Sociologijos ir socialinio darbo instituto akademinis personalas

Darbuotojas Mokslinių interesų sritys 

Kontaktai,
priėmimo laikas 

Instituto direktorė

Docentė dr.

Rūta Žiliukaitė                        

Pilietinė visuomenė, demokratija ir demokratizacija, vertybių kaita

Antradieniais ir trečiadieniais

1230 - 1300 val.

Asistentė dr. Jolanta Aleknevičienė Deviacijų sociologija, kriminologo profesija, korupcija, įkalinimo problemos, socialinių tyrimų metodologija  

Trečiadieniais 1200-1300 val.

211 kab.

Lektorė

Dalia Beliukevičiūtė

-

Docentė dr.

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas; jaunimo politika; socialinio darbuotojo profesinio identiteto problemos

Ketvirtadieniais 1300-1500 val.

310 kab.

 

Docentas dr.

Algimantas Čepas 

Teisės sociologija, kriminologija, baudžiamoji teisė, nusikaltimų prevencija

Antradieniais 1200-1300 val.

412 kab.

 

Asistentė dr.

Dalia Čiupailaitė
 

Miesto sociologija

Architektūros sociologija

Medijų sociologija
 

Kriminologijos katedros vedėjas
Profesorius dr.

Aleksandras Dobryninas

Kriminologija, korupcijos problemos, žmogaus teisės, masinės medijos

 

Docentas dr.

Eugenijus Dunajevas
Socialinė politika, socialinio darbo sociologija

Ketvirtadieniais 900-1200 val.

110 kab.

 

Lektorė

Inga Gaižauskaitė
Socialinių tyrimų metodologija, akademinė etika, socialinis ir politinis pasitikėjimas, demokratizacija   

Docentė dr.

Indrė Gajdosikienė
Socialinio darbo praktikos refleksija, socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, post-totalitarinis kontekstas, inovacijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai  

Docentė dr.

Violeta Gevorgianienė
Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms, diskriminuojamų asmenų/grupių integracija, studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas, migracijos aspektai.

Ketvirtadieniais 1600-1700 val.

310 kab. 

Profesorius dr.

Vincentas Giedraitis

 

Lektorė doktorantė

Agnė Girkontaitė

Švietimo sociologija, aukštojo mokslo sociologija, kalbos sociologija

 

Profesorius dr.

Boguslavas Gruževskis
Gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika (DRP), DRP priemonės ir jų efektyvumas, skirtingų gyventojų grupių užimtumo ir nedarbo problemos. Gyventojų migracija: priežasčių analizė, tendencijos, pasekmės, integracijos problemos. Socialinis dialogas: socialiniai partneriai, kolektyviniai darbo santykiai, užimtumo saugumas ir lankstumas. Įmonių socialinė atsakomybė (CSR). Subjektyvi gerovė, subjektyvios gerovės vertinimas, skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės problemos

Trečiadienais 1100-1215 val.

110 kab. 

Docentė dr.

Lijana Gvaldaitė
Socialinio darbo metodai, familistika, socialinės rizikos šeimų problematika ir darbo su jomis metodai, vaikų globa, įvaikinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas, krikščioniškas socialinis mokymas, bendruomeniniai judėjimai ir savigalba

Antradieniais 1300-1500 val.

310 kab.

Profesorė dr.

Irena Juozeliūnienė
Tapatumo sociologija, intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, šeima ir migracija, vizualioji sociologija.

Antradieniais 1230-1330 val.

Lektorius valand.

Regimantas Juras
Etniniai santykiai

Profesorius habil. dr.

Romas Lazutka
Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis

Trečiadieniais 1230-1330 val.

110 kab.

Asistentė dr.

Jurga Mataitytė-Diržienė

 

Psichikos sveikata, sveikatos sistema, negalia, socialinio darbo klientai ir žiniasklaida

Pirmadieniais 1400-1600 val.

310 kab.

Asistentė dr.

Jekaterina Navickė
Socialinė politika, socialinė atskirtis ir skurdas, savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra


Pirmadieniais 1600-1700 val.

110 kab.

Sociologijos katedros vedėjas

Profesorius habil. dr.

Zenonas Norkus
Lyginamoji istorinė pokomunistinės transformacijos sociologija
Lyginamoji istorinė ekonomikos sociologija
Lyginamoji istorinė imperijų sociologija
Maxo Weberio socialinė teorija
Istorijos ir socialinių mokslų metodologija

Pirmadieniais 1700-1900 val.

Trečiadieniais 1400-1600 val.

210 kab.

Asistentė dr.

Urtė Lina Orlova
Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybė

Docentė dr.

Donata Petružytė
Terapinės bendruomenės; konsultavimas ir psichoterapija socialiniame darbe; pagalbos santykio psichologija; gyvūnų įtraukimas į socialinės pagalbos procesą; menas ir socialinis darbas (įvairios sąsajos); įvairių religijų santykis su socialine veikla; kolektyvinės emocijos ir jų vaidmuo visuomeniniame gyvenime, socialiniuose procesuose; socialinių problemų teorija;   ​profesinių sąjungų veikla; socialinio darbo plėtra verslo įmonėse; e-socialinis darbas; technologinės inovacijos ir socialinis darbas; ​studentų siūlomos originalios temos

Ketvirtadieniais 1600-1700 val. Penktadieniais 1630-1700 val.

310 kab.

Lektorė

Milda Pivoriūtė

Amžiaus tarpsnių sociologija, tapsmas suaugusiu, viešoji sociologija, sociologijos sociologija

Asistentė dr.

Aušra Pocienė
Socialinių tyrimų metodologija, baudžiamoji politika, deviacijų sociologija, miestų saugumas

Profesorius habil. dr.

Arūnas Poviliūnas
Profesijų sociologija, švietimo sociologija, socialinio kapitalo tyrinėjimai, žinojimo ir mokslo sociologija

Trečiadieniais 1000 - 1300 val.

Ketvirtadieniais 1400 - 1700 val.

Lektorė (valand.)

Erika Ruschhoff
-

Asistentė dr. (valand).

Aušra Širvinskienė
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai

Socialinės politikos katedros vedėja

Docentė dr.

Daiva Skučienė
Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas

Asistentas dr.

Daumantas Stumbrys
Demografija

 

Antradieniais

1430-1500 ir 1630-1700 val.

Asistentė dr.

Lina Šumskaitė
Vyriškumo, lyčių studijos, tėvystės, šeimos ir darbo derinimas, lyčių lygybės politika, LGBT asmenų teisės

Ketvirtadieniais 1500-1700 val.

110 kab.

Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros vedėja

Docentė dr.

Eglė Šumskienė

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos


Trečiadieniais 900-1300 val.

310 kab.

Asistentė dr.

Maryja Šupa
Elektroniniai nusikaltimai, miesto kriminologija, kultūrinė kriminologija, socialinės kontrolės raida

Doc. dr.

Birutė Švedaitė-Sakalauskė

-  

Lektorė

Audronė Vareikytė
-

Profesorė dr.

Laimutė Žalimienė

Socialinės paslaugos gerovės valstybėje; socialinė atskirtis ir socialinė integracija; socialinių paslaugų organizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų rinka ir žmogaus teisės; socialinės paslaugos ir aplinkos apsauga; socialinio darbo vadyba; socialinės problemos ir socialinės paramos sistema

l 

Trečiadieniais 1630-1730 val. 

310 kab.

Docentė dr.

Laima Žilinskienė

Kokybiniai metodai, korupcija

Antradieniais 1630-1700 val.

413 kab.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos