pagrjpgGerbiami dėstytojai ir studentai,

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, Filosofijos fakultete daugumą 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų veiklų planuojame vykdyti kontaktiniu būdu auditorijose, užtikrinant LR Vyriausybės ir Operacijų vadovo sprendimuose nustatytų būtinųjų sąlygų laikymąsi.

Kontaktinių studijų veiklų metu yra būtinos kaukės, vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius bei dalyvauti veiklose tik neturint peršalimo ar ligos požymių. Suprantame, kad šios sąlygos apsunkina įprastą gyvenimą, tačiau tuo pačiu leidžia judėti link gyvo ir universitetinių studijų esmę atspindinčio akademinio bendravimo tarp dėstytojų ir studentų. 

Kviečiame parašyti Linui Jakučioniui, studijų komunikacijos specialistui, el. p. , jei pasigendate jums aktualios informacijos apie studijų organizavimo procesą.

Studijų vykdymas rudens semestre

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, Filosofijos fakultete daugumą 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų veiklų planuojame vykdyti kontaktiniu būdu auditorijose, užtikrinant LR Vyriausybės ir Operacijų vadovo sprendimuose nustatytų būtinųjų sąlygų laikymąsi.

Kontaktinių studijų veiklų metu yra būtina dėvėti kaukes, vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius bei dalyvauti veiklose tik neturint peršalimo ar ligos požymių. Suprantame, kad šios sąlygos apsunkina įprastą gyvenimą, tačiau tuo pačiu leidžia judėti link gyvo ir universitetinių studijų esmę atspindinčio akademinio bendravimo tarp dėstytojų ir studentų.

LR Vyriausybės nutarimas nustato, kad visi asmenys – dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai ir kiti, dalyvaujantys kontaktinėje studijų veikloje, privalo turėti tuo metu galiojantį Galimybių pasą, įrodantį, kad asmuo yra persirgęs Covid-19, turi antikūnų, yra vakcinuotas arba turi neigiamą testo rezultatą. Suprantame, kad yra ir bus įvairių individualių situacijų, todėl, svarbiausia – kalbėkimės ir raskime sprendimus drauge, kad studijų procesas vyktų.

Studentai individualiai turi pasirūpinti Galimybių pasu ir jo deklaravimu. Šiuo metu jis tikrinamas prie durų įeinant į pastatą.  Vėliau galimybių paso patikra bus automatizuota. Studentai, kurie dėl tam tikrų priežasčių neturi minėto dokumento – gali dalyvauti nuotolinėje studijų veikloje, kurios metu girdi dėstytojo transliuojamą garsą ir vaizdą be galimybės įsitraukti į diskusiją.

2021 m. rugpjūčio 20 d. dekanato posėdžio metu yra sutarta:

 • bakalauro studijų veiklas, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 50 asmenų, vykdyti kontaktiniu būdu auditorijose (hibridiniu būdu transliuojant skaidrių ar kitų vaizdų demonstravimą ir garsą nuotoliniu būdu studijų veikloje dalyvaujantiems studentams be įsitraukimo į diskusijas galimybių). Studijų veiklas, kuriose dalyvauja daugiau kaip 50 studentų, vykdyti hibridiniu, nuotoliniu ar mišriuoju (jeigu auditorijoje yra galimybė laikytis tinkamo atstumo) būdais. Dėl studijų būdo pasirinkimo yra pasiekiamas sutarimas tarp dėstytojo ir studijų programos pirmininko, konsultuojantis su studijų prodekane;
 • magistrantūros studijų veiklas vykdyti kontaktiniu būdu auditorijose (hibridiniu transliuojant skaidrių ar kitų vaizdų demonstravimą ir garsą nuotoliniu būdu studijų veikloje dalyvaujantiems studentams be įsitraukimo į diskusijas galimybių) arba mišriuoju būdais. Mišrus būdas suprantamas, kuomet dalis studijų dalyko veiklų vyksta studijuojantiesiems dalyvaujant fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu. Dėl mišraus studijų būdo turi būti pasiekiamas sutarimas tarp dėstytojo, studentų ir konkrečios studijų programos pirmininko, konsultuojantis su studijų prodekane;
 • pavasario semestro studijų dalykų egzaminų perlaikymus vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. iki 16 d.;
 • studijas sesijiniu tvarkaraščiu („Psichologija turintiems aukštąjį išsilavinimą“, „Mokyklos pedagogika“, pedagogikos modulių studijos) vykdyti nuotoliniu arba mišriuoju būdais. Dėl mišraus studijų būdo turi būti pasiekiamas sutarimas tarp dėstytojo ir konkrečios studijų programos pirmininko, konsultuojantis su studijų prodekane;
 • Dalyko pedagogikos gretutines studijas vykdyti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdais. Dėl mišraus studijų būdo turi būti pasiekiamas sutarimas tarp dėstytojo ir studijų programos pirmininko, konsultuojantis su studijų prodekane;
 • atsiskaitymus už studijų veiklas, kurios vyko:
  • kontaktiniu būdu, yra planuojama vykdyti kontaktiniu būdu studentams, turintiems Galimybių pasus, arba atitiktį sąlygoms, analogiškoms toms, kurioms esant išduodamas Galimybių pasas, patvirtinančius dokumentus (išskyrus asmenis, kurie pateikia pažymas jog dėl sveikatos sutrikimų negali vakcinuotis);
  • nuotoliniu būdu, yra planuojama vykdyti nuotoliniu būdu VMA, „Microsoft Teams“ ir (ar) kitose iš anksto suderintose platformose.
 • doktorantūros studijų veiklas vykdyti kontaktiniu būdu.

VISOS studijų veiklos yra vykdomos pagal suplanuotą tvarkaraštį: https://tvarkarasciai.vu.lt/fsf/

VU Senato nutarimu BUS (bendrosios universitetinės studijos) yra vykdomos nuotoliniu būdu.

PAGALBA:

Studentams studijų klausimais padės Studijų skyriaus studijų koordinatorės. Prašome kreiptis pagal studijų koordinatorių kuruojamus Institutus ir studijų programas:

Giedrė Liupševičiūtė, Filosofijos instituto kuruojamų studijų programos ir Psichologija, vykdoma sesijiniu tvarkaraščiu , tel. (8 5) 266 7607, el. paštas:

Orinta Tumienė, Psichologijos instituto kuruojamų studijų programos, tel. (8 5) 268 7191, el. paštas:

Marija Tarasova,  Azijos ir transkultūrinių studijų instituto ir Sociologijos ir socialinio darbo instituto  kuruojamų studijų programos, tel. (8 5) 266 7629, el. paštas:

Jolanta Zenkevič, Ugdymo mokslų instituto kuruojamų studijų programos, tel. (8 5) 219 3291, el. paštas:

Albina Misiūnaitė, profesinės pedagoginės studijos „Mokyklos pedagogika“, gretutinės studijos „Dalyko pedagogika“ ir BUS, tel. (8 5) 266 7600, el. paštas:

Dėstytojams įvairiais studijų bei studentų Galimybių pasų kontrolės procedūriniais klausimais padės Studijų skyriaus vadovė Rūta Dragūnevičienė, tel. (8 5) 266 7606, el. paštas:

Įvairiais techniniais klausimais (pvz.: hibridinės transliacijos ir kt.) padės bendrųjų reikalų skyriaus specialistas Antanas Voznikaitis, tel. +370 6 293 9096, el. paštas: ir komunikacijos specialistas Linas Jakučionis, tel. (8-5) 266 7618, el. paštas:

Dėl individualaus požiūrio reikalaujančių studijų sprendimų prašome kreiptis į studijų prodekanę Jolantą Aleknevičienę, tel. +370 673 17147, el. paštas:

Kaukių dėvėjimas kontaktinio studijų proceso metu

Nuo spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl privalomojo nosį ir burną dengiančių apsauginių priemonių dėvėjimo uždarose patalpose. Šis nutarimas ir jį patikslinantis Ekstremaliosios operacijos vadovo sprendimas yra taikomi visiems švietimo veiklose kontaktiniu būdu dalyvaujantiems asmenims (ir studentams, ir dėstytojams). Nuoroda į sprendimą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd82dc50220a11eca51399bc661f78e7\.

COVID-19 ligos atvejų registracija fakultete

Jei gavote teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir esate:

 • studentas/-ė - būtinai kuo greičiau apie tai praneškite Studijų skyriaus vadovei Rūtai Dragūnevičienei, el. p. , tel. (8 5) 266 7606;

 • dėstytojas/-a - būtina kuo skubiau informuoti:

  • savo tiesioginį vadovą t. y. atitinkamo instituto direktorių/-ę:
   Azijos ir transkultūrinių studijų institutas - doc. dr. Kristina Garalytė, el. p. ;
   Filosofijos institutas - doc. dr. Jonas Dagys, el. p. ;
   Psichologijos institutas - doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė, el. p. ;
   Sociologijos ir socialinio darbo institutas - doc. dr. Eglė Šumskienė, el. p. ;
   Ugdymo mokslų institutas - dr. Sandra Kairė, el. p. ;

  • ir Studijų skyriaus vadovę Rūtą Dragūnevičienę, el. p. , tel. (8 5) 266 7606;

 • administracijos darbuotojas/-a - būtina kuo skubiau informuoti Bendrųjų reikalų skyrius vadovę Janiną Markevičienę, tel. (8 5) 266 7622, el. p. .

Pranešus apie teigiamą COVID-19 ligos tyrimo rezultatą, Fakulteto administracija veikia pagal universiteto numatytą schemą.

Sveikatos visiems!

Galimybių pasas

Kaip galioja Galimybių pasas?

Pasiskiepijus

 • „Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo;
 • „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;
 • „Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės;
 • Persirgus COVID-19 liga - praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės.

Persirgus

 • Persirgus COVID-19 – praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato. Arba turint teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą - praėjus ne daugiau nei 60 dienų.

Atlikus testą

 • Turint neigiamą mokamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba mokamo antigeno testo rezultatą – abu galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

 • Studentams. Naujausiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę aukštųjų mokyklų studentai, norėdami dalyvauti kontaktiniuose mokymo užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. Toks palengvinimas galios iki spalio 15 d. Svarbu pažymėti, kad atlikus nemokamą tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą Galimybių pasas formuojamas nebus. Studentai turės atsisiųsti tyrimo pažymą iš sveikatos portalo www.esveikata.lt ir ją pateikti vietoj Galimybių paso Universitete.
 • Šis profilaktinis testavimasis jau turintiems pirmąją vakciną studentams iki spalio 15 d. nemokamas.

 

Daugiau infosmacijos https://gpasas.lt/

Dėstytojams apie studijų procesą

Studentams apie studijų procesą

Izoliacijos schema

Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ SPECIFINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

grupiu izoliacija

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

asmenų izoliacija

Veiksmų schema Nr. 1 (Vilniaus universiteto darbuotojui / studentui nustačius COVID-19)

Techninės galimybės

Fakultete nuotoliniam darbui iš auditorijų (dėstytojams) arba mišriam auditoriniam darbui (kai dalis studentų dirba auditorijoje, o likę yra tuo pačiu metu prisijungę per nuotolį) yra pilnai pritaikytos žemiau lentelėje išvardintos auditorijos:

 

Auditorija Nuotolinio darbo įranga Naudojimo instrukcija
Teatro salė (Universiteto g. 3) Interneto kamera ant stovo, tribūnos mikrofonas, įgarsinimo sistema  
Didžioji aula (M. K. Čiurlionio g.) Interneto kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas, nešiojama įgarsinimo sistema Instrukcija
Universiteto g. 5
A. Binderio Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
J. Kovalevskio Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
Hindi k. kab. Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
Japonų k. kab. Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
Kinų k. kab. Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
Universiteto g. 9
001 Interneto kamera, stalinis mikrofonas, kurį galima išimti iš stovo ir laikyti rankoje Instrukcija
106 Priartinanti sukiojama USB kamera ant lubų, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
107 Interneto kamera, bevielio prisegamo ir rankoje laikomo mikrofono komplektas Instrukcija
111 Priartinanti sukiojama USB kamera, du bevieliai rankoje laikomi mikrofonai Instrukcija
201 Priartinanti sukiojama USB kamera ant stovo, interneto kamera ant kolonos, bevielis prisegamas mikrofonas, du rankoje laikomi bevieliai mikrofonai, laidinis stalo mikrofonas Instrukcija
204 Interneto kamera ant stovo, bevielio prisegamo ir rankoje laikomo mikrofono komplektas Instrukcija
205 Interneto kamera ant stovo, laidinis rankoje laikomas mikrofonas su stoveliu Instrukcija
207 Interneto kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
208 Interneto kamera ant stovo ir kompiuteryje integruota interneto kamera, laidinis stalinis mikrofonas dėstytojui ir laidinis stalinis mikrofonas auditorijai Instrukcija
209 Interneto kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
214 Interneto kamera ant stovo, bevielio prisegamo ir rankoje laikomo mikrofono komplektas Instrukcija
301 Priartinanti sukiojama USB kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
302 Priartinanti sukiojama USB kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
303 Interneto kamera ant stovo, laidinis rankoje laikomas mikrofonas su stoveliu Instrukcija
304 Interneto kamera ant stovo, du bevieliai rankoje laikomi mikrofonai Instrukcija
305 Priartinanti sukiojama USB kamera ant sienos, laidinis rankoje laikomas mikrofonas su stoveliu Instrukcija
306 Interneto kamera ant stovo, du bevieliai rankoje laikomi mikrofonai Instrukcija
307 Interneto kamera ant stovo, bevielio prisegamo ir rankoje laikomo mikrofono komplektas Instrukcija
308 Interneto kamera ant stovo, stalinis mikrofonas, kurį galima išimti iš stovo ir laikyti rankoje Instrukcija
313 Priartinanti sukiojama USB kamera ant stovo, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
401 Interneto kamera, stalinis mikrofonas, kurį galima išimti iš stovo ir laikyti rankoje Instrukcija
403 Interneto kamera, laidinis rankoje laikomas mikrofonas su stoveliu Instrukcija
406 Interneto kamera, laidinis rankoje laikomas mikrofonas su stoveliu Instrukcija
Saulėtekio al. 22
002 Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
003 Interneto kamera  
004 Interneto kamera  
005 Interneto kamera  
009 Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
010 Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
011 Interneto kamera, bevielis prisegamas mikrofonas Instrukcija
014 Interneto kamera  
015 Interneto kamera  
016 Interneto kamera  
017 Interneto kamera  

Programos, kurių gali prireikti studijų procese:

SPSS – norėdami naudotis programa junkitės prie virtualaus darbalaukio https://darbalaukis.vu.lt/

Hamlet II 3.0 – norėdami gauti prieigą prie programos, kreipkitės į Antaną Voznikaitį el. p. .

MAXQDA programos bandomąją versiją (galioja 14 d**) Windows galite parsisiųsti čia, o macOS – čia.

**Jeigu MAXQDA programos reikia ilgesniam laikotarpiui metodinio kurso metu, prašome kreiptis į savo dėstytoją. Jeigu MAXQDA programos reikia kursinio, baigiamojo darbo tyrimo tikslams, moksliniams tyrimams, prašome kreiptis į Antaną Voznikaitį el. p. .

MATLAB – norėdami gauti prieigą prie programos, kreipkitės į Antaną Voznikaitį el. p. .

D.U.K.

Kas galės dalyvauti kontaktiniame studijų procese?

Studentai.

 • Naujausiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę aukštųjų mokyklų studentai, norėdami dalyvauti kontaktiniuose mokymo užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. Toks palengvinimas galios iki spalio 15 d. Svarbu pažymėti, kad atlikus nemokamą tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą Galimybių pasas formuojamas nebus. Studentai turės atsisiųsti tyrimo pažymą iš sveikatos portalo www.esveikata.lt ir ją pateikti vietoj Galimybių paso Universitete.
 • Šis profilaktinis testavimasis jau turintiems pirmąją vakciną studentams iki spalio 15 d. nemokamas.

Dėstytojai. GP neturintys dėstytojai turi atlikti GREITĄJĮ ANTIGENO testą. Pagal LR Vyriausybės tvarką, neturintys galimybių paso švietimo darbuotojai kas 7-10 dienų testuojami profilaktiškai nemokamai. Individualūs sprendimai gali būti taikomi dėl pateisinamų, medicininių priežasčių. Šiuo metu GREITIEJI ANTIGENO testai altiekami nemokamai. Norint juos atlikti, reikia užsiregistruoti https://1808.lt/. Primename, kad GREITASIS ANTIGENO testas nesuteikia galimybių paso, tačiau leidžia patekti į darbo vietą.

Kaip vyks galimybių paso tikrinimas?

Esant dabartiniam teisiniam reglamentavimui (duomenų apie studentus rinkimo ir saugojimo apribojimams), rugsėjo mėnesį bus prašoma visų, atvykstančiųjų į Universiteto patalpas, parodyti savo galimybių pasus prie įėjimų. Procesą koordinuoja ir įgyvendina VU Turto valdymo ir paslaugų centras (TVPC). Vėliau, atsiradus teisinėms galimybėms, šią procedūrą ketiname automatizuoti. Prašome šiek tiek anksčiau atvykti į studijų veiklas.

Kaip greitai galiu turėti Galimybių pasą pasidaręs testą ir gavęs neigiamą atsakymą?

Galimybių pasui tinka tik PGR tyrimas, kuris galioja 48 val. Atlikti tyrimą galima tik PRIVAČIOSE gydymo įstaigose ir laboratorijose, paslauga bus mokama. Mobiliuose punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.

Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:

 • asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;
 • nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.

Tokiems asmenims testuotis, norint gauti Galimybių pasą, bus būtina, bet PGR tyrimas bus nemokamas ir atliekamas mobiliuose punktuose.

Tyrimui registruotis reikės kaip ir anksčiau per www.1808.lt arba telefonu 1808.

Kokiose vietose galima atlikti COVID-19 testą, kad būtų galima gauti Galimybių pasą?

PGR tyrimą asmuo gali atlikti tik privačiose sveikatos priežiūros įstaigose – paslauga yra mokama.

Ar darbovietei gautas neigiamas PGR testo rezultatas gali būti naudojamas ir Galimybių pasui ir atvirkščiai?

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles Galimybių pasas generuojamas tik mokamų PGR tyrimų (su neigiamu rezultatu) pagrindu. Išskyrus tuos atvejus, kai yra alergija arba imunizacija, neatlikta dėl kontraindikacijų. Tai neužkerta kelio asmenims darytis nemokamų PGR testų ar greitųjų antigenų testų, jų rezultatus galima matyti E. sveikatos sistemoje, tačiau jų pagrindu Galimybių pasas nėra formuojamas.

Tvarkaraščiai

2021/2022 m. m. rudens semestro tvarkaraščius rasite čia (meniu juostoje viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite 2021 / 2022 Ruduo).

Kviečiame juos atidžiai peržiūrėti ir kilus klausimų iki kreiptis į tvarkaraščių koordinatores:

Vida Leilionienė: ; (8 5) 266 7606 - Psichologijos institutas, Filosofijos institutas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Rita Novikienė: ; (8 5) 239 8795 - Ugdymo mokslų institutas, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas.

Saugus grįžimas į auditorijas

Laukiame Jūsų fakultete ir primename, kad pagrindinė visų mūsų saugaus grįžimo į auditorijas ir įprasto akademinio gyvenimo užtikrinimo sąlyga yra vakcinacija. Todėl visus, kurie dar nespėjo pasiskiepyti, kviečiame tai padaryti. Registruokitės jau dabar.

Dekanas

Jolanta

skiep

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos