Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį - VU Filosofijos fakultetas

Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį

Top juosta LT ES VU stazuotem Kokybiska

Podoktorantūros stažuočių projektas „Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį“ (09.3.3-LMT-K-712-19-0161)

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Vladas Bartochevis

Vadovas: dr. Vytis Čiubrinskas

Projekto santrauka:

Izoliacija ar asimiliacija yra dažni reiškiniai imigrantų ir priimančios visuomenės interakcijos procese, tačiau lietuvių kilmės žmonėms priimančiose visuomenėse San Paule, Buenos Airėse ir Montevidėjuje pavyko jų išvengti. Lietuvos kilmės žmonės, neatsisakydami savo identiteto, integravosi ir tapo vertinga juos priimančių visuomenių dalimi, prisidėdama prie tų šalių vystymosi ir gerovės tiek ekonominiame, kiek socialiniame ir kultūriniame lygmenyje. Tai yra Lietuvos, tuo pačiu ir Europos, bendra su Pietų Amerika istorijos dalis, kuri dar yra labai mažai tyrinėta..

Šio projekto tema ir turinys skiriasi nuo visų kitų jau parašytų mokslo darbų tuo, kad gilinamasi į integracijos aspektus. Šio projekto tikslas yra ištirti lietuvių kilmės žmonių emigraciją į Pietų Ameriką, analizuojant šių žmonių ir jų palikuonių integraciją San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse, nustatant bendrus bruožus integracijos procese, remiantis visiškai naujai sukurtu KSAK modeliu. KSAK modelis yra paties Vlado Bartochevio, stažuotojo, sukurtas modelis per doktorantūros studijų laikotarpį. Paties šio projekto autoriaus sukurto integracijos modelio naudojimas šiame tyrime garantuoja naujumą ir originalumą tyrimo temai, tyrimo eigai ir būsimiesiems jo rezultatams ir siūlymams.

Šio tyrimo tema ir galimi rezultatai yra ypač aktualūs Europos Sąjungai, kurioje susiduriama su kraštutinių politinių jėgų formavimu, priešiškumo prieš kitataučius bei laisvės varžymo siekimo didinimu, grėsmėmis demokratijos vertybėms.

KSAK modelis buvo sukurtas teoriniame lygmenyje. Europos Sąjungos finansavimas gali suteikti galimybę pritaikyti šį modelį praktiniame lygmenyje ir tokiu atveju – pasiūlyti Lietuvai ir Europos Sąjungai naują integracijos modelį, kuris gali prisidėti prie migracijos problemos sprendimų.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos