Disertacijos gynimas [2017 12 15]

MazulyteŠ. m. gruodžio 15 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantė Eglė Mažulytė-Rašytinė gins disertaciją „Šeimos istorinių traumų ilgalaikiai padariniai: vėlesnių kartų psichologinio atsparumo tyrimas“ socialinių mokslų srities, psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius). Pradžia – 15 val.

Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Danutė Gailienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S)

Anotacija
Nepaisant to, kad sovietines represijas išgyvenusieji Lietuvos gyventojai iki šiol jaučia ilgalaikius neigiamus istorinio traumavimo padarinius (Kazlauskas, 2006), o jų vaikai pastebi tam tikrą šeimos istorinių traumų patirties neigiamą poveikį jų pačių psichologinei sveikatai (Vaskelienė, 2012), šios disertacijos tyrimo rezultatai parodė, kad istorines traumas išgyvenusių šeimų vėlesnės kartos nuo tokios patirties neturinčių asmenų nesiskiria potrauminio streso sutrikimo reakcijomis, bet pasižymi geresne savijauta, laimingumu bei labiau išreikštomis psichologinio atsparumo savybėmis, optimizmu ir viltingumu.

Reikšmingi apsauginiai veiksniai, dalyvaujantys tarpgeneracinio istorinių traumų psichologinių padarinių perdavimo procese Lietuvos populiacijoje, yra šie: turimos tikslesnės žinios apie šeimos narių nukentėjimo nuo sovietinių politinių represijų patirtis; didesnis tapatinimasis su šeimos istorija; šeimos pasakojimuose apie skaudžius istorinius įvykius dažniau reiškiamas liūdesys, naudojami simboliai ar humoras bei juntama stiprybė ir pasididžiavimas; retrospektyviai vertinama vaikystėje rečiau patirta mamos perdėta globa ir dažniau patirtas tėvo rūpestingumas; dažnesnis kreipimasis į šeimos narius ar draugus pagalbos, kai sunku bei meldimasis. Sudarytas ir patvirtintas psichologinio atsparumo proceso šeimos istorinių traumų padariniams modelis, kuriame pagrindinis tarpgeneracinio istorinių traumų psichologinių padarinių perdavimo apsauginis veiksnys yra tapatinimasis su šeimos istorija. Reikšmingiausias tapatinimosi su šeimos istorija prognostinis veiksnys yra liūdesio raiška šeimos pasakojimuose apie istorines traumas.

Skaityti disertaciją

Disertacijos gynimo taryba:
doc. dr. Rasa Barkauskienė – pirmininkė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S);
prof. dr. Nida Žemaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09 B);
doc. dr. Alfredas Laurinavičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Nerija Putinaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
prof. dr. Marinus van IJzendoorn (Leideno universitetas, Olandija, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S).

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas:

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information