Pedagogų rengimo studijos

ped2
 
VU Filosofijos fakultetas suteikia galimybes pedagogų profesinei karjerai siūlydami įvairias studijų programas. 
 
Norintys tapti mokytojais gali rinktis net iš kelių studijų krypčių:
 
Dalyko pedagogikos studijų programos tikslas - parengti kompetentingus bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų pedagogus, gebančius kurti ugdymo aplinką, grįstą pedagoginės veiklos ir ugdomosios srities mokslinių tyrimų rezultatais. Atnaujintos programos studijose kuriama papildoma pridėtinė vertė - ugdoma kompetencija identifikuoti paauglių ugdymo(si) problemas bei gebėti nukreipti tolimesniems sprendimams pasitelkus ugdymo paramos tinklą. 
Daugiau informacijos apie Dalyko pedagogikos studijų programą
 
Gretutinių studijų programa Dalyko pedagogika skirta Vilniaus universiteto bakalauro pakopos studentams, norintiems greta savo pagrindinės studijų krypties programos įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais.
Šią studijų programą gali rinktis studentai, kurių studijuojamos studijų programos susijusios su bendrojo ugdymo mokyklų mokomaisiais dalykais. Studijuodami šią programą, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems  programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.
Daugiau informacijos apie Dalyko pedagogikos gretutinių studijų programą
 
Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.
Studijuodami šioje programoje studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.
Daugiau informacijos apie Mokyklos pedagogikos studijų programą
 
Vaikystės pedagogikos studijos skirtos siekiantiems pažinti vaikystės fenomeną, suprasti vaiko vystymosi ir ugdymo procesus, įgyti asmeninių ir specialiųjų gebėjimų, leidžiančių padėti kiekvienam vaikui pasiekti ugdymosi sėkmę.
Studijų programos tikslas – parengti pedagogą, kuris gebėtų kūrybiškai veikti savo profesijos lauke, vadovaudamasis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir asmeninėmis nuostatomis bei pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus pagal pasirinktą Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba Pradinio ugdymo pedagogikos specializaciją.
Daugiau informacijos apie Vaikystės pedagogikos studijų programą
 
Edukologijos studijų magistro programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos  švietimo kultūros specialistus, įsisavinusius švietimo situacijos analizės teorinius ir empirinius principus ir metodus, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius originaliai, savarankiškai plėtoti, gilinti ir taikyti edukacinėje mokslinėje ir praktinėje erdvėje. Ši švietimo ir kultūros studijas jungianti šaka analizuoja švietimo ir ugdymo klausimus kintančioje kultūroje, o taip pat kultūrinio ugdymo problematiką šiuolaikinio švietimo sąlygomis.
Daugiau informacijos apie Edukologijos studijų programą
 
Modulio studijos pedagogams:
 
Pedagogo kvalifikaciją turintys asmenys gali įgyti papildomų kompetencijų pradinio ugdymo srityje rinkdamiesi Pradinio ugdymo modulio studijas. Ši programa suteikia mokslinį pagrindą integruoti pradinio ugdymo mokyklinių dalykų mokslo bei didaktines žinias, kurios įgalina pedagogą kurti vaikams patrauklų, individualizuotą ir diferencijuotą ugdymo turinį. Šio modulio studijų turinys padės pedagogams išmokti taikyti įvairias ugdymo strategijas, technologijas ir ugdymosi aplinkas, kurti ir išbandyti ugdymo veiklas, teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui. Studijos grindžiamos naujausiais tyrimais, inovatyviomis švietimo technologijomis ir aktyviomis besimokančiojo veiklomis.
Daugiau informacijos apie Pradinio ugdymo modulio studijas
 
Projektas „Tęsk“ suteikia galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją, papildomą specializaciją ar gauti pagalbą pirmus metus dirbant ugdymo įstaigoje. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.
Daugiau informacijos apie projektą „Tęsk“
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos