Instituto bendruomenė

Filosofijos instituto adresas: Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius, 311 kab.

Dagys J  

Doc. dr. Jonas Dagys

Filosofijos instituto direktorius

Telefonas: (8 5) 2193170

El. paštas:

Direktoriaus priėmimo valandos: ketvirtadienis 1400–1600 val.

Rinkeviciene K  

Kristina Rinkevičienė

Instituto administratorė

Telefonas: (8 5) 2667617, (8 5) 2687189

El. paštas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademinis personalas

Darbuotojas Mokslinių interesų sritys 

Kontaktai,
priėmimo laikas 

Docentė dr. Danutė Bacevičiūtė Fenomenologija; postfenomenologija; religijos filosofija; krikščioniškoji etika; etika sekuliarizacijos ir postsekuliarumo problemų kontekste

Ketvirtadieniais 1730–1800

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Asistentė dr. Renata Bikauskaitė

Feministinė filosofija; rūpesčio etika; elgesio su gyvūnais etika; ekologinė etika

Ketvirtadieniais 1430–1500, 1630–1700

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Asistentas dr. Jonas Čiurlionis Erdvės ir laiko filosofija; mokslo filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Docentas dr. Jonas Dagys Epistemologija; kalbos filosofija; sąmonės filosofija; šiuolaikinė analitinė filosofija

Ketvirtadieniais 1400–1600

405 kab.

Asistentė dr. Vaiva Daraškevičiūtė Estetika; meno filosofija; religijos filosofija; kultūros filosofija; šiuolaikinė italų filosofija; ontologinė hermeneutika

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab.

Lektorius Vilius Dranseika Eksperimentinė filosofija; tyrimų etika; moralės psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Docentas dr. Kęstutis Dubnikas Kultūros istorija ir filosofija; religijos filosofija; religijotyra

Ketvirtadieniais 1400–1500

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Asistentas dr. Mindaugas Gilaitis Epistemologija; argumentacijos teorija; kalbos, sąmonės ir veiksmo filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Docentas dr. Mintautas Gutauskas Fenomenologija; hermeneutika; postmodernioji filosofija; intersubjektyvumo ir kalbos problematika;  antropologinio skirtumo problematika

Trečiadieniais 1430–1500, 1630–1700 

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Asistentė dr. Laimutė Jakavonytė Praktinė filosofija; mokslinių tyrimų etika; dalykinė etika; mokslo filosofija; filosofijos istorija; filosofijos didaktika; ugdymo filosofija

Trečiadieniais 1530–1730 (kas antrą savaitę)

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab 

Profesorius dr. (hp) Alvydas Jokubaitis  

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

profesorius Česlovas Kalenda  
 
Docentas dr. Naglis Kardelis Antikos filosofija; Viduramžių filosofija; kalbos filosofija; religijos filosofija

 

Pirmadieniais 1500–1600

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Docentas dr. Kęstutis Kirtiklis Komunikacijos filosofija; komunikacijos mokslų metodologinės problemos; socialinių mokslų filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Profesorius Evaldas Nekrašas

Filosofijos istorija; mokslo filosofija; politinė filosofija

Profesorius emeritas

Docentas dr. Arūnas Mickevičius Filosofijos istorija; hermeneutika; Nietzsches filosofija; postmodernioji filosofija

Pirmadieniais 1030–1100

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Mokslo darbuotojas Tomas Nemunas Mickevičius M. Heideggerio filosofija; technikos filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab.

Docentas dr. Nerijus Milerius Meno filosofija; kino filosofija; miesto problematikos filosofiniai pagrindai; kasdienio pasaulio filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Docentė dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė Žydų religinės minties ir filosofijos istorija; religijų istorija; biblistika; naujieji religiniai judėjimai; religijos ir prievartos problemos

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab 

Profesorius dr. Albinas Plėšnys Analitinė filosofija; filosofijos istorija; mokslo filosofija; socialinė filosofija

Antradieniais 1000–1100

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Profesorius dr. (hp) Vytautas Radžvilas Filosofijos istorija; istorijos filosofija; politologija; socialinė ir politinė filosofija

Ketvirtadieniais nuo 1430

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Docentė dr. Nijolė Radavičienė Mokslo filosofija; šiuolaikinė moralės filosofija; taikomoji etika

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Profesorė dr. Jūratė Rubavičienė XX–XXI amžių praktinė filosofija: Gilles Deleuze‘o transcendentalinis empirizmas; asmens tapatumo problema

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Docentas dr. Kristupas Sabolius Šiuolaikinė filosofija; spekuliatyvusis realizmas; naujieji materializmai; fenomenologija; kino filosofija; medijų teorijos; vaizduotės ir vizualumo teorijos; estetika ir meno filosofija; meno ir mokslo santykis; vaizduotės ir kūrybiškumo problema

Trečiadieniais 1000–1100

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Profesorius dr. (hp) Tomas Sodeika Religijos filosofija; fenomenologija; vokiečių klasikinė filosofija; dialogo filosofija; medijų filosofija; filosofinė praktika; sekuliarizacijos ir postsekuliarizacijos problemos

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab. 

Asistentas dr. Mindaugas Stoškus Politinė filosofija

Ketvirtadieniais 1430–1500, 1630–1700

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab. 

Docentė dr. Lidija Šabajevaitė Politinės minties istorija

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Profesorius dr. (hp) Marius Povilas Šaulauskas Analitikos-hermeneutikos kontroversija; filosofijos istoriografija; informacijos visuomenė; metafilosofija; pilietinė visuomenė; pokomunistinių visuomenių raida; politinė ir socialinė filosofija; socialinė kaita Lietuvoje

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Profesorė dr. (hp) Rita Šerpytytė M. Heideggerio filosofija; postmoderni filosofija; šiuolaikinė italų filosofija; nihilizmo problema Vakarų filosofijoje; W. F. Hegelio filosofija ir jos šiuolaikinės interpretacijos; G. Vattimo filosofija; G. Agambeno filosofija; C. Malabou filosofija; spekuliatyvusis realizmas; naujasis realizmas

Antradieniais ir ketvirtadieniais

Iš anksto susitarus el. paštu

104 kab.

Profesorius Marijus Arvydas Šliogeris

Filosofijos istorija; kalbos filosofija; metafizikos prigimtis ir esmė; mass media metafiziniai pagrindai; meno kūrinio prigimtis; technomokslo ištakos

Profesorius emeritas
 

 

Kviestiniai dėstytojai

Darbuotojas Mokslinių interesų sritys 

Kontaktai,
priėmimo laikas 

Lektorė Gintarė Kurlavičiūtė Šv. Augustino filosofija; neoplatonizmas

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Lektorė dr. Julija Tuleikytė Baumano socialinė filosofija; globalizacija; hermeneutinė filosofija

Penktadieniais

Iš anksto susitarus el. paštu

311 kab.

Asistentas dr. Benas Ulevičius

Dogminė teologija; ekleziologija ir mariologija; liturgijos antropologija; vizualinė tikėjimo turinio komunikacija

Iš anksto susitarus el. paštu

105 kab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorantai

Doktorantai Mokslinių interesų sritys 

Kontaktai

Agnė Alijauskaitė Dirbtinio intelekto etika
Ruslanas Baranovas Klasikinė vokiečių filosofija; Heideggerio filosofija; dekonstrukcija; naujasis realizmas (Gabriel, Ferraris)

Alfredas Buiko

Sąmokslo teorijų religiniai, politiniai ir kultūriniai aspektai; naujųjų religinių judėjimų ir populiariosios kultūros ryšiai; kultūros filosofija; religijos filosofija; epistemologija  
Dovydas Caturianas Politinė filosofija; moralės filosofija; filosofijos istorija  

Simas Čelutka

Politinė filosofija; politinės minties istorija  
Andrius Dovydėnas Giminės (gender) filosofija  
Algirdas Fediajevas Egzistencinė filosofija (S. Kierkegaard, M. de Unamuno, L. Šestov); religijos filosofija; XX a. protestantiškoji teologija; estetika ir meno filosofija  
Brigita Gelžinytė I. Kantas; vokiečių idealizmas; romantizmo filosofija; metafilosofija  
Justinas Grigas Fenomenologija; egzistencinė ir gyvenimo filosofija; teorinės ir socialinės psichikos sveikatos diskurso prielaidos;  filosofijos taikymas psichoterapijoje

Daina Habdankaitė Fenomenologija; prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault); naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas  
Vaida Kalkauskaitė Politikos filosofija; muzikos filosofija; religijos filosofija; Charles Taylor filosofija  
Aušra Kaziliūnaitė Kino filosofija ir teorija; Michelio Foucault filosofija  
Domantas Markevičius Politikos ir religijos santykio problematika; politinė filosofija; politinė teologija  
Marius Markuckas Globalizacijos proceso filosofinė dimensija; politinė filosofija; transhumanizmas  
Elzė Sigutė Mikalonytė Muzikos filosofija; šiuolaikinė analitinė filosofija; kognityviniai mokslai  
Timofej Murašov Rusų filosofija; religijos filosofija; egzistencijos ir gyvenimo filosofija  
Aistė Noreikaitė Moralės filosofija; Politinė filosofija  
Živilė Pabijutaitė Aristotelio ir Viduramžių metafizika; tradicinė logika; neklasikinė logika  
Virgilijus Petuška Platono filosofija; Aristotelio filosofija  
Albinas Plėšnys Matematikos filosofija; šiuolaikinė logika ir logikos filosofija; paradoksai; generinių teiginių teorijos; G. Frege‘s filosofija  
Paulius Rimkevičius Epistemologija; sąmonės filosofija; kognityvinių mokslų filosofija  
Karolina Rybačiauskaitė Šiuolaikinė meno filosofija; šiuolaikinė mokslo filosofija; mokslo ir technologijų studijos (STS); naujasis materializmas ir posthumanizmas  
Vytautas Sinica Šiuolaikinė politinė teorija; Europos integracija; nacionalizmas  
Tadas Snuviškis Indijos filosofija (ypač vaiśeṣika), Kinijos filosofija, Antikinės ir Indijos filosofijos ryšiai  
Julita Slipkauskaitė

Vėlyvųjų Viduramžių ir Renesanso gamtos filosofija; gamtos filosofijos idėjų raida, 1300-1700

 
Mindaugas Šulskus

Spekuliatyvusis realizmas; M. Heideggerio ankstyvoji filosofija; I. Kanto filosofija

 
Giedrė Tatarūnaitė

Etikos filosofija (Emmanuelis Levinas); metafizika; prancūzų postmodernizmas ir poststruktūralizmas (Jacques'as Derrida); spekuliatyvusis realizmas (Graham'as Harman'as); amerikiečių pragmatizmas ir postfilosofija (Richard'as Rorty)

 
Vijolė Valinskaitė Fenomenologija; laiko filosofija  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos