violeta Pilipuitiene int

Violeta Pilipuitienė

Teikia psichologines konsultacijas paaugliams, vaikams bei jų tėvams.
Galimos konsultacijos rusų kalba.

Ieva1

Ieva Sakalauskaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

kmc1

Rūta Jasiuvėnaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Galimos konsultacijos anglų kalba.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

Gintarė1a

Gintarė Keršytė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

Tarasevičiūtė

Ieva Tarasevičiūtė

Teikia individualias psichologines konsultacijas sveikos gyvensenos bei įpročių keitimo klausimais.
Konsultuoja ir nuotoliniu būdu.

Įvertinimas

Psichologinis įvertinimas – tai asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių, profesinio tinkamumo ir pan. įvertinimas, apimantis psichologinio testo administravimą, rezultatų analizę, psichologinę konsultaciją (-as) renkant pirminę informaciją ir teikiant išvadas bei psichologinio įvertinimo išvados rašymą ir pateikimą. Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas klinikiniais, ugdymo, pagalbos teikimo efektyvumo, teisminės ekspertizės ar kitais tikslais.  Psichologinio įvertinimo paslaugos gavėjas (klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė, šeima arba organizacija. Psichologinio įvertinimo trukmė gali kisti nuo dviejų iki keliolikos (retais atvejais, pavyzdžiui, kai įvertinimas atliekamas teismo skirtos ekspertizės tikslais, – ir daugiau)  akademinių valandų. Įvertinimo trukmę nustato ir pagrindžia psichologinį įvertinimą atliekantis konsultantas, atsižvelgdamas į įvertinimo tikslus.

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacijaIndividualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams

Psichologijos magistras

25 EUR 12,5 EUR/5 vnt. 6,25 EUR/5 vnt.

Psichologijos krypties mokslų daktaras

30 EUR

15 EUR/4 vnt. 7,5 EUR/4 vnt.
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 37 EUR 18,5 EUR/3 vnt. 9,25 EUR/3 vnt.

Pastaba. VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui

Tarpininkavimas

Tarpininkavimas – tai Konsultanto dalyvavimas procese, kai sprendžiami konfliktai ar ginčai tarp dviejų ar daugiau klientų. Tai gali būti šeimos tarpininkavimas civilinėse globos bylose, tarpininkavimas sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ar darbuotojų tarpusavio konfliktus ar nesutarimus ir pan. Tarpininkavimo paslaugos gavėjas (klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė arba organizacija.

Tarpininkavimo trukmė – įprastai yra 4-5 akademinės valandos. Tarpininkavimą atlieka tik patyręs specialistas (psichologijos daktaras arba profesorius ar atitinkamą tarpininkavimo patirtį ir kvalifikaciją turintis psichologas). 

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacijaIndividualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams
Psichologijos magistras

25 EUR

12,5 EUR/5 vnt. 6,25 EUR/5 vnt.

Psichologijos krypties mokslų daktaras 

30 EUR 15 EUR/4 vnt. 7,5 EUR/4 vnt.
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

37 EUR

18,5 EUR/3 vnt. 9,25 EUR/3 vnt.

Pastaba. VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui.

Paslaugų įkainiai patvirtinti Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. R-28.

Įvertinimas teismo ekspertizės tikslais

KMC atliekamas psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais, siekiant atsakyti į klausimus, susijusius su vaiko poreikiais ir emocine branda, emociniais ryšiais su tėvais, bendravimo galimybes. Įprastai atliekamas išsamus (kompleksinis) psichologinis vaiko, šeimos, vaiko – tėvų tarpusavio santykių ir pan. įvertinimas.

KMC psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais atliekamas tiktai tuo atveju, jeigu taip paskirta teismo nutartimi. Dėl ekspertizės reikalingumo ir tikslingumo sprendžia ir konkrečius klausimus psichologui formuluoja teisėjas (-ai) nagrinėjantis bylą.

Įvertinimą KMC atlieka raidos psichologijos ir šeimos psichologijos sritį gerai išmanantys ir didelę darbo su vaikais bei suaugusiais patirtį turintys psichologai. Teismo nutartyje nereikia nurodyti konkretaus specialisto, jis skiriamas, gavus nutartį, priklausomai nuo bylos sudėtingumo bei specialistų užimtumo.

Kas tai yra psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais civilinėse globos bylose?

Ir teisėjai, ir psichologai, ir kiti specialistai privačiuose ginčuose skyrybų atveju visuomet vadovaujasi geriausiais vaiko (o ne tėvų ar kitų suinteresuotų šalių) interesais. Vadovavimasis geriausiais vaiko interesais civilinėse globos bylose reiškia atsižvelgimą į šiuos esminius kriterijus:

- Kokie yra vaiko norai ir pageidavimai (vaiko nuomonės išklausymas);
- Koks yra vaiko emocinis ryšys su kiekvienu iš tėvų;
- Fizinio ar kitokio smurto, išnaudojimo, nepriežiūros vaiko atžvilgiu rizika;
- Tėvų elgesio stilius, kokybė, tėvystės įgūdžiai;
- Reikšminga psichopatologija, priklausomybės, kitos problemos, veikiančios tėvų gebėjimus rūpintis vaiku;
- Kiek kiekvienas iš tėvų gali užtikrinti ir palaikyti konstruktyvius santykius vaiko ugdymo klausimais su kitu iš tėvų;
- Kiekvieno iš tėvų gebėjimas apsaugoti vaiką nuo konfliktų ir kitokios psichologinės žalos.

Atlikus įvertinimą užsakovui (teismui) teikiama išsami psichologinio įvertinimo išvada, kurioje atsakoma į suformuluotus klausimus, atsakymai pagrindžiami ir formuluojamos rekomendacijos. Įvertinimo metu taikomi klinikinis psichologinis interviu, stebėjimas, standartizuoti psichologiniai testai (ypač, jeigu papildomai reikia įvertinti vaiko ar tėvų psichosocialinį funkcionavimą ar pažintinius gebėjimus).

Kiek trunka įvertinimo ekspertizės tikslais atlikimas?

Vidutinė ekspertizės trukmė nuo teismo nutarties bei lydinčių dokumentų (bylos) gavimo iki psichologinio įvertinimo išvados pateikimo yra trys-keturi mėnesiai (retais atvejais, ypač kai tėvai ar vienas iš tėvų gyvena ne Lietuvos teritorijoje, pusė metų ir daugiau). Psichologinis įvertinimas teismo ekspertizės tikslais nėra prioritetinė centro veikla, o įvertinimą atliekantys psichologai turi didelį užimtumą kitose veiklose (akademinėje, mokslinėje, konsultavimo ir pan.). Be to, nuolat gaunami užsakymai atlikti tokio pobūdžio įvertinimą, todėl būna atvejų, kai ne iš karto galima imtis konkrečios bylos. Taigi gali būti, kad visas įvertinimo procesas (nuo bylos medžiagos gavimo iki išvados pateikimo) truks ir daugiau nei keli mėnesiai.

Susitikimai su vaiku ir (arba) jo tėvais ar globėjais organizuojami individualiai, ekspertizę atliekančio psichologo ir dalyvaujančių įvertinime asmenų sutarimu.

Pastaba. Šiuo metu įvertinimo procesas (nuo bylos medžiagos gavimo iki išvados pateikimo) gali užtrukti iki metų dėl didelio psichologinio įvertinimo teismo ekspertizės tikslais bylų kiekio.

Kiek ir kokių susitikimų reikia atliki įvertinimui?

Įprastai įvertinimui atlikti reikalinga nuo 8 iki 15 susitikimų (po 1-3 susitikimus su kiekvienu iš tėvų, su vaiku, su vienu iš tėvų ir vaikų, su kitu iš tėvų ir vaiku). Susitikimų skaičius priklauso nuo konkrečios situacijos, retais atvejais (kai yra du ir daugiau vaikų) gali būti numatyta ir daugiau susitikimų.

Kiek kainuoja įvertinimas ekspertizės tikslais?

Ir susitikimų, ir išvados rengimų laikas skaičiuojamas akademinėmis valandomis (45 min), valandos įkainis patvirtintas Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu (Nr. R-28): 25 EUR (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos magistras, ir 30 Eur (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos daktaras. Standartiškai psichologiniam įvertinimui ekspertizės tikslais iš viso skiriama 15-20 akademinių valandų, atitinkamai vidutinė ekspertizės kaina kinta nuo 375 Eur iki 600 Eur. Į kainą įeina susitikimų bei išvados rengimui reikalingas laikas. Priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir vaikų skaičiaus (kai yra du ir daugiau vaikų) ekspertizės kaina būna didesnė.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konsultavimo ir mokymų centras
116 kab., Universiteto g. 9/1, Vilnius, tel. (8 5) 268 72 54, el. p.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos