Doc. dr. Rasa Barkauskienė

Apie

 Barkauskiene

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 408 kab.

Telefonas: +370 5 268 7126

El. paštas:

Priėmimo laikas

 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Raidos psichopatologija
Mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ir paauglių psichosocialinė raida
Asmenybės psichologija (asmenybės raida vaikystėje ir paauglystėje)


Dėstomi dalykai:

Raidos psichopatologija
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas
Individualaus konsultavimo praktika
Psichologinio konsultavimo praktikumas

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

 Publikacijų sąrašas

 •  
Mõttus, R., Allik, J., Realo, A., Pullmann, H., Rossier, J., Zecca, G., Ah-Kion, J., Amoussou-Yéyé, D., Bäckström, M., Barkauskiene, R., Barry, O., Bhowon, U., Björklund, F., Bochaver, A., Bochaver, K., de Bruin, D., Cabrera, H. F., Chen, S. X., Church, A. T., Cissé, D., Donatien Dahourou, D., Feng, X, Guan, Y., Hwang, H.-S., Idris, F., Katigbak, M. S., Kuppens, P., Kwiatkowska, A., Laurinavicius, A., Mastor, K. A., Matsumoto, D., Riemann, R., Schug, J., Simpson, B., Tseung, C. N. Comparability of Self-Reported Conscientiousness across 21 Countries // European Journal of Personality. 2012, 26(3), 303–317. doi:10.1002/per.840.
 •  
Oreg S., Bayazit M., Vakola M., Arciniega L., Armenakis A., Barkauskiene R., Bozionelos N., Fujimoto Y., Gonzalez L., Han J., Hrebickova M., Jimmieson N., Kordacova J., Mitsuhashi H., Mlacic B., Feric I., Kortla Topic M., Ohly S., Oysten Saksvik P., Hetland H., Saksvik I.B., van Dam K. Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change // Davidov E., Schmidt P. Billiet J. (Eds). Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications. 2011, Routledge: New York, p. 249-280.
 •  
Skerytė-Kazlauskienė M., Barkauskienė R. Mokymosi negalią turinčių paauglių savęs vertinimas ir suvokta socialinė parama // Psichologija. 2010, t. 41. p. 33-49
 •  
Barkauskienė R., Bieliauskaitė R. Specifinių mokymosi sutrikimų turintys paaugliai: patirtis mokykloje ir elgesio bei emociniai sunkumai // Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 19-31.
 •  
Barkauskiene R. The Role of Parenting for the Adjustment of Children With and Without Learning Disabilities: A Person-oriented Approach // Learning Disabilities: A Contemporary Journal. 2009, vol. 7 (2), p. 1-17.
 •  
Realo, A., Allik, J., Lonnqvist, J.-E., Verkasalo, M., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M., Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyshko, K., Sebre, S., Renge, W. Mechanisms of the National Character Stereotipe: How People in Six Neighbouring Countries of Russia Describe Themselves and the Typical Russian // European Journal of Personality. 2009, Vol. 23, p. 229-249.
 •  
Barkauskienė R., Dervinytė-Bongarzoni A., Bieliauskaitė R., Jusienė R., Raižienė S. Ankstyvosios vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos galimybės // Medicina. 2009, t. 45 (10), p. 764-771.
 •  
Barkauskienė R., Laurinavičius A. Lietuvių tautinio charakterio bruožų vertinimo ypatumai studentų imtyje //IV Pasaulio lietuvių konferencija. Vilnius: Vilniaus universitetas. 2009, p. 21-23.
 •  
Oreg, S., Bayazit, M., Vakola, M., Arciniega, L., Armenakis, A., Barkauskiene, R., Bozionelos, N., Fujimoto, Y., Gonzalez, L., Han, J., Hrebickova, M., Jimmieson, N., Kordacova, J., Mitsuhashi, H., Mlacic, B., Feric, I., Kotrla, M., Ohly, S., Saksvik, P., Hetland, H., Saksvik, I., & van Dam, K., Dispositional resistance to change: Measurement equivalence and the link to personal values across 17 nations // Journal of Applied Psychology. 2008, Vol. 93, No. 4, p. 935-944.
 •  
Jusiene, R., Barkauskiene, R., Bieliauskaite, R., Bongarzoni-Dervinyte, A., Raiziene, S. Behavioral and emotional problems of preschoolers: Results of epidemiological study in Lithuania // International Journal of Psychology. 2008, Vol. 43, No. 3-4, p. 497-498.
 •  
Jusienė R., Raižienė S., Barkauskienė R., Bieliauskaitė R., Dervinytė-Bongarzoni A. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir elgesio sunkumų rizikos veiksniai // Visuomenės sveikata. 2007, Nr. 4 (39), p. 46-54.
 •  
Baleišienė R., Barkauskienė R. Asocialaus elgesio ir saitų su mokykla sąsajos paauglystėje // Socialinis darbas. 2007, Nr. 6 (2), p. 124-133.
 •  
Pakalnienė E., Barkauskienė R. Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje // Psichologija, 2006, t. 34, p. 103-114.
 •  
Solovjovienė K., Barkauskienė R. Mokymosi negalių turinčių vaikų socialinės kompetencijos ypatumai // Specialusis ugdymas (Special Education), 2006, Nr. 2(15), p. 55-63.
 •  
Žukauskienė R., Barkauskienė R. Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai // Psichologija (Mokslo darbai). 2006, Nr. 33, p. 7-21.
 •  
Baleišienė R., Barkauskienė R. Mokyklos aplinkos suvokimo ir elgesio bei emocinių sunkumų sąsajos paauglystėje // III Pasaulio lietuvių konferencija, Vilnius, Lietuva. 2006, p. 25-32.
 •  
Barkauskienė R. Motinos lūkesčių, jausmų ir paramos sąryšis su turinčių mokymosi negalę vaikų elgesio bei emociniais sunkumais // Psichologija (Mokslo darbai). 2005, Nr. 31, p. 39-53.
 •  
Barkauskienė R. Stresinių šeimos gyvenimo įvykių sąsajos su turinčių mokymosi negalias vaikų psichologiniu pažeidžiamumu // Socialinis darbas. 2005, Nr. 4 (1), p. 24-33.
 •  
Barkauskienė R. Tėvų lūkesčiai ir jausmai turintiems mokymosi negalių vaikams // Specialusis ugdymas. 2005, Nr. 1 (12), p. 26-34.
 •  
Barkauskienė R. Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų, turinčių mokymosi negalių, psichologinį prisitaikymą // Specialusis ugdymas. 2004, Nr. 2(11), p. 7-17.
 •  
Barkauskiene R., Bieliauskaite R. Life Events and The Adjustment of Children with Learning Disabilities: Gender Differences // Human Diversity: Cognitive, Affective and Behavioral Dimensions: VI International Baltic Psychology Conference, Vilnius, Lithuania, 2004, p. 26 – 31.
 •  
Barkauskienė R. Motinų įsitraukimas į turinčių mokymosi negalią vaikų mokyklinę veiklą // Psichologija (Mokslo darbai). 2003, Nr. 28, p. 19-33.
 •  
Barkauskienė R. Mokymosi negalią turinčių vaikų savęs suvokimo ypatumai // Specialusis ugdymas. 2003, Nr. 1(8), p. 96-104.
 •  
Barkauskienė R., Bieliauskaitė R. Mokymosi negalią turinčių vaikų elgesio ir emocijų sunkumai // Medicina. 2002, Nr. 38(4), p. 439–443.
 •  
Bieliauskaitė R., Barkauskienė R. Vaikų psichopatologija ir raida // Medicina. 2000, Nr. 36(1), p. 6-12.

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projekto pavadinimas Vykdymo metai Pareigos
Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinikų grupių projektai. MIP-016/2012/ LSS-250000-428  2012-2014  Projekto vadovė
Paauglių, turinčių specifinę mokymosi negalią, psichosocialinis funkcionavimas: raiška ir veiksniai. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2009 Projekto vadovė
Tautinio charakterio stereotipai: tarpkultūrinis tyrimas trijose Baltijos valstybėse, Suomijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Projekto vadovė: dr. Anu Realo (Tartu universitetas, Estija) 2009 Vykdytoja
Ikimokyklinio amžiaus vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo (ADS) raiška ir įvertinimo galimybės. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007 Vykdytoja
Mokymosi negalių turinčių vaikų psichosocialinio funkcionavimo ir šeimos veiksnių sąveika. Tyrimas vykdytas 1999 - 2004 metais  rengiant daktaro disertaciją. Vad. doc. dr. Rasa Bieliauskaitė. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007 Vykdytoja

 

Kita veikla

Individualiosios psichologijos institutas, steigėja ir dėstytoja (www.adleris.lt)
Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisija, narė (www.sppc.lt)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos