Studentai su negalia kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

studentai su negaliaPrasidėjus pavasario semestrui studentai su negalia savo aukštosioms mokykloms gali pateikti dokumentus tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti. Šios išmokos yra skiriamos studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, siekiant padengti nors dalį dėl negalios atsirandančių papildomų išlaidų. Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visi Lietuvos studentai, neatsižvelgiant į tai, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Šia parama studijoms jau pasinaudojo 1234 studentai su negalia. „Studentai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama yra skiriama tik vienam semestrui, ir neužmiršti pateikti naujo prašymo, jei nepasikeitė jų sveikatos būklė“, – sakė projekto vadovė Ilona Jacob.

Studentai, norintys gauti tikslinę išmoką, nustatytos formos prašymus turi pateikti savo aukštosioms mokykloms. „Kiekviena aukštoji mokykla pati nustato dokumentų priėmimo terminus, todėl studentai turėtų nedelsti ir vos prasidėjus pavasario semestrui kreiptis į atsakingus asmenis. Jų sąrašas yra paskelbtas projekto tinklalapyje www.studijuoktobulek.lt“, – informavo projekto vadovė.

Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.

Studentai su negalia, dėl kokių nors aplinkybių nespėję ar negalėję pateikti prašymo per aukštųjų mokyklų nustatytus terminus, tą padaryti gali ir vėliau, tačiau parama atgaline data nebus skiriama. Ji bus skirta nuo to mėnesio, kai aukštoji mokykla pateiks papildomą sąrašą.

Projektas bus vykdomas ir studentai paramą galės gauti iki 2015 m. pavasario semestro pabaigos. Projekto internetiniame tinklalapyje http://www.studijuoktobulek.lt/ rasite prašymo formą ir daugiau informacijos.

VU naujienos informacija

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information