26115473 l 55a13d023c640 1024x683 1024x683Vilniaus universiteto (VU) Taryba – tai vienas iš trijų universiteto valdymo organų, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus.

Tarybos nariais penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, kuriuos sudarys:
• penki Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
• keturi Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – ne VU darbuotojų ar studentų,
• du Tarybos nariai, renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Šie rinkimai organizuojami, vadovaujantis 2019 m. gegužės 21 d. VU Senato nutarimu atnaujinta Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka.
Tarybos rinkimai Vilniaus universitete vyks 2019 m. lapkričio 4-5 d. Išankstinis balsavimas numatomas 2019 m. spalio 28-29 d. Šiuo metu vyksta kandidatų į Tarybos narius kėlimo etapas.
 
KANDIDATUS Į VU TARYBĄ GALIMA KELTI IKI 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Kandidatu į Tarybos narius gali būti keliamas ir Tarybos nariu gali būti renkamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio veikla liudija, kad jis suvokia universiteto misiją, puoselėja universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms vykdyti. Be to, kandidatai turi atitikti VU akademinės etikos kodekso normas, jie negali turėti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos ir per pastaruosius penkerius metus negali būti atleisti iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą.

Teisę kelti kandidatus ir juos rinkti, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą turi kiekvienas VU akademinės bendruomenės narys, kuris yra VU dėstytojas ir mokslo (meno) darbuotojas:
• dirbantis universitete pagal neterminuotą darbo sutartį;
• arba ne trumpiau kaip trejus metus nepertraukiamai dirbantis universitete (įskaitant atvejus, kai pertrauka darbe už pastaruosius trejus metus neviršija vieno mėnesio tarp šių sutarčių) pagal terminuotą darbo sutartį;
• ne mažiau kaip pusės universiteto teisės aktuose nustatytos darbo laiko normos (ne mažiau kaip pusę etato) sumuojant bendrą su universitetu sudarytose darbo sutartyse sulygtą darbo laiką.

Į šiame punkte numatytą darbo laiką Universitete neįskaičiuojamas laikas, dirbtas Universiteto ligoninėse ir kitose Universiteto įsteigtose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Kandidatus į Tarybos narius arba savo kandidatūrą rinkėjai turi teisę kelti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikdami Filosofijos fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• kandidato į Tarybos narius duomenų anketą (galite rasti čia>>>);
• prašymą tapti kandidatu (į vidinio nario, t. y. VU dėstytojo ir mokslo (meno) darbuotojo, vietą galite rasti čia >>>, o į išorinio nario, t. y. ne VU darbuotojo ar studento, vietą galite rasti čia >>>);
• kai kandidatūra iškeliama kitų – sutikimą tapti kandidatu (į vidinio nario, t. y. VU dėstytojo ir mokslo (meno) darbuotojo, vietą galite rasti čia >>>, o į išorinio nario, t. y. ne VU darbuotojo ar studento, vietą galite rasti čia >>>);
• kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo (galite rasti čia >>>);
• kandidato į Tarybos narius motyvacinį laišką (laisva forma, rekomenduojama apimtis – 4000 - 6000 žodžių), pagrindžiantį, kad jis atitinka rinkimų tvarkoje nustatytus reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad, jei tas pats asmuo iškeliamas kandidatu į Tarybos narius keliuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, nurodytus dokumentus jis turi pateikti visų kamieninių akademinių padalinių, kuriuose yra iškeltas kandidatu, rinkimų komisijoms.

Filosofijos fakulteto rinkimų komisija:
Kęstutis Dragūnevičius, Psichologijos instituto lektorius (komisijos pirmininkas), el. p.
Jūratė Rapalavičiūtė, Filosofijos fakulteto doktorantūros studijų koordinatorė, el. p.
Mantas Žygus, Sociologijos bakalauro programos 3 kurso studentas (studentų atstovas), el. p.
 
Kontaktinis asmuo papildomai informacijai:
Centrinės rinkimų komisijos sekretorė
Kristina Jakutytė-Ancienė
El. p.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos