Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra

Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra įsteigta 2018 metais siekiant užtikrinti nuo 1992 metų veikusios Socialinio darbo katedros tęstinumą. Vilniaus universitetas buvo pirmasis Lietuvoje, parengęs ir pradėjęs vykdyti socialinio darbo studijų programas. Pirmoji Socialinio darbo programa VU Filosofijos fakultete buvo parengta dar 1992 m. pavasarį. Tuomet prasidėjo studijos pagal sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra rengia socialinio darbo profesionalus, kurie sėkmingai veikia socialinio darbo lauke ir teikia socialines paslaugas, plėtoja socialinio darbo mokslą ir studijas, užima reikšmingas pareigas ministerijose, savivaldybėse ir jų administruojamose įstaigose, steigia ir vadovauja nevyriausybinėms organizacijoms, plėtoja socialinį verslą.

Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra yra viena pagrindinių veikėjų Lietuvoje inicijuojant ir formuojant akademinį socialinio darbo diskursą: intensyviai vykdomi socialinio darbo lauko ir socialinio darbuotojo profesijos ypatumų tyrimai, leidžiamas pirmasis socialinio darbo žurnalas STEPP, rengiamos mokslo publikacijos, organizuojami mokslo renginiai. Katedros darbuotojai dalyvauja formuojant socialinę politiką, įstatymų leidybos procesuose, vykdo patariamąją ir konsultacinę veiklą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Katedros vykdomi tyrimai orientuoti į aktualiausias socialinio darbo sritis, jų raidą ir nagrinėja Lietuvos visuomenei kylančius socialinius iššūkius. Socialinis darbas kaip žmogaus teisių profesija (Healy, 2008), yra labai svarbus sprendžiant nelygybės, socialinio neteisingumo problemas šiuolaikinėje visuomenėje. Tad socialiai pažeidžiamų grupių socialinės atskirties, diskriminacijos, o taip pat – integracijos ir įgalinimo tyrimai žmogaus teisių kontekste yra vienas esminių katedros plėtojamų socialinio darbo tyrimo laukų. Visuomenės senėjimas Lietuvoje kaip visoje Europoje verčia skirti ypatingą dėmesį tarptautiniams palyginamiesiems ilgalaikės pagyvenusių žmonių globos tyrimams. Tęsiami socialinio darbo profesijos raidos tyrimai, socialinio darbo metodų, strategijų, paslaugų politikos transformacijų tyrimai, inovatyvių metodų paieškos besikeičiančių socialinių, ekonominių sąlygų bei globalizacijos  kontekste. 

Atsižvelgiant į Katedros narių turimą mokslinę bei praktinę patirtį ir interesus, aktyviai dalyvaujama moksliniuose projektuose bei taikomojo pobūdžio projektinėje veikloje nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Šie projektai orientuoti į socialinio darbo ir socialinės gerovės mokslinių tyrimų plėtrą, inovacijų socialiniame darbe bei socialinių paslaugų organizavime diegimą, patirties sklaidą besivystančiose šalyse, reikminių tyrimų vykdymą. Vykdomi tyrimai, jų pagrindu rengiamos akademinės publikacijos ir kita mokslinė katedros veikla užtikrina mokslo ir studijų vienovę, prisideda prie studijų programose dirbančių mokslininkų gebėjimų stiprinimo ir sudaro prielaidas naujausių mokslo žinių integracijai į dėstomus dalykus.

Nuo 2018 metų katedrai vadovauja doc. Dr. Eglė Šumskienė.

FaceBook
VU Socialinis darbas 


Kontaktai:

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra, adr. Universiteto g. 9, 01513 Vilnius, tel. +370 5 266 7609, el. paštas:

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos