Danguolė Žiūraitienė

Pradinis

Danguole

Vyresnioji specialistė

Adresas: Universiteto 9, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

 

 

Kita veikla


Dalyvavimas mokymuose

Turinio valdymo sistema Joomla. 2018-09-15.

Virtuali mokymosi aplinka Moodle. Naujos galimybės. 2018-09-21.

Akademinių konsultantų mokymai. 2018-05-24, 2018-06-21.

VU krūvių apskaitos IS mokymai.  2017-10-19.

Viešųjų pirkimų IS mokymai. 2017-09-11, 2017-09-18.

Seminaras „Dažniausiai pasitaikančios klaidos oficialiuose įstaigos dokumentuose“. 2017-05-26.


Dalyvavimas projektinėje veikloje

Projektas Metai Veikla
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą" projektas „Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS“
(VP1-2.3.-ŠMM-04-V-02-001/Pars-13700-2068). Vadovas prof. A.Bagdonas.
2011-2014 papildomi administravimo darbai
 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės projektas "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Vadovė dr. I.Žukauskaitė. 2011-2013 vykdytoja
Ambulatorinis psichologinis įvertinimas psichotraumatologijoje. Lietuvos mokslo taryba. Mokslinkų grupių projektai. MIP-19/2010/LSS-250000-1082. Vadovas doc. E.Kazlauskas. 2010-2011 papildomi administravimo darbai
Žmogaus regos sistemos spalvinio suvokimo laikinų mechanizmų tyrimas. Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projekta. MIP-23/2010-250000-939. Vadovas dr. R.Stanikūnas. 2010-2011 papildomi administravimo darbai
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje. Lietuvos mokslo taryba. Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa. SIN-10/2010-250000-958. Vadovas prof. G. Valickas. 2010-2011 papildomi administravimo darbai
ESSF BPD 2.5. priemonė  projektas „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Vadovė doc. L.Bulotaitė. 2006-2008 administratorė
Sutartis „Profesinio tinkamumo testų vertimas į lietuvių kalbą, jų adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai“ tarp VU ir LR ŠMM (Nr. SUT-186/APS-250000-325). Vadovė doc. G.Gintilienė.
2006-2007 vyriausioji specialistė (metodikų maketavimo specialistė)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos