Š. m. rugsėjo 26-27 d. maloniai kviečiame jaunimo padėtį tyrinėjančius mokslininkus ir su jaunimu dirbančius praktikus pristatyti pranešimus mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ar aš pažįstu jauną žmogų?“, skirtoje jaunimo neformaliojo ugdymo metams
Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

Pranešimų tezes galima teikti iki 2012 m. rugpjūčio 15 d., elektroniniu paštu .  

Konferencijos organizatoriai: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra.

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis bus spausdinami moksliniame recenzuojamajame leidinyje „STEPP: Socialinė teorija, empirika, politika ir praktika“. Straipsniai bus priimami iki 2012 m. spalio 26 dienos.

Konferencijos organizatorių vardu - Laura Bačinskienė Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė Informacija apie konferenciją teikiama el. paštu , telefonu: (8 5) 2461 607.