Nenuosekliosios studijos

Papildomosios socialinio darbo studijos

Tie bakalauro studijų absolventai, kurie neturi pakankamo išsilavinimo kurioje nors iš socialinių mokslų krypčių, privalo studijuoti papildomose studijose ir jų metu įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms (šių studijų programos turinys pateiktas žemiau):

(programa skirta Socialinio darbo magistrantūros studentams, neturintiems VU Socialinio darbo bakalauro)

  Dalyko pavadinimas   Kred.  P  K  S Pr   L Prk  Atsisk. 
 1 

 Socialinio darbo įvadas

Introduction to Social Work

 4  32       32           E
 2

 Socialinio darbo teorija

Theory of Social Work

 4  32    32        E
 3

 Socialinio darbo metodai

Methods of Social Work

 3  32    16        E
 4

 Konsultavimas socialiniame darbe

Counseling in Social Work

 3  32    16  16      E
 5

 Socialinė politika

Social Policy

 3  32    16        E
 6

 Socialinės paslaugos

Social Services

 3  32    16        E
 

 Iš viso:

 20              

Kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursai

VU Senato komisija š. m. spalio 23 d. patvirtino Socialinio darbo katedros parengtus kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursus ir jų įkainius. Atsižvelgiant į 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, kuriame pažymima, jog „Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją (...) dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus“ Socialinio darbo katedra parengė 11 kvalifikacijos tobulinimo (nenuosekliųjų studijų) kursų. Įkainis apskaičiuotas atsižvelgiant į numatomas išlaidas patalpoms, mokomajai medžiagai, administracinėms išlaidoms, darbo užmokesčiui su mokesčiais ir kt. Taip pat įtrauktos institucinės išlaidos (15 proc.) nuo viso įkainio. Išlaidos patalpoms, mokomoji medžiaga, administracinės išlaidos ir kt. apskaičiuotos atsižvelgiant į programos trukmę bei numatomos grupės dydį, o išlaidos darbo užmokesčiui - į programos trukmę ir dėstytojų kvalifikaciją.

Nr.

Dėstytojai

Programos pavadinimas

Val.

Kaina vienam žmogui

1.

Prof. A.Bagdonas, doc. L.Žalimienė, lekt. A.Vareikytė, lekt. dr. D.Skučienė,

prof. R. Lazutka

Sauga ir sveikata socialiniame darbe

40

290 Lt

2.

Doc. dr. L. Žalimienė

Lekt. dr. D. Skučienė

Socialinio darbo vadyba

 16

190 Lt

3.

Doc. dr.M.  Rubaževičienė,

S. Krutulienė

Socialinio darbuotojo ir kliento efektyvaus bendravimo mokymas (su videotreniruotės elementais)

14

390 Lt

4.

Lekt. dr. E. Šumskienė

Žmogaus teisės socialiniame darbe

16

190 Lt

5.

Lekt. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

Sisteminiai socialinio darbo metodai

24

190 Lt

6.

Lekt. dr. B. Švedaitė

Socialinio grupinio darbo metodas

24

290 Lt

7.

Lekt. dr. B. Švedaitė

Grupinė supervizija socialinio darbo specialistams

40

900 Lt

8.

Doc. dr. V.Gevorgianienė,

lekt. V. Jakutienė

Socialinis darbas su neįgaliaisiais: integracijos projektas

16

190 Lt

9.

Lekt. dr. L.Gvaldaitė

Bendruomeninis atvejo vadybos metodas dirbant su šeima

16

190 Lt

10.

Prof. A. Bagdonas

Socialinio darbuotojo klientų psichologiniai savumai 

24

290 Lt

11.

Doc. dr.M.  Rubaževičienė

Prasminga senatvė

6

90 Lt

Informacija apie konkrečius mokymus bus pateikta vėliau.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos