Sociologijos ir sociologijos ir kriminologijos praktikos organizavimo ir atlikimo tvarka

Pagal Sociologijos ir Sociologijos kriminologijos magistrantūros studijų programą tiriamojo darbo praktika yra privalomas dalykas. Praktika atliekama 4 semestre nuo vasario 10 iki balandžio 30 d.

Praktikos įvardijimas

Studijų programa/semestras

Trukmė

Kreditai

Institucijoje, val./semestrą

Auditorijoje, val./semestrą

Sociologijos

Sociologijos/4

168

32

5

Kriminologijos

Sociol.kriminol./4

168

32

5

Tiriamoji darbo praktika organizuojama pagal tokią tvarką:

Kiekviena praktika yra dviejų dalių: studento praktinė veikla ir praktinės veiklos aptarimas. Tokiam praktikos aptarimui laikas numatomas tvarkaraštyje. Praktikos aptarimų užsiėmimų lankymas yra toks pat privalomas kaip ir teorinių disciplinų seminarų ar pratybų lankymas.

Praktikos atlikimo vietą parengia Sociologijos katedra, atsižvelgus į studentų pageidavimus specializuotis pagal pasirinktą sociologijos arba kriminologijos profilį.

Studento praktikai vadovauja ir ją vertina du praktikos vadovai: vienas iš institucijos (įstaigos), kurioje atliekama praktika, kitas - iš universiteto dėstytojų. Pageidautina, kad institucijos praktikos vadovas turėtų tiriamojo ir / arba analitinio darbo patirtį.

Studentas kartu su vadovais per 2 savaites nuo praktikos pradžios parengia ir pristato praktikos planą (į jį surašomi pagrindiniai tikslai, užduotys, jų vykdymo planas).

Pasibaigus praktikai studentas pateikia Sociologijos katedros praktikos vadovui ataskaitą (žr. Priedą) kartu su Institucijos praktikos vadovo įvertinimu, kuriame atsižvelgiama į konkrečią studento veiklą - efektyvumą, sąžiningumą, gebėjimą taikyti ir derinti žinias, vertybes ir įgūdžius, darbo drausmę.

Studentų praktikos ataskaitos ginamos paskutiniame auditoriniame užsiėmime. Galutinį įvertinimą rašo VU praktikos vadovas, remdamasis:

a) institucijos vadovo įvertinimu;

b) studento parengta praktikos ataskaita ir jos gynimu;

c) studento aktyvumu pasinaudojant praktikos patirtimi auditoriniuose užsiėmimuose.

Praktikos ataskaitos ginimas priliginamas egzaminui ir vertinamas pagal 10-balę skalę.

Praktikos ataskaitos struktūra ( tai yra rašto darbas, aprašantis tyrimą, veiklą, paslaugų organizavimą ir pan.).

1. Įvadas (jame išdėstomi praktikos pasirinkimo motyvai, tikslai, pristatomas praktikos planas);

2. Institucijos pristatymas (glaustas aprašymas įstaigos, kurioje atliekama praktika: darbuotojai, struktūra, teikiamos paslaugos, klientai, taikomi tiriamojo-analitinio darbo metodai);

3. Atliktos veiklos aprašymas (jau išsamiai aprašoma praktikos metu atlikta veikla, spręstos tyrimo problemos, gauti rezultatai ir išvados);

4. Apibendrinimo (glaustai aptariama visa praktika, daromos dalykinės ir organizacinės išvados, pateikiamos rekomendacijos);

5. Priedai (pridedami praktikai svarbūs dokumentai, studento parengti ir praktikos metu naudoti aprašai, protokolai, metodikos, rezultatai).

Apgintos ataskaitos saugomos VU Sociologijos katedroje 5 metus.

Studento (praktikanto) ir institucijos praktikos vadovo nesutarimai sprendžiami kartu su VU praktikos vadovu. Studento ir VU praktikos vadovo nesutarimai ar konfliktai sprendžiami VU Sociologijos katedroje arba VU Filosofijos fakulteto Apeliacijų komisijoje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos