Magistrantūra

EDUKOLOGIJOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMA

Nuolatinės, Nuolatinės (sesijinės)

Studijų tikslas -parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas Edukologijos magistro laipsnis.

Pirmajame studijų semestre dėstomi bendrieji studijų dalykai (Švietimo politika ir vadyba, Švietimo sociologijos teorijos, Šiuolaikinė ugdymo filosofija, Vertybės ir ugdymas ir kt.), o nuo antrojo semestro galima rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų) - Bendrąją edukologiją ar Švietimo politiką ir administravimą.

Bendrosios edukologijos šakos tikslas - parengti kompetentingus specialistus, kurie išmanys asmens socializacijos ir integracijos dėsningumus šeimos, mokyklos ir visuomenės institutuose, įsisavins tų institutų specifines ugdomąsias funkcijas ir gebės analizuoti su jomis susijusias problemas bei spręsti jas praktinėje ir mokslinėje-tiriamojoje veikloje. Programoje jie įgis kompetenciją turimas žinias kaskart papildyti, permąstyti naujuose kontekstuose, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės transformacijas. Dėl to, čia gali studijuoti jau turintys diplomus bei dirbantys mokytojai. Šią šaką baigę specialistai galės dirbti įvairaus profilio ir lygmens institucijose: akademinėse institucijose, jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijose, šeimos centruose, mokymų centruose bei mokyklose ugdytojais ir konsultantais, taip pat švietimo valdymo įstaigose (savivaldybėse ir švietimo skyriuose) analitikais, konsultantais ar vadybininkais.

Švietimo politikos ir administravimo šakos tikslas - parengti kompetentingus švietimo politikos ir administravimo specialistus, kurie galėtų kurti naujas švietimo politikos priemones, rengti ir analizuoti švietimo politikos strateginių nuostatų įgyvendinimui reikalingus dokumentus, profesionaliai administruoti švietimo politikos įgyvendinimą įvairiuose švietimo valdymo lygmenyse. Šią šaką baigę studentai įgis aukštą asmeninę ir profesinę kompetenciją, leidžiančią jos turėtojams dirbti įvairiose švietimo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose švietimo politiką: švietimo analizės centruose, vyriausybės švietimo komitetuose, Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo politikos padaliniuose, įvairaus lygio bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, kituose vyriausybiniuose ir nevyriausybiniuose, formalaus ir neformalaus švietimo, informavimo ir konsultavimo padaliniuose. Šie specialistai pasižymės gerais analitiniais, konsultaciniais ir administraciniais gebėjimais.

Šių studijų trukmė - 2 metai, studijų forma - nuolatinė, studijų apimtis kreditais - 80.

2011 metais studentai priimami į abi specializacijas pagal dieninį tvarkaraštį ir tik į vieną Švietimo politikos ir administravimo specializaciją pagal sesijinį tvarkaraštį.

Į edukologijos studijas priimami asmenys, turintys bet kurios studijų krypties bakalauro laipsnį arba aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomą. Konkursinė eilė sudaroma atsižvelgiant į diplomo priedėlio pažymių vidurkį ir baigiamojo darbo gynimo pažymį. Neišklausiusiems pamatinių edukologijos dalykų studijų metu, organizuojamos 10 kreditų papildomosios studijos.

2011 metais į Edukologijos studijas planuojama priimti 15 studentų, iš jų 7 - į valstybės finansuojamas vietas.

Studijų kaina - 7308 Lt metams.

Daugiau apie priėmimą į Vilniaus Universitetą 2011 metais:

http://www.vu.lt/lt/studijos/stojantiesiems/priemimas/

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos