Pakartotiniai darbo tarybos rinkimai Vilniaus universitete [2018 03 07-08]

Įgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą Vilniaus universitete skelbiami rinkimai į darbo tarybą. Ją sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi šiais pagrindiniais klausimais:

  • bendriniai einamųjų metų darbdavio planuojami pokyčiai, susiję su darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimais; 
  • su personalu susiję vietiniai norminiai teisės aktai; 
  • grupės darbuotojų atleidimo atvejai; 
  • verslo ar jo dalies perdavimo atvejai.

Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.

Darbo tarybos nario funkcijos gali būti atliekamos darbo metu, šiai veiklai skiriama 60 darbo valandų per metus paliekant darbuotojo įprastą darbo užmokestį. Dalyvavimas darbo tarybos veikloje nėra papildomai apmokamas.

PAKARTOTINIAI RINKIMAI

Pakartotinai rinkimai vyks 2018 m. kovo 7-8 dienomis

Ne Vilniuje ir ne Kaune dirbantiems rinkėjo teises turintiems darbuotojams bus galimybė iš anksto balsuoti paštu.

RINKIMŲ, PRIPAŽINTŲ NEĮVYKUSIAIS, REZULTATAI

2018 m. vasario 26-28 dienomis vykę rinkimai į darbo tarybą Vilniaus universitete pripažinti neįvykusiais dėl per mažo rinkėjų aktyvumo. Rinkimų rezultatai.

DALYVAVIMAS RINKIMUOSE

Siūlyti kandidatus ir balsuoti rinkimuose turi teisę visi darbuotojai, kurie iki rinkimų dienos dirba universitete ilgiau kaip 3 mėnesius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.

Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl darbo tarybos rinkimų organizavimo, prašome kreiptis į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Bernadetą Lažauninkaitę el. paštu .

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information