Mokslinė veikla

moklas1b

VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto moksliniai tyrimai sutelkti į kultūros įvairovės, darnaus vystymosi ir švietimo politikos vertinimo aspektus, ypatingą dėmesį skiriant technologinėms naujovėms, kurios pritaikomos mokymosi aplinkoje.

Šie tyrimai atliepia Lietuvoje vykstančius pokyčius: demografinį nuosmukį, padidėjusią tarpkultūrinę sąveiką mokymo aplinkoje ir atotrūkį tarp kartų naudojant technologijas.

VU Filosofijos fakultetas vykdo bendrus projektus su užsienio mokslininkais ir pedagogais, nukreiptus į mokymo proceso tubulinimą, mokytojų rengimą, jų kompetencijų tobulinimą, mokinių gebėjimų stiprinimą, pažeidžiamų grupių integraciją bei STEAM.

Instituto mokslinių tyrimų kryptys:

Švietimo ir ugdymo kultūra darniai plėtrai. Vadovė prof. dr. L. Duoblienė

Moksliniai tyrimai pasitelkti tirti nacionalinę švietimo ir ugdymo kultūrą darnios plėtros kontekste. Tyrimais gvildenami teoriniai ir praktiniai švietimo/ugdymo filosofijos, antropologijos ir istorijos klausimai, ypač susitelkiant į tarpkultūrinio dialogo, tapatumo formavimo(si) ir mokyklos kultūros aspektus. Analizuojami europocentrinio ir globalaus požiūrio  į bendrąjį ugdymą lokaliame kontekste klausimai.

Globalios ir lokalios švietimo politikos raida. Vadovas prof. dr. R. Želvys

Šie moksliniai tyrimai skirti tirti globalios ir nacionalinės švietimo politikos raidos ir dermės problemas. Jais siekiama identifikuoti švietimo politikos kaitos tendencijas ir  Lietuvos švietimo trajektorijas, tirti aukštojo mokslo institucijų̨ transformacijos bei atlikti tarptautinių švietimo tyrimų lyginamąją analizę.

Ugdymo turinio kaita ir mokytojų rengimas. Vadovė doc. dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė

Moksliniai tyrimai skirti tirti ugdymo turinio kaitos tendencijas  mokytojų rengimo kontekste. Jais tiriami įvairūs ugdymo turinio kūrimo ir praktinio taikymo aspektai; analizuojami ugdymo turinio integracijos teoriniai ir praktiniai iššūkiai; tiriamos didaktinių  inovacijų taikymo galimybės, ypač STEAM ugdyme; analizuojamos pradinio ugdymo didaktinės problemos; nagrinėjamos mokytojų ugdymo problemos ir jų įveikos būdai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos