Prof. dr. Roma Jusienė

Apie

Jusienė

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 116 kab.

Telefonas: +370 5 268 7254

El. paštas:

Priėmimo laikas

 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Ankstyvoji savireguliacijos raida, kūdikių ir mažų vaikų psichikos ir fizinė sveikata, emocinių ir elgesio sunkumų įvertinimas, sveikatos psichologija, miego psichologija


Dėstomi dalykai:

Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika
Vaiko raidos psichologija ir psichopatologija
Šeimos psichologija
Asmens psichologinis įvertinimas
Šiuolaikinė psichoterapija
Profesinė praktika

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projektas Metai Veikla
Gerovės visuomenės projektas „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ (LMT GER-17050)   2017-2018 Vadovė

Mokslininkų grupės projektas „Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida“  (MIP-014/2012/LSS-25000-427)

2012-2014

Vadovė

Mokslininkų grupės projektas „Kūdikių ir mažų vaikų fizinės ir psichikos sveikatos tyrimas“ (MIP-147/2010) 2010

Vadovė

Mokslininkų grupės projektas „Kūdikių savireguliaciją prognozuojantys prenataliniai, neonataliniai ir postnataliniai veiksniai” (T-10/09/ MTDS -250000-352) 2009

Vadovė

Mokslininkų grupės projektas „Bronchine astma sergančių vaikų psichologinio prisitaikymo ir tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos” (T-14/08)
2008

Vadovė

 

Vadovavimas doktorantams

Doktoranto vardas , pavardė
Disertacijos tema
Studijų laikotarpis 
Breidokienė Rima Ankstyvieji savireguliacijos veiksniai

2007-2014 m.

Zamalijeva Olga
Gydymo nurodymų laikymąsi prognozuojantys veiksniai

2011 - 2015 m.

Jasiulionė Jurgita Smiltė Gimdymo aplinkybių reikšmė vaikų psichosocialinei ir pažintinei raidai

2013-2017 m.

 

 

 

 

 

Organizacinė veikla

  •  
Konferencijos „[Ne tik] vaikų žaidimai – erdvė augti ir pažinti“ vykusios 2015 metų gruodžio 9 d. Vilniaus universitete, mokslinio ir organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
Tarptautinės mokslinės konferencijos „Jau ne vaikas, bet dar nesuaugęs: paauglystės psichosocialiniai iššūkiai“ vykusios 2017 metų balandžio 26 d. Vilniaus universitete pagrindinė organizatorė
  •  
Lietuvos psichologų kongreso „Psichologija sveikatai ir gerovei“ Vilniaus universitete 2013 metų balandžio 25-27 dienomis organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
Mokslinės praktinės konferencijos „Rūpi vaikai – padėkim tėvams“ Vilniaus universitete 2013 m. gruodžio 6 d. organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
Mokslinės praktinės konferencijos „Kai vaikas serga: psichosocialiniai somatinių ligų aspektai“ Vilniaus universitete 2012 m. spalio 26 d. organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams: moksliniai tyrimai ir praktika“ Vilniaus universitete 2011 m. spalio 21-22 d. organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata: įvertinimo ir pagalbos galimybės“, Vilniaus universitetas, 2008 m. spalio 23-24 d. organizacinio komiteto pirmininkė
  •  
nuo 2009 m. VU Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro vadovė
  •  
nuo 2008 m. Psichologijos bakalauro studijų programos komiteto narė, Psichologijos magistrantūros studijų programos komiteto narė
  •  
2008-2009 metais - VU Filosofijos fakulteto studijų prodekanė, fakulteto Erasmus koordinatorė

 

 

 

 

Praktinė veikla

Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro vedėja. Psichodinaminė psichoterapija, psichologinis konsultavimas, vaiko ir šeimos konsultavimas, psichologinis įvertinimas, psichologinis švietimas ir mokymai Psichologinio konsultavimo ir mokymų centre.
Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos neformaliųjų studijų programos mokymo komiteto pirmininkė.
VU Medicinos fakulteto Psichodinaminės psichoterapijos supervizorių mokymo ir Amsterdamo psichoanalitinio mokymo mokytojams programa, 2016-2017 m.
Psichodinaminės psichoterapijos kvalifikacija, įgyta Vilniaus universiteto Medicinos fakultete pagal nenuosekliųjų podiplominių studijų programą (2000 – 2007).

 

 

Edukacinė ir švietėjiška veikla

Kviestinė lektorė Socialinių darbuotojų rengimo centro, Teisingumo ministerijos Teisėjų mokymo centro, Vidaus reikalų ministerijos Kalėjimų departamento mokymo centro, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos tarnybos, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro, kitų įstaigų organizuotuose mokymuose įvairių sričių specialistams
„Psichologijos mokyklos“ 10-12 klasių mokiniams sumanytoja ir lektorė

 

Stažuotės, mokslinis darbas kituose mokslo centruose

Vokietijos Vestfalijos universitetas Miunsteryje, stažuotė pagal Erasmus mainų programą administraciniam personalui 2009 m. sausis
Jyvaskylos universiteto Psichologijos katedra ir Mokymosi bei motyvacijos tyrimų centras (Suomija) pagal Erasmus Socrates dėstytojų mainų programą 2008 m. rugsėjis
Orebro universiteto Raidos tyrimų centras (Švedija) pagal Erasmus Socrates dėstytojų mainų programą 2006 m. kovas
ISSBD (International Society for Studies of Behavioral Development) Pre-conference Workshop on Developmental Psychopathology, held in Ghent, Belgium July 9-11, 2004
Stokholmo universitetas, Psichologijos fakultetas (Švedija) pagal Erasmus Socrates dėstytojų mainų programą 2003 m. birželis

 

Kita veikla

Institucija Veikla
Lietuvos psichoanalizės draugija narė
Vaiko psichologinės gerovės komitetas prie Lietuvos psichologų sąjungos komiteto pirmininkė

Lietuvos psichologų sąjunga

narė
ISSBD (International Society for Studies of Behavioral Development) narė
ESDP (European Society of Developmental Psychology) narė

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimai konferencijose 2007 – 2013 metais (nurodyti tik tie pranešimai, kurie konferencijose pristatyti asmeniškai):

  Jusienė, R. Pagarba vaikui šeimoje. Konferencija „Vaiko teisė į pagarbą“, 2016 metų lapkričio 18 d., Vilnius, Lietuva.
  Jusienė, R., Breidokienė, R. Developmental interplay of self-regulation and emotional and behavioural problems from toddlerhood to preschool age. 24th Biennial meeting of International Society for Studies of Behavioral Development (ISSBD), 10-14 July, 2016, Vilnius, Lithuania.
  Breidokienė, R., Jusienė, R. Precursors of girls‘ and boys’ delay of gratification in preschool age. 24th Biennial meeting of International Society for Studies of Behavioral Development (ISSBD), 10-14 July, 2016, Vilnius, Lithuania.
  Jusienė, R., Jarumbauskaitė, A., Jasiulionė Smiltė, J., Vickutė, M. Depressive mothers’ interactions with young children: what we miss if do not include free play observations in assessment. 15th World Congress of World Association of Infant Mental Health (WAIMH), 29 May – 2 June, 2016, Prague, Czech Republic.
  Jasiulionė Smiltė, J., Jusienė, R. Mother-infant interaction during free play and structured task: does the mode of delivery matter? 15th World Congress of World Association of Infant Mental Health (WAIMH), 29 May – 2 June, 2016, Prague, Czech Republic.
  Breidokienė, R., Jusienė, R. The predictors of hot and cool self-regulation in early childhood. 15th World Congress of World Association of Infant Mental Health (WAIMH), 29 May – 2 June, 2016, Prague, Czech Republic.
  Zamalijeva, O., Jusienė, R. Socialinės aplinkos veiksnių reikšmė sergančiojo gydymo nurodymų laikymuisi: empiriniai rezultatai ir taikymo perspektyvos. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 metų gegužės 6-8 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva.
  Jasiulionė S., J., Jusienė, R., Markūnienė, E. Kaip gimdymo sužadinimui ar skatinimui naudojamas sintetinis oksitocinas siejais su mažų vaikų psichosocialine raida? Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 metų gegužės 6-8 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva.
  Jusienė, R., Misiūnienė, J. Ankstyvasis ugdymas – iššūkis tėvams ar… vaikams? Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 metų gegužės 6-8 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva.
  Jusienė, R., Pakalniškienė, V. Šiuolaikinė (medicinos studentų) karta – nauja, kitokia, vis tokia pat? Aktyvūs mokymosi būdai. Mokslinė praktinė konferencija “Šiuolaikiškas medicinos dėstytojas: Z kartos iššūkiai dėstytojui. Informacijos pateikimas, valdymas ir efektyvus darbas grupėse”, 2016 metų balandžio 22 d., Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Vilnius, Lietuva.
  Jusiene, R., Breidokiene, R. Pre-schoolers’ self-regulation and developmental trajectories of sleep problems. 17th European Conference on Developmental Psychology. September 8-12, 2015, Braga, Portugal.
  Jusiene, R., Cesniene, I., Mordas, V. Problematic internet use and psychological well-being in adolescence. 17th European Conference on Developmental Psychology, September 8-12, 2015, Braga, Portugal.
  Jusienė, R. Motinų bei vaikų elgesio palyginimas remiantis tyrėjų ir motinų vertinimais. Lietuvos psichologų kongresas “Ieškoti, atrasti, dalintis”, 2015 m. gegužės 8-9 d., Vilnius, Lietuva.
  Jusienė, R. Vaikų savireguliacija ir kalbos bei savižinos raida. Lietuvos psichologų kongresas “Ieškoti, atrasti, dalintis”, 2015 m. gegužės 8-9 d., Vilnius, Lietuva.
  Jusiene R., Breidokiene R. Early precursors of sleep problems in toddlerhood / XVIth European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Laussane, Switzerland, September 3-7, 2013.
  Jusienė R., Breidokienė R., Čekuolienė D. Motinų depresiškumo po gymdymo reikšmė mažų vaikų emocinių ir elgesio problemų raidai / Lietuvos psichologų kongresas, Vilniaus universitetas, 2013 balandžio 25-27 d.
  Jusienė R., Breidokienė R., Čekuolienė D. Maternal variables related to infants' self-regulatory problems / 20th World congress of the international association for child and adolescent psychiatry and allied professions (IACAPAP), Paris, France, July 21-25, 2012
  Jusienė R. Mažų vaikų miegojimas drauge su tėvais: galimos priežastys ir pasekmės / Lietuvos psichologų kongresas, Klaipėda, 2012 gegužės 9-10 d.
  Jusienė R., Zamalijeva O., Breidokienė R., Čekuolienė D., Markūnienė E., Širvinskienė G, Žemaitienė N. Moterų depresiškumą pusę metų po gimdymo prognozuojantys veiksniai / Lietuvos psichologų kongresas, Kaunas, 2011 m. gegužės 6-7 d.
  Jusiene R., Breidokiene R. Antenatal and postnatal depression: What are the protective factors? / 23rd European Health Psychology Conference, Pisa, Italy, September 22 – 26, 2009
  Jusiene R., Garckija R., Bieliauskaite R. Psychological adjustment of children with bronchial asthma as related to parental practices / 23rd European Health Psychology Conference, Pisa, Italy, September 22 – 26, 2009.
  Jusiene R., Raiziene S. Sleep problems and sleeping arrangements in early childhood; different effects in different age groups? XIVth European Conference on Developmental Psychology, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, August 18 – 22, 2009
 

Jusiene R., Raiziene S., Barkauskiene R., Bieliauskaite R., Dervinyte-Bongarzoni A. The prevalence of behavioral and emotional problems in Lithuanian population-based sample of 1.5 to 5 years old children. International ASEBA Conference on Empirically Based Mental Health Knowledge, Burlington, Vermont, U.S., June 21-24, 2009.

  Jusiene R., Bieliauskaite R., Raiziene S., Dervinyte Bongarzoni A., Barkauskiene R. The risk factors of emotional and behavioral problems rated with CBCL/1½-5 and C-TRF of Lithuanian toddlers and preschoolers. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Istanbul, Turkey, 30 April – 3 May, 2008
  Jusiene R., Bieliauskaite R., Dervinyte Bongarzoni A., Barkauskiene R., Raiziene S. Sleep duration in preschool age: whether and how it relates to the emotional and behavioral functioning. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Istanbul, Turkey, 30 April – 3 May, 2008
  Jusiene R., Raiziene S. Do parents and caregiver-teachers agree on rating preschoolers‘ strengths and difficulties on SDQ? 20th International Society for the Study of Behavioral Development ISSBD Biennal Meeting, Wurzburg, Germany, 13 – 17 July, 2008.
  Jusiene R., Raiziene S., Bieliauskaite R., Barkauskiene R. Co-sleeping in the Lithuanian families with toddlers and preschool children. 4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), Jyvaskyla, Finland, 24-27 September, 2008.
  Jusienė R., Barkauskienė R., Bieliauskaitė R., Dervinytė Bongarzoni A., Raižienė S. Dvejų – penkerių metų amžiaus vaikų miego sunkumai. „Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata: įvertinimo ir pagalbos galimybės“, Vilniaus universitetas, 2008 m. spalio 23-24 d.
  Jusiene R., Raiziene S. Mothers’, Fathers’, and Caregivers-Teachers’ Agreement on Child Behaviour Checklist Items in a Sample of Preschoolers. European Conference on Developmental Psychology, Jena, Germany, 21-26 August, 2007
  Jusiene R., Siautkulis R., Tuominiene J. School-aged children‘s TV viewing habits as related to behavioral functioning and to perception of the everyday violence. European Conference on Developmental Psychology, Jena, Germany, 21-26 August, 2007.
  Jusiene R., Bieliauskaite R. Sleep problems in preschool children: relationship to emotional and behavioral problems as reported by parents and teachers. WAIMH European Regional Conference, Riga, Latvia, July 19-22, 2007
  Jusienė R. Ko nori mūsų vaikai ir ką jie gauna? Tarptautinė konferencija “Visuomenė vaikams”, Vilnius, 2007 m. lapkričio 23-24 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos