Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra

serpetyteProf. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros vedėja

Telefonas: +370 5 2687189, Universiteto g. 9, 104 kab. 

El. paštas:

 

 

Motyvas steigti Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedrą buvo dvejopas: viena vertus, šiuolaikinėje postmetafizinėje ir post-postmetafizinėje Vakarų filosofijos tradicijoje išryškėjusios hibridiškumo tendencijos, ne tik nutrinančios modernybės mąstymo nubrėžtas ribas tarp atskirų filosofinių disciplinų ir net kultūros sričių, kita vertus – konkretūs filosofijos ir religijos sričių tyrimai, vykdyti ir tebevykdomi RSTC mokslininkų bei dalies Filosofijos katedros mokslininkų sutelktomis pastangomis. RSTC mokslininkai ilgą laiką specializavosi kontinentinėje religijos filosofijoje, prieigos prie religijos ir teologijos problemų ieškodami fenomenologijos, hermeneutikos, dekonstrukcijos perspektyvoje, laikydami, kad kontinentinė filosofija į savo tyrimų lauką įtraukia radikaliausius teologinius ir religinius motyvus. Dalis kontinentinei filosofijai besiangažuojančių Filosofijos katedros mokslininkų, tyrinėdami kino, medijų, vizualumo, kasdienybės problematiką, į savo tyrimų lauką buvo įtraukę ir šiuolaikinei filosofijai svarbias sekuliarizacijos bei postsekuliarizacijos procesų sąlygotas religijos temas bei problemas. O abipusis (RSTC ir dalies Filosofijos katedros mokslininkų) dėmesys spekuliatyviojo realizmo, naujųjų realizmų, medijų filosofijos, posthumanizmo, poststruktūralizmo problematikai kaip tik ir išreiškia kontinentinės filosofijos simbiozę su šiuolaikine religijos tyrinėjimų tradicija.

Tai, kad katedra pretendavo būti ir buvo suformuota iš mokslininkų, atstovaujančių natūraliai susiklosčiusius mokslinius interesus, atitinkančius įvardintą katedros koncepciją, liudija visa eilė mokslininkų grupių vykdytų ir tebevykdomų projektų, iš kurių paminėtini „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“ (2010-2013), (vad. prof. Rita Šerpytytė), „Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos“ (2013-2015), (vad. prof. Tomas Sodeika); „Postsekuliarus būvis“ (2018-2021), (vad. prof. Tomas Sodeika), „Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai“ (2011-2013), (vad. doc. Nerijus Milerius), „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys“ (2017-2019), (vad. doc. Mintautas Gutauskas), „Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiškojo misticizmo“ (2017-2019), (vad. doc. Aušrelė Pažėraitė), „Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje“ (2017-2019), (vad. doc. Nerijus Milerius), „Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija“ (2013-2014), (vad. doc. Kristupas Sabolius), „Hibridinė kūryba: šiuolaikinis menas ir mokslas“ (2016-2017), (vad. doc. Kristupas Sabolius), „Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai“ (2017-2021), (vad. doc. Kristupas Sabolius) ir kt.

Į šiuos projektus buvo įtraukti beveik visi naujai steigiamos katedros mokslininkai. Projektų rezultatai – visų pirma, mokslinės publikacijos – kaip tik ir patvirtina orientavimąsi į šiuolaikinę kontinentinę filosofijos ir religijos tyrinėjimų tradiciją.

Su mokslinių tyrimų tematika bei problematika yra glaudžiai susijęs įsitraukimas į studijų vykdymą. Iki 2018 m. RSTC vykdomoje religijos studijų magistrantūros programoje dėstė arba dėsto dalis Filosofijos katedros dėstytojų – doc. M. Gutauskas, doc. N. Milerius, o RSTC profesoriai Rita Šerpytytė ir Tomas Sodeika dėsto kursus Filosofijos specialybės bakalaurams ir magistrantams, yra Filosofijos doktorantūros komiteto nariai. Naujai įsteigtos katedros jėgomis yra parengta ir nauja magistrantūros programa, orientuota į medijų ir vizualumo problematiką.

Katedros dėstytojai yra dalies Filosofijos specialybės doktorantų vadovai (prof. Šerpytytė vadovauja 3, prof. Sodeika – 4, doc. Kristupas Sabolius – 2,  doc. N. Milerius – 2, prof. S. Jankauskas – 1 doktorantui). Doktorantų disertacijų tematika taip pat orientuota į katedroje numatytus vykdyti mokslinius tyrimus. Dalis doktorantų yra įtraukti į vykdomus mokslinius projektus. Prof. Rita Šerpytytė 2017 m. inicijavo dvišalės filosofijos doktorantūros įsteigimą su Italijos Turino universitetu. Šiuo metu yra sudarytos dvi partnerystės sutartys.

Katedra glaudžiai bendradarbiauja su eile užsienio mokslo institucijų ir universitetų: Turino universitetu (Italija), Romos „La Sapienza“ universitetu (Italija), Madrido UNED (Ispanija), Rochesterio tecnnologijos universitetu (JAV), Luigi Pareysono filosofinių – religinių studijų centru (Turinas, Italija), MIT (JAV) ir daugybe kitų. Keletas šių institucijų mokslininkų yra įdarbinti VU vykdomuose projektuose.

Katedra įsteigta prof. Ritos Šerpytytės iniciatyva. Jos mokslinės veikla liudija aukštą profesinę kvalifikaciją, tarptautiškumą, angažavimąsi ne tik individualiai vykdyti aukšto tarptautinio lygio tyrimus ir tarptautiniu mastu dalyvauti studijose, bet ir gebėjimą telkti mokslininkų kolektyvą bendriems kolektyviniams aukšto tarptautinio lygio tyrimams.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos