LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtino Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires. Šios gairės taikomos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų mokslo publikacijoms ir projektų įgyvendinimo metu gautiems duomenims. Gairių nuostatos taikomos Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos projektams, kuriems įgyvendinti skirti konkursai skelbiami po jų įsigaliojimo dienos.

Pagal šių gairių nuostatas mokslo publikacijos (viso teksto failai) turi būti įkeliamos į talpyklas (pvz., eLABa), kuriose jos tampa pasiekiamos nemokamai bei laisvai, ir (ar) skelbiamos atvirosios prieigos žurnaluose. Skaitmeninės publikacijų kopijos privalo būti pateiktos talpyklai iš karto po jų priėmimo publikuoti, tačiau pasiekiamumui per atvirąją prieigą leistini 6 mėnesių (biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo publikacijoms) arba 12 mėnesių (humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo publikacijoms) embargo periodai. Jei publikacijų autoriai rinktųsi įgyvendinti auksinį atvirosios prieigos kelią, patiriamos išlaidos gali būti dengiamos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų lėšomis, numatant tai projekto išlaidų sąmatose.

Projekto įgyvendinimo metu gauti duomenys turi būti išsaugojami skaitmeniniu formatu, o pasibaigus projektui – perduoti saugoti institucijai ir (ar) pateikti talpyklai. Lietuvoje yra sukurtas ir veikia Nacionalinis atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas MIDAS, kuriame galima sukaupti iki 3 petabaitų duomenų. Vilniaus universitetas yra šio archyvo valdytojas ir tvarkytojas. Projektų vykdytojai pagal šių gairių nuostatas taip pat turės užtikrinti, kad gauti duomenys būtų prieinami atvirai bei susieti su atitinkamomis publikacijomis. Be to, projektų paraiškose turės būti pateikiami duomenų valdymo planai.

Gairių įgyvendinimui nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamojo laikotarpio metu, nustačius Gairių nuostatų nesilaikymo atvejų, taikomos tik įspėjamosios priemonės.

Naujieną parengė VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius

VU Bibliotekos rengiamą informaciją mokslinės komunikacijos tematika galima prenumeruoti čia.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information