Psichologinės paslaugos

What is Therapy 1a

Konsultavimas

Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Kada kreiptis?

Dauguma į psichologą besikreipiančių žmonių neturi jokių psichikos sutrikimų. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Dažniausiai pagalbos kreipiamasi dėl abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus, kankinančio vienišumo jausmo, nesutarimų su draugais ar artimaisiais, romantinių santykių rūpesčių, drovumo, asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, problemų darbe ar moksle, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis, užsitęsusio arba stipraus liūdesio, nerimo, trikdančių baimių, nekontroliuojamo valgymo.

Ar saugu?

Psichologai rūpinasi žmogaus psichologine gerove, emocine savijauta, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes, kuomet kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai, niekas (nei tėvai, nei dekanas, nei fakulteto nariai, nei bendradarbiai, nei studentai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo. Konsultavimo duomenys niekada nėra įtraukiami į akademines studentų bylas.

KMC teikiamų konsultacijų pobūdis bei vieta

Individualios psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai klientas – fizinis asmuo. Individuali psichologinė konsultacija trunka vieną akademinę valandą (45-50 min). Konsultacijos kaina priklauso nuo konsultanto kvalifikacijos.

Grupės psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja konsultantas (arba du konsultantai) ir klientų (nuo 5 iki 10 asmenų) grupė. Grupės konsultacijos trukmė – dvi akademinės valandos.

Šeimos psichologinės konsultacijos – tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja konsultantas (arba du konsultantai) ir du arba daugiau giminystės, santuokiniais ar partnerystės ryšiais susiję asmenys (šiuo atveju šeima yra klientas). Šeimos konsultacija trunka nuo vienos iki dviejų akademinių valandų.

Psichologinės konsultacijos yra teikiamos VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1) ir Fizikos fakultete (Saulėtekio al. 9) įsikūrusiuose psichologinio konsultavimo kabinetuose.

Išsami informacija tel. (8 5) 268 72 54, el. p.         

Įkainiai

Individualios konsultacijos

Konsultanto kvalifikacija  Individualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras arba psichiatrijos rezidentas, o taip pat psichoterapeuto kvalifikacijos siekiantis konsultantas 20 Eur

10 Eur/ 1 vnt.

šešioms konsultacijoms

5 Eur/ 1 vnt.

šešioms konsultacijoms

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichiatras, o taip pat psichoterapeuto kvalifikaciją įgijęs konsultantas 25 Eur

12,5 Eur/1 vnt.

penkioms konsultacijoms

6,25 Eur/1 vnt.

penkioms konsultacijoms

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 30 Eur

15 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

7,5 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms


Šeimos konsultavimas

Konsultanto kvalifikacija  Šeimos konsultacijos kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras 25 Eur

12,5 Eur/ 1 vnt.

keturioms konsultacijoms

6,25 Eur/ 1 vnt.

keturioms konsultacijoms

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichologijos magistras, įgijęs psichoterapeuto kvalifikaciją 30 Eur

15 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

7,5 Eur/1 vnt.

keturioms konsultacijoms

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 37 Eur

18,5 Eur/1 vnt.

trims konsultacijoms

9,25 Eur/1 vnt.

trims konsultacijoms


Grupės konsultavimas

Konsultanto kvalifikacija  Grupės konsultacijos vienam asmeniui kaina
Įprastinė kaina  VU darbuotojams  VU studentams
Psichologijos magistras arba psichiatrijos rezidentas, o taip pat grupių terapeuto kvalifikacijos siekiantis konsultantas 6 Eur

3 Eur/ 1 vnt.

dvidešimčiai susitikimų

1,5 Eur/ 1 vnt.

dvidešimčiai susitikimų

Psichologijos krypties mokslų daktaras ar psichiatras, o taip pat grupių terapeuto kvalifikaciją įgijęs konsultantas 10 Eur

5 Eur/1 vnt.

dvylikai susitikimų

2,5 Eur/1 vnt.

dvylikai susitikimų

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 14 Eur

7 Eur/1 vnt.

aštuoniems susitikimams

3,5 Eur/1 vnt.

aštuoniems susitikimams

 

Pastaba. VU bendruomenės nariams (VU darbuotojams ir studentams) nuolaidos taikomos, jei nėra išnaudotas kompensuojamų paslaugų limitas

VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui

Paslaugų įkainiai patvirtinti Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. R-28. 

Konsultantai

Doc. dr. Danguolė Čekuolienė

Individuali psichodinaminės krypties psichoterapija suaugusiems, porų konsultavimas, tėvų - kūdikių psichodinaminės krypties psichoterapija.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Prof. hab. dr. Danutė Gailienė

Individualios psichologinės konsultacijos, porų ir šeimų konsultacijos gyvenimo krizių ir traumų, nuotaikos ir nerimo sutrikimų atvejais. Galimos konsultacijos vokiečių, anglų, lenkų, rusų kalbomis.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

RomaJusiene

Prof. dr. Roma Jusienė

Suaugusiųjų, vaikų, šeimų psichologinis konsultavimas ir psichoterapija. Psichodinaminės psichoterapijos kvalifikacija.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Doc. dr. Birutė Marija Pociūtė

Individualios konsultacijos profesinio pasirinkimo, karjeros klausimais.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Austeja Dumarkaite int 201812

Klinikinė psichologė Austėja Dumarkaitė

Konsultuoja norinčius geriau suprasti save, savo jausmus, patiriančius asmeninių bei tarpasmeninių sunkumų, atsidūrusius krizėje.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Marija Giedraityte 2014 maža copyDr. Marija Giedraitytė-Guzikauskienė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems, susidūrusiems su įvairiais gyvenimiškais sunkumais: nerimu, baimėmis, santykių problemomis, sunkumais apsisprendžiant, atsidūrusiems krizinėje situacijoje; taip pat norintiems geriau susigaudyti savyje, augti, tobulėti. Teikiu konsultacijas tėvams, kuriems iškilo klausimų ar sunkumų auginant vaikus.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Donatas mažasDr. Donatas Noreika

Individualios konsultacijos asmenims su bendravimo sunkumais, prasmės klausimais, ieškantiems savęs, esantiems apsisprendimo krizėje, turintiems emocinių problemų. Streso valdymo ir savireguliacijos treniruotės taikant biologinio grįžtamojo ryšio metodą.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Gali konsultuoti nuotoliniu būdu per skype.

Rima Breidokienė maža

Dr. Rima Breidokienė

 

Socialinių mokslų (psichologijos) daktarė. Teikia individualias psichologines konsultacijas vaikams ir paaugliams, išgyvenantiems nerimo, baimės, liūdesio jausmus, patiriantiems bendravimo, pasitikėjimo savimi, mokymosi ar elgesio valdymo sunkumų, taip pat suaugusiems dėl vidinių ar tarpasmeninių sunkumų, tėvams vaikų auginimo klausimais.

Teikia konsultacijas lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Gali konsultuoti nuotoliniu būdu internetu.

 

Virginija maža Psichoterapeutė

Virginija Skučaitė - Budrienė

Psichologė, psichoterapeutė dirba su suaugusiais, patiriančiais vidinių bei tarpasmeninių sunkumų ar tiesiog siekiančiais geriau pažinti save. Darbe remiasi Geštaltinės ir Analitinės (C.G. Jung) terapijos principais. Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Psichoterapeutė
Dr. Neringa  Grigutytė

VU baigė klinikinės psichologijos magistro studijas, įgijo socialinių mokslų psichologijos krypties daktaro laipsnį. Yra baigusi VU nenuosekliąsias Psichodinaminės grupinės psichoterapijos studijas, Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygmens mokymo programą, domisi C.G. Jungo analitine psichologija ir psichoterapija.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Gali konsultuoti nuotoliniu būdu per skype.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

VytuatasJ

Dr. Vytautas
Jurkuvėnas

Teikia individualias konsultacijas asmenims patiriantiems daug nerimo ar liūdesio, sprendžiantiems santykių problemas, turintiems pykčio ar agresyvumo problemų, žalingai vartojantiems alkoholį ar kitas priklausomybę sukeliančias medžiagas, priklausomų asmenų artimiesiems.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų.

Birute A.Mockuviene web maža

Psichoterapeutė
dr. Birutė Jakubkaitė

Individualios psichologinės konsultacijos ir egzistencinė terapija suaugusiems, turintiems psichologinių kasdieninio gyvenimo sunkumų; psichologiniais-dvasiniais klausimais. Konsultuoja lietuvių ir rusų kalbomis.

Vaiva Klimaitė

Dr. Vaiva Klimaitė

VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros daktarė. Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems, patyrusiems psichologinę traumą, netekusiems artimojo, išgyvenantiems santykių problemas, nerimą, depresiją, psichikos sutrikimus ar kitus psichologinius sunkumus. Konsultavimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

Ieva Dulinskaite foto maža

Dokt. Ieva Dulinskaitė

Baigusi Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygmens programą, šiuo metu mokosi VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros doktorantūroje, studijuoja Analitinės psichoterapijos programoje. Teikia individualias konsultacijas suaugusiems.

Lauryna Rakickiene fotoDr. Lauryna Rakickienė

Baigusi VU klinikinės psichologijos studijas, gilinasi į vaikų ir paauglių psichologiją. Teikia individualias konsultacijas vaikams, paaugliams ir tėvams, atlieka vaiko psichologinį įvertinimą.

Negali konsultuoti VU Filosofijos fakulteto studentų.

jonas

Dr. Jonas Eimontas

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems patyrusiems daug streso sukėlusius gyvenimo įvykius, išgyvenantiems nerimą, turintiems tarpasmeninių santykių sunkumų.

Negali konsultuoti VU psichologijos studentų ir VU matematikos ir informatikos fakulteto studentų.

Ieva Vasionytė maža

Sveikatos psichologė - psichoterapeutė
Ieva Vasionytė

 

Baigusi VU Sveikatos psichologiją, kognityvinės elgesio terapijos krypties psichoterapeutė. Konsultuoja suaugusius ir paauglius nuo 16 m., norinčius keisti su sveikata susijusį elgesį (mesti rūkyti, didinti fizinį aktyvumą, keisti mitybą, suformuoti sveikus miego įpročius ir kt.), taip pat tarpasmeninių santykių, emocinių sunkumų, streso valdymo klausimais. 

Gali konsultuoti nuotoliniu būdu per skype.

 

 

Psichologė Kamilė Borkovskienė Individualios vaikų ir paauglių konsultacijos. Vaikų psichologinis įvertinimas.

Foto

Klinikinis psichologas, Dr. Said Dadašev

Teikia individualias konsultacijas suaugusiems, norintiems labiau pažinti save ir geriau įveikti iškylančius sunkumus, išgyvenantiems tarpasmeninių santykių problemas, patyrusiems sukrečiančius įvykius, esantiems krizinėje situacijoje taip pat asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.

Konsultuoja lietuvių arba anglų kalbomis.

Šiuo metu naujų klientų nepriima.

PKMC Violeta Pilipuitiene int

Vaikų psichologė
Violeta Pilipuitienė 

Baigusi edukacinės ir vaiko psichologijos studijas.

Teikia individualias konsultacijas vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Konsultuoja vaikus, patiriančius emocinius, adaptacijos sunkumus, mokymosi nesėkmes ar sunkumus mokantis, tėvų skyrybas, netektis, atlieka vaiko psichologinį įvertinimą.

Teikia konsultacijas lietuvių, rusų kalbomis.

foto2

Virginija Klimukienė

Teikia individualias konsultacijas paaugliams ir suaugusiems, susiduriantiems su įvairiais gyvenimo sunkumais, keliančiais stresą, išgyvenantiems krizę ar norintiems geriau pažinti save bei kitus.

Yra baigusi Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygmens mokymų programą, šiuo metu studijuoja VU psichologijos doktorantūroje.

Konsultuoja lietuvių, rusų, anglų kalbomis, gali konsultuoti nuotoliniu būdu per skype.

Negali konsultuoti studentų, pasirinkusių Asmenybės ir jos tapsmo BUS dalyką.

IMG 2776 copy

Dokt. Karolina Petraškaitė

Teikia individualias psichologines konsultacijas suaugusiems, patiriantiems liūdesį, nerimą, stresą, susiduriantiems su krizinėmis ar kasdieninėmis problemomis, norintiems geriau pažinti save bei kitus.

 

nuotrauka copy

Klinikinė psichologė Elena Gaudiešiūtė

Teikia individualias konsultacijas suaugusiems, norintiems geriau pažinti save, turintiems tarpasmeninių sunkumų, patiriantiems daug nerimo ar kitų psichologinių problemų.

Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis.

0L9A1017 Exposure

Dr. Ksenija Čunichina

Baigusi VU klinikinės psichologijos studijas.
 
Teikia individualias konsultacijas asmenims, kurie susiduria su kasdienio gyvenimo sunkumais (individualiais ar tarpasmeniniais), norintiems įveikti stresą, mažiau atidėlioti svarbius darbus ir veiklas. Konsultuoja nusikaltimus patyrusius asmenis.
 
Konsultavimas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
 
Negali konsultuoti psichologijos ir kriminologijos studentų.

IMGP3376ed1

Dr. Vita Mikuličiūtė

Baigė VU klinikinės psichologijos studijas. Teikia individualias psichologines konsultacijas paaugliams ir suaugusiems, susiduriantiems su tarpasmeninių santykių sunkumais, patiriantiems įtampą, nerimą. 

Negali konsultuoti VU psichologijos ir kriminologijos studentų, studentų, pasirinkusių jos dėstomą BUS dalyką.

Įvertinimas

Psichologinis įvertinimas – tai asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių, profesinio tinkamumo ir pan. įvertinimas, apimantis psichologinio testo administravimą, rezultatų analizę, psichologinę konsultaciją (-as) renkant pirminę informaciją ir teikiant išvadas bei psichologinio įvertinimo išvados rašymą ir pateikimą. Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas klinikiniais, ugdymo, pagalbos teikimo efektyvumo, teisminės ekspertizės ar kitais tikslais.  Psichologinio įvertinimo paslaugos gavėjas (klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė, šeima arba organizacija. Psichologinio įvertinimo trukmė gali kisti nuo dviejų iki keliolikos (retais atvejais, pavyzdžiui, kai įvertinimas atliekamas teismo skirtos ekspertizės tikslais, – ir daugiau)  akademinių valandų. Įvertinimo trukmę nustato ir pagrindžia psichologinį įvertinimą atliekantis konsultantas, atsižvelgdamas į įvertinimo tikslus.

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacijaIndividualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams

Psichologijos magistras

25 EUR 12,5 EUR/5 vnt. 6,25 EUR/5 vnt.

Psichologijos krypties mokslų daktaras

30 EUR

15 EUR/4 vnt. 7,5 EUR/4 vnt.
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 37 EUR 18,5 EUR/3 vnt. 9,25 EUR/3 vnt.

Pastaba. VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui

Tarpininkavimas

Tarpininkavimas – tai Konsultanto dalyvavimas procese, kai sprendžiami konfliktai ar ginčai tarp dviejų ar daugiau klientų. Tai gali būti šeimos tarpininkavimas civilinėse globos bylose, tarpininkavimas sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ar darbuotojų tarpusavio konfliktus ar nesutarimus ir pan. Tarpininkavimo paslaugos gavėjas (klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė arba organizacija.

Tarpininkavimo trukmė – įprastai yra 4-5 akademinės valandos. Tarpininkavimą atlieka tik patyręs specialistas (psichologijos daktaras arba profesorius ar atitinkamą tarpininkavimo patirtį ir kvalifikaciją turintis psichologas). 

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacijaIndividualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams
Psichologijos magistras

25 EUR

12,5 EUR/5 vnt. 6,25 EUR/5 vnt.

Psichologijos krypties mokslų daktaras 

30 EUR 15 EUR/4 vnt. 7,5 EUR/4 vnt.
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

37 EUR

18,5 EUR/3 vnt. 9,25 EUR/3 vnt.

Pastaba. VU bendruomenės nariams taikomos nuolaidos nurodytam konsultacijų skaičiui.

Paslaugų įkainiai patvirtinti Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. R-28.

Įvertinimas teismo ekspertizės tikslais

KMC atliekamas psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais, siekiant atsakyti į klausimus, susijusius su vaiko poreikiais ir emocine branda, emociniais ryšiais su tėvais, bendravimo galimybes. Įprastai atliekamas išsamus (kompleksinis) psichologinis vaiko, šeimos, vaiko – tėvų tarpusavio santykių ir pan. įvertinimas.

KMC psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais atliekamas tiktai tuo atveju, jeigu taip paskirta teismo nutartimi. Dėl ekspertizės reikalingumo ir tikslingumo sprendžia ir konkrečius klausimus psichologui formuluoja teisėjas (-ai) nagrinėjantis bylą.

Įvertinimą KMC atlieka raidos psichologijos ir šeimos psichologijos sritį gerai išmanantys ir didelę darbo su vaikais bei suaugusiais patirtį turintys psichologai. Teismo nutartyje nereikia nurodyti konkretaus specialisto, jis skiriamas, gavus nutartį, priklausomai nuo bylos sudėtingumo bei specialistų užimtumo.

Kas tai yra psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais civilinėse globos bylose?

Ir teisėjai, ir psichologai, ir kiti specialistai privačiuose ginčuose skyrybų atveju visuomet vadovaujasi geriausiais vaiko (o ne tėvų ar kitų suinteresuotų šalių) interesais. Vadovavimasis geriausiais vaiko interesais civilinėse globos bylose reiškia atsižvelgimą į šiuos esminius kriterijus:

- Kokie yra vaiko norai ir pageidavimai (vaiko nuomonės išklausymas);
- Koks yra vaiko emocinis ryšys su kiekvienu iš tėvų;
- Fizinio ar kitokio smurto, išnaudojimo, nepriežiūros vaiko atžvilgiu rizika;
- Tėvų elgesio stilius, kokybė, tėvystės įgūdžiai;
- Reikšminga psichopatologija, priklausomybės, kitos problemos, veikiančios tėvų gebėjimus rūpintis vaiku;
- Kiek kiekvienas iš tėvų gali užtikrinti ir palaikyti konstruktyvius santykius vaiko ugdymo klausimais su kitu iš tėvų;
- Kiekvieno iš tėvų gebėjimas apsaugoti vaiką nuo konfliktų ir kitokios psichologinės žalos.

Atlikus įvertinimą užsakovui (teismui) teikiama išsami psichologinio įvertinimo išvada, kurioje atsakoma į suformuluotus klausimus, atsakymai pagrindžiami ir formuluojamos rekomendacijos. Įvertinimo metu taikomi klinikinis psichologinis interviu, stebėjimas, standartizuoti psichologiniai testai (ypač, jeigu papildomai reikia įvertinti vaiko ar tėvų psichosocialinį funkcionavimą ar pažintinius gebėjimus).

Kiek trunka įvertinimo ekspertizės tikslais atlikimas?

Vidutinė ekspertizės trukmė nuo teismo nutarties bei lydinčių dokumentų (bylos) gavimo iki psichologinio įvertinimo išvados pateikimo yra trys-keturi mėnesiai (retais atvejais, ypač kai tėvai ar vienas iš tėvų gyvena ne Lietuvos teritorijoje, pusė metų ir daugiau). Psichologinis įvertinimas teismo ekspertizės tikslais nėra prioritetinė centro veikla, o įvertinimą atliekantys psichologai turi didelį užimtumą kitose veiklose (akademinėje, mokslinėje, konsultavimo ir pan.). Be to, nuolat gaunami užsakymai atlikti tokio pobūdžio įvertinimą, todėl būna atvejų, kai ne iš karto galima imtis konkrečios bylos. Taigi gali būti, kad visas įvertinimo procesas (nuo bylos medžiagos gavimo iki išvados pateikimo) truks ir daugiau nei keli mėnesiai.

Susitikimai su vaiku ir (arba) jo tėvais ar globėjais organizuojami individualiai, ekspertizę atliekančio psichologo ir dalyvaujančių įvertinime asmenų sutarimu.

Pastaba. Šiuo metu įvertinimo procesas (nuo bylos medžiagos gavimo iki išvados pateikimo) gali užtrukti iki metų dėl didelio psichologinio įvertinimo teismo ekspertizės tikslais bylų kiekio.

Kiek ir kokių susitikimų reikia atliki įvertinimui?

Įprastai įvertinimui atlikti reikalinga nuo 8 iki 15 susitikimų (po 1-3 susitikimus su kiekvienu iš tėvų, su vaiku, su vienu iš tėvų ir vaikų, su kitu iš tėvų ir vaiku). Susitikimų skaičius priklauso nuo konkrečios situacijos, retais atvejais (kai yra du ir daugiau vaikų) gali būti numatyta ir daugiau susitikimų.

Kiek kainuoja įvertinimas ekspertizės tikslais?

Ir susitikimų, ir išvados rengimų laikas skaičiuojamas akademinėmis valandomis (45 min), valandos įkainis patvirtintas Vilniaus universiteto Rektoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu (Nr. R-28): 25 EUR (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos magistras, ir 30 Eur (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos daktaras. Standartiškai psichologiniam įvertinimui ekspertizės tikslais iš viso skiriama 15-20 akademinių valandų, atitinkamai vidutinė ekspertizės kaina kinta nuo 375 Eur iki 600 Eur. Į kainą įeina susitikimų bei išvados rengimui reikalingas laikas. Priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir vaikų skaičiaus (kai yra du ir daugiau vaikų) ekspertizės kaina būna didesnė.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konsultavimo ir mokymų centras
116 kab., Universiteto g. 9/1, Vilnius, tel. (8 5) 268 72 54, el. p.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos