Prof. dr. Laima Bulotaitė

Apie

Bulotaite

El. paštas:

Dėstomi dalykai: Sveikatos psichologija, Sveikatos stiprinimas ir prevencija, Priklausomybių psichologija, Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija, priklausomybių psichologiniai aspektai, sveikatos psichologija, rizikingas elgesys

Priėmimo laikas

 

Tyrimai ir kita veikla

Kita veikla

Institucija Veikla
Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisija (nuo 2013 m.) narė
Mentor Mokslinių patarėjų tinklas (nuo 2012 m.)
narė
Fakulteto taryba (nuo 2012 m.) narė
Europos Sveikatos psichologų asociacija (nuo 2011 m.) narė
Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisija (2009 -2011 m.) narė
Lietuvos psichologų sąjunga (2004-2006 m.) prezidentė
Lietuvos psichologų sąjunga narė
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) mokslinis komitetas (2006-2007) narė
Žurnalo „Ugdymo psichologija“ redakcinė komisija (nuo 2004) narė

 

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projektas Metai Veikla
Sveikatos ugdymo ir sveikatos mokymo darbo vietoje tyrimas: realybė ir poreikiai. Koordinatorius: Pozityvios sveikatos komanda. Nordplus-Adult.
2013-2014

Vykdytoja

SPAN – Prevencijos mokslų akademinis tinklas. Koordinatorius- OxfordBrooks universitetas. 526773-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW.
2012-2015

Vykdytoja

Studentų psichologinė gerovė: mokymasis, elgesys ir sveikatos problemos. VU MTD. 2011-2015

Vadovė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas. Koordinatorius: Higienos instituas. ESF Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001.
2010-2013

Vykdytoja

Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas. Visuomenės sveikatos programa.
2007-2009

Vykdytoja

Poreikių įvertinimas ir žinomumo didinimas apie patyčias mokyklose 2006-2010

vykdytoja

 ESSF BPD 2.5. priemonė  projektas „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. ESF/2004/2,5,0-03-406/BPD-177/ParS-12500-598.  2006-2008

 vadovė

Įvairių bendruomenės grupių psichologinė gerovė. VU MTD.
2006-2010

Vadovė

 

Vadovavimas doktorantams

Doktoranto vardas , pavardė
Disertacijos tema
Studijų laikotarpis 
Kaliatkaitė Justina
Išgyventi restruktūrizavimą: psichosocialiniai  aplinkos veiksniai ir slaugytojų psichologinė savijauta

2010 - 2014 m.

Narmontienė Jurgita Psichoaktyvias medžiagas vartojančių jaunuolių motyvacija keisti savo elgesį ir psichologinė gerovė

2005 - 2019 m.

 

 

 

 

 

 

Disertacijos konsultantė

Doktoranto vardas , pavardė Disertacijos tema Studijų laikotarpis 
Ponelienė Reda            
Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si)  šeimoje pedagoginės sąlygos (Šiaulių universitetas)

2014-2018 m.

 

 

 

 

 

 

Vadovauta apgintoms disertacijoms

Doktoranto vardas , pavardė
Disertacija
Gynimo metai
Bankauskienė Inga
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir jos tobulinimo prielaidos Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje. Socialiniai mokslai, edukologija (07S). 2013 m.
Povilaitis Robertas Mokinių dalyvavimo patyčiose ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos. Socialiniai mokslai, psichologija (06S).

2008 m.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos