Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras

PTMC galite pasiskolinti šias knygas:

   
   
Autorius Pavadinimas
Bagdonas Albinas Neuropsichologija: sąvokos ir schemos
Bagdžiūnienė Dalia Tyrimai organizacijose
Bagdžiūnienė Dalia Konfliktai organizacijose ir jų valdymas
Bandzevičienė Rita Psichoterapijos kryptys
Bieliauskaitė Rasa Vaikų konsultavimo teorinės paradigmos
Bulotaitė Laima Vaikų psichologinis konsultavimas
Čekanavičius Vydas Statistinių metodų taikymo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Čekuolienė Danguolė Prieraišumas: teoriniai aspektai, tyrimai, intervencija
Čekuolienė Danguolė Stebėjimas psichologijoje: moksliniai tyrimai, diagnostika ir korekcija
Čekuolienė Danguolė Šeimos psichologinio konsultavimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Dovydaitienė Miglė Skyrybas išgyvenę vaikai
Dovydaitienė Miglė Trumpalaikio konsultavimo principai
Dovydaitienė Miglė, Jusienė Roma Konsultavimas mokykloje
Gintilienė Gražina Vaiko psichologinis įvertinimas
Gintilienė Gražina Vaikų testavimas WISC-III LT
Girdzijauskienė Sigita Mokymosi negalės: samprata ir įvertinimas
Gudaitė Gražina Klinikinio psichologinio vertinimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Jusienė Roma Mažų vaikų savireguliacija
Kazlauskas Evaldas Psichologinio konsultavimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Laugalys Feliksas Darbo veiklos tyrimo praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
Pociūtė Birutė Konsultavimas renkantis profesija
Sargautytė Rūta Skausmo psichologija
Sondaitė Jolanta Socialinės psichologijos praktinės užduotis
Valickas Gintautas Teisės psichologo profesinės etikos dilemos
Vatkevičius Henrikas Fiziologinių signalų registravimas
  Psichologijos universitetinių studijų profesinės priežiūros modelis
VEPA Vaikų elgesio problemų aprašas: vadovas ir klausimynas mokytojams ir tėvams
  Vaizdo įrašų taikymas vaikų psichiatrijoje ir psichoterapijoje
  Profesinės priežiūros mokymo programos praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai
  Profesinės priežiūros mokymo programa
Straipsnių rinkinys Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas

vintage keysŠi grupė skirta norintiems geriau suprasti save ir savo elgesį, pažinti savo jausmus, didinti sąmoningumą bendraujant, auginti pasitikėjimą savimi, spręsti asmeninius sunkumus, rasti palaikymą ir supratimą.

Grupės susitikimai vyks nuo 2014 lapkričio pradžios iki 2015 metų gegužės pabaigos, kiekvieną pirmadienį 17.30 – 19.00 val.
Susitikimų adresas: Universiteto g. 9/1, 114 kabinetas.
Vieno susitikimo kaina 30 Lt / 8,69 EUR (VU studentams – 10 Lt / 2,90 EUR, VU darbuotojams – 20 Lt /5,79 EUR).
Grupę ves doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė (grupių terapeutė).

Susidomėjusius prašome registruotis atrankos į grupę pokalbiams tel. 268 72 54, el. paštu  arba užeiti į Universiteto g. 9/1 116 kab. Registracija vyksta iki 2014 spalio 10 d.

Skelbimas

PTMC atliekamas psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais, siekiant atsakyti į klausimus, susijusius su vaiko poreikiais ir emocine branda, emociniais ryšiais su tėvais, bendravimo galimybes. Paprastai atliekamas išsamus (kompleksinis) psichologinis vaiko, šeimos, vaiko – tėvų tarpusavio santykių ir pan. įvertinimas.

PTMC psichologinis įvertinimas ekspertizės tikslais atliekamas tiktai tuo atveju, jeigu taip paskirta teismo nutartimi. Dėl ekspertizės reikalingumo ir tikslingumo sprendžia ir konkrečius klausimus psichologui formuluoja teisėjas (-ai) nagrinėjantis bylą.

Atlikus įvertinimą užsakovui (teismui) teikiama išsami psichologinio įvertinimo išvada, kurioje atsakoma į suformuluotus klausimus, atsakymai pagrindžiami ir formuluojamos rekomendacijos. Įvertinimo metu taikomi klinikinis psichologinis interviu, stebėjimas, standartizuoti psichologiniai testai (ypač, jeigu papildomai reikia įvertinti vaiko ar tėvų psichosocialinį funkcionavimą ar pažintinius gebėjimus).

 

Kiek trunka įvertinimo ekspertizės tikslais atlikimas?

Vidutinė ekspertizės trukmė nuo teismo nutarties bei lydinčių dokumentų (bylos) gavimo iki psichologinio įvertinimo išvados pateikimo yra trys-keturi mėnesiai (retais atvejais, ypač kai tėvai ar vienas iš tėvų gyvena ne Lietuvos teritorijoje, pusė metų ir daugiau).

Susitikimai su vaiku ir (arba) jo tėvais ar globėjais organizuojami individualiai, ekspertizę atliekančio psichologo ir dalyvaujančių įvertinime asmenų sutarimu.

 

Kiek ir kokių susitikimų reikia atliki įvertinimui?

Įprastai įvertinimui atlikti reikalinga nuo 8 iki 15 susitikimų (po 1-3 susitikimus su kiekvienu iš tėvų, su vaiku, su vienu iš tėvų ir vaikų, su kitu iš tėvų ir vaiku). Susitikimų skaičius priklauso nuo konkrečios situacijos, retais atvejais (kai yra du ir daugiau vaikų) gali būti numatyta ir daugiau susitikimų.

 

Kiek kainuoja įvertinimas ekspertizės tikslais?

Ir susitikimų, ir išvados rengimų laikas skaičiuojamas akademinėmis valandomis (45 min), valandos įkainis patvirtintas Senato nutarimu (Nr. SK-2007-19-199): 70 Lt / 20,27 EUR (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos magistras, ir 100 Lt / 28,96 EUR (su PVM), jeigu įvertinimą atlieka psichologijos daktaras. Standartiškai psichologiniam įvertinimui ekspertizės tikslais iš viso skiriama 15-20 akademinių valandų, atitinkamai vidutinė ekspertizės kaina kinta nuo 1050 Lt / 304,10 EUR iki 2500 Lt / 724,05 EUR. Į kainą įeina susitikimų bei išvados rengimui reikalingas laikas.

 

Filosofijos fakultetas, Vilniaus Universitetas

Universiteto g. 9/1, 116 kab.
Vilnius LT-01513 Lietuva

El. paštas: 
Tel.: +370 5 268 72 54

 

Rekvizitai mokant už psichologines konsultacijas:

AB Swedbankas
Gavėjas: Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas: 211950810
Gavėjo bankas: AB Swedbankas
Sąsk. nr. LT377300010094318310
Įmokos paskirtis: 200625010, psichologinė konsultacija

AB SEB
Gavėjas: Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas: 211950810
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąsk. nr. LT087044060001101389
Įmokos paskirtis: 200625010, psichologinė konsultacija


Rekvizitai mokant už mokymus:

AB Swedbankas
Gavėjas: Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas: 211950810
Gavėjo bankas: AB Swedbankas
Sąsk. nr. LT377300010094318310
Įmokos kodas: 103027 Studijų įmoka
Įmokos paskirtis: 25000056

AB SEB
Gavėjas: Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas: 211950810
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąsk. nr. LT087044060001101389
Įmokos kodas: 3005000 Studijų įmoka
Įmokos paskirtis: 25000056
Pareiškimo nr. 250000

 


 

 

 

 

 

bpdeu-flaglogo smm 85hlogovu

Bender – Gestalt II 

2007 metų lapkričio mėnesį pradėtas ir šiuo metu yra vykdomas Bender – Geštalt II testo adaptavimas. Bender-Gestalt II matuoja vaikų ir suaugusiųjų nuo 4 iki 85+ metų vizualinės – motorinės integracijos įgūdžius. Juo galima įvertinti ir vaikų bei suaugusiųjų nuo 5 iki 85+ metų atmintį. Ši testo versija yra antroji ir remiasi daugiau nei 60 metų originalaus testo tyrimų rezultatais, šiuolaikiniais testo konstravimo metodais, dabartiniais pedagoginio ir psichologinio testavimo principais. Metodikos adaptavimui Lietuvoje numatoma ištirti apie vieną tūkstantį Lietuvos gyventojų nuo 4 iki 85 metų amžiaus.

Burks‘o elgesio įvertinimo skalės (BBRS-2) 

Šios skalės yra skirtos identifikuoti elgesį, kuris daro neigiamą įtaką mokyklinėms veikloms, atpažinti vaikus, kuriems būtų naudingas specialusis ugdymas, suteikti tėvams informaciją, kuri būtų konkreti, specifinė ir lengvai suprantama. Skalių bateriją sudaro 100 teiginių, atspindinčių septynis vaikų elgesio aspektus, atitinkančius vaikų ir paauglių prisitaikymą prie mokyklos ir bendruomenės veiklų. Vertinami 4 iki 18 metų vaikai, yra dvi skalių formos – skirta tėvams bei skirta mokytojams. Standartizacijos metu tikimasi ištirti 880 vaikų nuo 6 iki 16 metų.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos