Periodiniai leidiniai

Filosofijos fakulteto leidžiami periodiniai leidiniai

AOV cover  

Acta Orientalia Vilnensia

The "Acta Orientalia Vilnensia" publishes articles on various aspects of the Indian Subcontinent, the Middle East, Central Asia, the Far East and South-East Asia, classical and modern. AOV sets up a working alliance amongst specialists in all branches of the social sciences and humanities as a way of bringing together multidisciplinary research, cultural studies, and theory, especially in anthropology, history, archaeology, literature, language, religion and art, and part of each issue is devoted to reviews of books in these fields. Articles range from close analysis of individual texts to detailed annotated translations of texts. The journal also publishes more speculative discussions of cultural issues based on a close reading of primary sources.

APV cover  

Acta Paedagogica Vilnensia

Akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Žurnale taip pat pristatomi naujausi edukologiniai tyrimai. Ypač didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika. Žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

„Acta Paedagogica Vilnensia“ publikuoti straipsniai yra referuojami šiose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse: Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L; EBSCO (Current Abstracts, Education Research Com¬plete, Education Research Index, Toc Premier); MLA International Bibliography.

Krimi cover  

Kriminologijos studijos

Akademinis žurnalas, kurio pagrindiniai tikslai yra stiprinti kriminologų bendradarbiavimą Lietuvoje ir informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., psichologijos, sociologijos, teisės) mokslininkai bendradarbiautų bei plėtotų tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. „Kriminologijos studijų“ žurnalas pasirodo du kartus metuose: liepos ir gruodžio mėnesiais. Žurnalą leidžia trys institucijos: Vilniaus universitetas, Teisės institutas ir Lietuvos kriminologų asociacija.

„Kriminologijos studijų“ redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.

Problem cover  

Problemos 

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiame ir recenzijas, filosofijos tekstų vertimus bei filosofinio gyvenimo kroniką. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prieinama duomenų bazėse: The Philosopher’s Index (2000); SCOPUS (2002); Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (2005); Current Contents® / Arts & Humanities (Web of Science) (2005); CEEOL (2005); Central & Eastern European Academic Source (2007); Humanities International Complete (2007); Humanities International Index (2007). 

2016-2019 leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 2009-2015 leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr. LIT-2-56).

1960-2004 metų elektroninis archyvas sukurtas 2014-2015 m. įgyvendinant projektą „Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros progamą (sutarties Nr. LIT-8-87). 

Prenumerata: Vilniaus universiteto leidykla, . Tel. +370 5 268 7184 

Psicho cover  

Psichologija

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiamiempiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Jo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidykla (, tel.: +370 5 268 70 84).

Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Relijgija cover  

Religija ir kultūra

Žurnalas skirtas tarpdisciplininiams religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimams, integruotai apimantiems religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. 

Prieinama duomenų bazėse: EBSCO Humanities International Complete (2007) 

2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).2008–2013 m. leidyba finansuota Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (su Lietuvos mokslų akademija, VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). Nuo 2001 m. VU RSTC rengia kasmetines konferencijas „Religija ir kultūra”. Tais pačiais metais RSTC pradėtas vykdyti ir mokslinis projektas „Religija ir kultūra”, kurio rezultatai pristatomi ir apibendrinami kasmet vykstančiose konferencijose ir seminaruose. 2004 m. pabaigoje pasirodė pirmasis žurnalo „Religija ir kultūra” numeris, pristatantis RSTC mokslininkų ir kitų projekto dalyvių ankstesnių metų tyrinėjimų rezultatus.

STEP cover  

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros nuo 2001 metų leidžiamas mokslo žurnalas STEPP (Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika) – pirmasis socialinio darbo žurnalas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 2009 metų žurnalo straipsniai pradėti recenzuoti, o 2013 metais atnaujinta redakcinė kolegija ir numatyta periodiška žurnalo leidyba. Žurnale publikuojami originalūs recenzuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.

Du kartus per metus leidžiamas žurnalas STEPP skirtas mokslininkams, tyrėjams, praktikams ir studentams, kuriuos domina socialinio darbo ir socialinės politikos problematika Lietuvoje ir pasaulyje. Spausdintos žurnalo versijos ISSN 1648-2425. Elektroninės žurnalo versijos ISSN 2345-0266

 STEPP publikuoti straipsniai yra referuojami šiose tarptautinėse duomenų bazėse: Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L.; Index Copernicus International - ICI; Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index; Google Scholar.

Socio cover

 

Sociologija. Mintis ir veiksmas

Akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų.

Sociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. Žurnalas pasirodo du kartus metuose. Naujausio numerio tekstai prieinami arba šiame tinklalapyje, arba žurnalą indeksuojančiose duomenų bazėse. Žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas leidžia: Vilniaus universiteto Sociologijos katedra; Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras; Lietuvos sociologų draugija.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos