Julija Tuleikytė

 

Pradinis

Tuleikytė JulijaLektorė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 

 

  

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Baumano socialinė filosofija, Globalizacija, Hermeneutinė filosofija 


Dėstomi dalykai:

Estetika

Etika

Filosofijos įvadas

Klasikinė etika ir modernioji lyderystė

Mokslo filosofija ir istorija

Socialinė filosofija

Tyrimai ir kita veikla

PRANEŠIMAI TARPTAUTINĖSE MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

 

Zygmunt Bauman: Globalization and Adiaphorization 2015-07-03 Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija Living the Global: the cultural experience of globalization (Roehampton University, Global Studies Association, London)
Similarities between Society of Consumers and the Holocaust: Zygmunt Bauman’s Conception of Adiaphorization 2015-04-23 Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija The Holocaust and the Contemporary World (Jagiellonian University, University of Gdansk, McGill University, Kraków)

 

STAŽUOTĖS IR MOKSLO VIZITAI

Stažuotė Baumano institute 2013 m. balandžio 3-30 d. Leeds universitetas, Jungtinė karalystė
Mokslo vizitas Baumano institute 2012 m. lapkričio 21-19 d. Leeds universitetas, Jungtinė karalystė

DISERTACIJA

Adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje 2017-02-27 Vilniaus universitetas

 

KITI MOKSLINIAI PRANEŠIMAI

 

Globalization, Adiaphorization and the Generation of Liquid Modernity 2014-11-26 Mokslinė-praktinė konferencija Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos).

 

MOKSLO POPULIARINIMO PRANEŠIMAI

Ar skaudi nuskausminta tikrovė? 2016-05-25 Santaros-Šviesos suvažiavimas, Alanta
Žadintuvai ar nuskausminamieji? Veidai ir krūmai ekrane 2014-07-25 Kino stovykla  „Kinas ir kūnas" (Meno avilys")
Ranka (ne)pasiekiamas kitas takiojoje modernybėje 2012-09-16 Jaunųjų tyrėjų stovykla „Užuovėjos. Apie kalbą ir kitas baimes“ (Lietuvių kalbos institutas)

Studentams

 

PAVASARIO SEMESTRAS

BUS'as: ESTETIKA

 Dalyko aprašas

 1 grupės seminarų tvarkaraštis (pavardės iki L raidės) 1 studijų savaitę Saulėtekio al. 9, 16:45. Literatūros sąrašas (iškyrus vasario 22 d. seminarą) - tik preliminarus ir bus patikslintas per pirmas dvi semestro savaites.

vasario

8 d.

įvadinis seminaras

vasario

22 d.

 

Platonas. 1981. Valstybė. X knyga. Vilnius: Mintis. 338-370 

Aristotelis. 1990. Poetika. In. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis. 275-320 

kovo

8 d.

Benjamin W. 2005. „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“. In: Nušvitimai. Vilnius: Vaga. 214-243 

Horkheimer, M., Adorno, T.W. 2006. „Kultūros industrija“. In: Apšvietos dialektika. Vilnius: Margi raštai. 159-217 

kovo

22 d.

  1. Sabolius, K. 2013. „Įvadas”. in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 17-42.
  2. Sabolius, K. 2013. „Įsivaizduojamybė ir technika” in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 43-103.

balandžio

12d.

Sontag, S. 2000. Apie fotografiją. Vilnius: Baltos lankos. 11-32, 151-178 

Barthes R. 2012. Camera lucida. Pastabos apie fotografiją. Vilnius: Kitos knygos 

balandžio

26 d.

Gadamer H.-G. 1997. Grožio aktualumas. Menas kaip žaidimas, simbolis ir šventė. Vilnius 

Deleuze, G. 2012. „Kinas“. In: Derybos. Vilnius: Baltos lankos. 61-130 

gegužės

10 d.

Lyotard, J.-F. 2006. „Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?“. In: Post/modernizmas. Jean-François Lyotard, Slavoj Žižek, Fredric Jameson, Zygmunt Bauman, Hal Forster. Kaunas: Kitos knygos, Meno parkas. 13-23 EN versija

Eco U. 2004. Atviras kūrinys. Vilnius: Tyto Alba. 62-88

gegužės

24 d.

Baudrillard J. 2002. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos. 7-54

Sabolius, K. 2013. „Intermedialinė vaizduotė” in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 131-177.

Taisymaisi - iškart po seminaro.

 

BUS'as: FILOSOFIJA

Dalyko aprašas

2 studijų sav., 17:00, Saulėtekio al. 22, 016 kab.

 

TEKSTUS RASITE PRISIJUNGĘ PRIE SAVO PASKYRŲ VMA/MOODLE

Preliminari seminarų eilės tvarka (gali keistis):

 

Kovo 2 d.

Platonas, „Valstybė“, IV ir VIII knygos

 

Kovo 16 d.

Aristotelis, „Nikomacho etika“, 1-2 knygos

 

Balandžio 6 d.

Aristotelis, „Nikomacho etika“, 1-2 knygos

Augustinas, „Išpažinimai“, 11 knyga

 

Balandžio 20 d.

R. Dekartas, „Metafiziniai apmąstymai“

I. Kantas, „Grynojo proto kritika“ (puslapiai bus nurodyti)

 

Gegužės 4 d.

I. Kantas, „Grynojo proto kritika“ (puslapiai bus nurodyti)

S. Kierkegaard, „Baimė ir drebėjimas“

 

Gegužės 25 d.

S. Kierkegaard, „Baimė ir drebėjimas“

J. Baudrillard, „Simuliakrai ir simuliacija“, 1 skyrius

Taisymaisi - iškart po seminaro

 

BUS'as: KLASIKINĖ ETIKA IR MODERNIOJI LYDERYSTĖ

Dalyko aprašas

Seminarai vyksta 1 stud. sav. penktadieniais, 16.40 val.

 

 

 

BUS'as: SOCIALINĖ FILOSOFIJA

 2 studijų savaitės ketvirtadieniai, 16.45 val. 106 aud.

 

Dalyko aprašas

Razinos:

 - Individo ir visuomenės santykis: iliustracija

 - Šioje vietoje gali būti jūsų reklama

 Literatūra vasario 15 d.:

 Platono ValstybėI-III knygosVII knygos pradžia (p. 244-247)

 Literatūra kovo 1 d.:

 Aristotelio Politika: I knyga

 Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos.

Literatūra kovo 15 d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

Literatūra balandžio 5  d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

Literatūra balandžio 19 d.:

Dž. Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą : p. 15-28, 30-49

Dž. St. Milio Apie laisvę

Literatūra gegužės 3 d.:

I. Kanto Moralės metafizikos pagrindai (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

- Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

- Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

(nedidelė, nepilna, bet svarbi teksto dalis)

Literatūra gegužės 17 d. :

Ž. Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: 1 sk. - Simuliakrai eina pirma

Z. Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

 

 

Sociologijos ir socialinės politikos studentams: SOCIALINĖ FILOSOFIJA

 

Dalyko aprašas

Razinos:

 - Individo ir visuomenės santykis: iliustracija

 - Šioje vietoje gali būti jūsų reklama

 Literatūra kovo 2 d.:

 Platono ValstybėI-III knygosVII knygos pradžia (p. 244-247)

 Literatūra kovo 16 d.:

 Aristotelio Politika: I knyga

 Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos.

Literatūra balandžio 6:

Hobso Leviatanas: XIII-XVIII skyriai

Džono Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą : p. 15-28, 30-49

Literatūra balandžio 20 d.:

Džono Stiuarto Milio Apie laisvę

Literatūra gegužės 4 d.:

Imanuelio Kanto Moralės metafizikos pagrindai (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

- Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

- Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

(nedidelė, nepilna, bet svarbi teksto dalis)

Literatūra gegužės 25 d. :

Žano Žako Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: 1 sk. - Simuliakrai eina pirma

Zygmunto Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

RUDENS SEMESTRAS

BUS'as: MOKSLO FILOSOFIJA IR ISTORIJA

 

Dalyko aprašas

Universiteto g. 9/1, 201

1 sav. penktadieniais 1840

 

 Rugsėjo 15 d.  Įvadinis seminaras
 Spalio 6 d. Platonas Timajus (visas veikalas)
 Spalio 13 d. A. Chalmers Kas yra mokslas? (18-39 psl.)
 Spalio 27 d. Aristotelis Physics (I ir II knygos: 602-627 psl., 627-652 psl.)
 Lapkričio 10 d. R. Dekartas Samprotavimas apie metodą (Rinktiniai raštai: 99 -150 psl.)
 Lapkričio 24 d.

K. Popper Mokslinis metodas (173-186), Evoliucinė epistemologija (100-112)

Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (dalys apie Popperį)

 Gruodžio 8 d.

S. T. Kuhn Mokslo revoliucijų struktūra (52-69 psl.) 

A. Chalmers Kas yra mokslas? (238-272 psl.)

Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (126-152 psl.) 

 Gruodžio 15 d.

For and Against Method: Including Lakatos's Lectures on Scientific Method and the Lakatos - Feyerabend Correspondence: 

I. Lakatos: (31-40 psl.) (40-96 psl.) (96-113 psl.)

P. Feyerabend: (113-119 psl.)
 
Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (153-171 psl., 172-183 psl.)

TAISYMAISI:

Gruodžio 19 d.

11:00

 Saulėtekio al. 22, auditorija bus pranešta vėliau

http://www.csun.edu/~dgw61315/fallacies.html#Argumentum%20ad%20hominem

Kriminologams: FILOSOFIJOS ĮVADAS

 

014 a. (Saulėtekio al. 22)

1 pogrupis: 1 sav. 10:00 val.

2 pogrupis: 2 sav. 09:00 val.

3 pogrupis: 2 sav. 11:00 val. 

Dalyko aprašas

Keletas rekomendacijų, kaip paruošti gerą pranešimąie patarimai tėra kopėčios tiems, kas mėgsta formules; yra įmanoma, jog puikus pranešimas būtų parengtas ir nesivadovaujant šiais žingsniais)

Razina

Rugsėjo 11 d. (1 gr.)

Rugsėjo 18 d. (2,3 gr.)

Įvadinis seminaras

Rugsėjo 25 d. (1 gr.)

Spalio 2 d. (2, 3 gr.)

Platono ValstybėI, IIVII knygos 

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 5.1, 1.2  skyriai

Spalio 9 d. (1 gr.)

Spalio 16 d. (2, 3 gr.)

Aristotelio Nikomacho etika: I-III knygos

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 5.2 skyrius

Spalio 23 d. (1 gr.)

Spalio 30 d. (2, 3 gr.)

R. Dekarto Metafiziniai apmąstymai: 151-171 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 3.2 skyrius

Lapkričio 6 d. (1 gr.)

Lapkričio 13 d. (2, 3 gr.)

I. Kanto Grynojo proto kritika: 35-42, 55-85, 98-110, 115-119 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 3.3 skyrius

Lapkričio 20 d. (1 gr.)

Lapkričio 27 d. (2, 3 gr.)

F. Nietzsche Apie istorijos žalą ir naudingumą: 43-60

M. Foucault Disciplinuoti ir bausti: 232-267 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 6.2 skyrius

Gruodžio 4 d. (1 gr.)

Gruodžio 11 d. (2, 3 gr.)

M. Foucault Disciplinuoti ir bausti: 232-267 p.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 7-28 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 2.2, 7.3 skyriai

Gruodžio 18 d.:

1 gr: 9:00

2 gr.: 10:45

3 gr.: 18:40

Z. Bauman Vartojamas gyvenimas: 7-49 p. „Įvadas“ (+ I, II dalys)

M. Gutauskas. Seminarų užduotys

TAISYMAISI:

Gruodžio 19 d. 9:30 - 11:00 

 

Kam seminarai iki 10.30, galite ateiti po jų.

Sociologams: FILOSOFIJOS ĮVADAS

207 aud.

1 sav. 1300 val.

Dalyko aprašas

Keletas rekomendacijų, kaip paruošti gerą pranešimąie patarimai tėra kopėčios tiems, kas mėgsta formules; yra įmanoma, jog puikus pranešimas būtų parengtas ir nesivadovaujant šiais žingsniais)

Razina

Rugsėjo 11 d. 

Įvadinis seminaras

Rugsėjo 25 d. 

Platono Valstybė, 23-94 p., 244-251 p.

Spalio 9 d.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 7-28 p.

Spalio 23 d.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 95-103 p.

Augustino Išpažinimai: 11 knyga

Lapkričio 6 d.

R. Dekarto Metafiziniai apmąstymai: 164-225 p.

Lapkričio 20 d.

I. Kanto Grynojo proto kritika: 35-42, 55-85, 98-110, 115-119 p.

Gruodžio 4 d. 

F. Nietzsche Apie moralės genealogiją: Pratarmė, Pirmas nagrinėjimas 23-64 p.

E. Levinas Etika ir begalybė 81 – 105 p.

 

         + pasirinktinai (savanoriškai arba norintiems keltis pažymį) -

         R. Carnapo Metafizikos įveikimas kalbos loginės analizės būdu172-188 p.

         F. Nietzsche Apie istorijos žalą ir naudingumą: 43-60

Gruodžio 18 d.

E. Levinas Etika ir begalybė 81 – 105 p.

Z. Bauman Vartojamas gyvenimas 7-49 p., Globalizacija 119 – 155 p.

Teisinkams: ETIKA

Seminarų tvarkos aprašą galima rasti čia

Bendra dalyko 'ETIKA' programa: čia

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos