Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui

Projekto tikslas

Projektu vykdomais tyrimais siekiama ištirti psichosocialinių darbo veiksnių raišką, jų teigiamą ir neigiamą poveikį darbuotojui bei šio poveikio ypatumus determinuojančias sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo kontekste.

Projekto darbuotojai

dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė

dr. Ieva Urbanavičiūtė

dr. Rita Rekašiūtė Balsienė

Vilius Česnauskas

Publikacijos

 1. Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė, R. (2018). Meistriškumo dirbti strategijų vaidmuo išsekimo ir darbo išteklių sąsajoms: pedagogų imties tyrimas. Psichologija, Nr. 56, p. 20‒36

 2. Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė, R. (2018). From Psychosocial Working Environment to Good Performance: The Role of Work Engagement. Baltic Journal of Management.

 3. Įsitraukimas į darbą: klausimai ir atsakymai. Praktinės rekomendacijos personalo ir organizacijų vystymo specialistams.

 4. Lazauskaite-Zabielskė J., Urbanavičiūtė I, Rekašiūtė Balsienė R., Ar įsitraukę darbuotojai geriau dirba? Empirinė analizė viešajame ir privačiame sektoriuje. Lietuvos psichologų kongresas, gegužės 6-7 d., 2016, p. 39.

 5. Rekašiūtė Balsienė R., Lazauskaitė-Zabielskė J., Urbanavičiūtė I., Įsitraukimas į darbą: lietuviškosios UWES versijos psichometrinių charakteristikų tikrinimas. Lietuvos psichologų kongresas, gegužės 6-7 d., 2016, p. 82‒83.

 6. Lazauskaitė-Zabielskė, J., Urbanavičiūtė, I., Rekašiūtė Balsienė, R. Ar asmeninis gyvenimas lieka namuose? Darbo ir namų sąveikos sąsajų su įsitraukimu į darbą ir perdegimu empirinė analizė. Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius: kongreso pranešimų santraukos, p. 22.       

 7. Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R. The Role of Prosocial Motivation in Public Servants’ Well-being: Testing JD-R in Three Samples. 18th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology: abstract book, p. 1411. 2017, Dublin, Ireland.

 8. Urbanaviciute, I., Lazauskaite-Zabielske, J., Rekasiute Balsiene, R. Job resources, job demands, and exhaustion in different types of job crafters. 18th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology: abstract book, p. 904. 2017, Dublin, Ireland.

 9. Rekasiute Balsiene, R., Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I. Work -family interference: examining the psychometric properties of the SWING (Survey Work-home Interaction-NijmeGen) questionnaire in Lithuania. 18th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology: abstract book, p. 1998. 2017, Dublin, Ireland.

 10. Lazauskaite-Zabielske, J. Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R. The Role of Strength Use Behaviour in The Relationship Between Working Conditions and Work Engagement. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11‒14 July.

 11. Lazauskaite-Zabielske, J. Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R. When Job Resources are Important for Work Engagement? The Moderation by Personal Resources. The 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11‒14 July.

 12. Urbanaviciute, I., Lazauskaite-Zabielske, J., Rekasiute Balsiene, R. What do we talk when we talk about job crafting? Validation of the Job Crafting Scale in Lithuania. 8th Conference on Positive Psychology: abstract book, p. 288-289. 2016, Angers, France.

 13. Rekasiute Balsiene, R., Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I. Work engagement in Lithuania: examining the psychometric properties of the Utrecht Work Engagement Scale. 8th Conference on Positive Psychology: abstract book, p. 345–346. 2016, Angers, France.

 14. Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., Rekasiute Balsiene, R., Work engagement and job performance: testing JD-R model in two samples in public and private sector. 8th Conference on Positive Psychology: abstract book, p. 340–341. 2016, Angers, France. 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information