FSF įvykiai

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statutu ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatais, Filosofijos fakulteto taryba (toliau – Taryba) skelbia konkursą Filosofijos fakulteto dekano (toliau – Dekanas) pareigoms eiti. Kadencijos trukmė – 5 metai.

Konkurse į Dekano pareigas gali dalyvauti asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, atitinkantys kamieninio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus, Dekano pareigų kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kiekvienas pretendentas privalo pateikti Fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • pretendento gyvenimo aprašymą, kuriame būtina nurodyti turimą pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (iki 2 psl.);
 • pretendento deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (1 priedas);
 • kitus dokumentus, kurie, pretendento nuomone, galėtų būti svarbūs dalyvaujant konkurse.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 metų vasario 5 dienos 13:00 val.

Skaityti daugiau

2018 m. vasario 7 d. įvyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto rinkimų komisijos posėdis, kurio metu Arūnas Poviliūnas buvo įregistruotas pretendentu į Filosofijos fakulteto dekanus.

 • Vieši debatai vyks 2018 metų vasario 21 dieną 15:00 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.
 • Dekano rinkimus fakulteto taryba vykdys 2018 metų kovo 14 dieną 14:00 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.

Daugiau informacijos apie rinkimus

Kontaktiniai asmenys:
Jūratė Rapalavičiūtė, el. paštas jurate [DOT] rapalaviciute [AT] fsf [DOT] vu [DOT] lt, tel. +370 5 266 7616

Lidija Šabajevaitė, el. paštas lidija [DOT] sabajevaite [AT] fsf [DOT] vu [DOT] lt, tel. +370 686 96060

VU100metis E. Kurausko nuotraukaVilniaus universitetas Lietuvos šimtmetį pasitinka konferencijomis, disputais apie svarbiausius šimtmečio įvykius, organizacijas ir asmenybes ne tik viešojoje erdvėje, bet ir minėdami šią sukaktį bendruomenėje. Įvairiuose renginiuose, paskaitose mokyklose, organizacijose dalyvauja universiteto filosofai, istorikai, politologai, teisininkai.

Vasario 15 d. 9.00–18.00 val. Filologijos fakultete vyks šimtmečio paskaitų ciklas „Vivat nostra res publika!“.

Vasario 15 d. 11.15 val. Kauno fakulteto choras „Veni gaudere“ ir šio fakulteto „Raudonojo kilimo“ teatras suburs Vilniaus universiteto bendruomenę Kaune. Visi kviečiami dalyvauti renginyje „Giedokim himną kartu!“ fakulteto II korpuso foje.

Vasario 15 d. 11.30–12.20 val. vyks „Saulėtekio kelio“ akcija. Dalyvauja NFTMC, VU GMC, VU MKIC, VU Fizikos, Komunikacijos, Teisės, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetai, VU ITTC, VU Verslo mokykla, VU Lazerinių tyrimų centras, VU Sveikatos ir sporto centras, VGTU ir Saulėtekio slėnio MTP. 

Vasario 15 d. 14.45–15.30 val. Centrinių rūmų Mažojoje auloje vyks Islandijos prezidento Guðni Th. Jóhannesson vieša paskaita „Iceland’s Support for Lithuanian Independence, 1918-2018. An Academic and Presidential Perspective“.

Vasario 16 d. 12.00 val. S. Daukanto aikštėje Vilniuje bus iškeltos Baltijos valstybių vėliavos. Ši ceremonija – svarbiausias ir didžiausias renginys, skirtas valstybės šimtmečiui. Jame VU mišrūs chorai „Gaudeamus“, „Pro musica“ ir merginų choras „Virgo“ giedos Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnus. 12.30 val. šią ceremoniją vainikuos 100 Lietuvos bažnyčių varpų skambėjimas, tarp jų – ir VU Šv. Jonų bažnyčios varpo.

Skaityti daugiau

Perdegimo sindromas 1Pascal Ide knygos „Perdegimo sindromas: gebėjimo duoti liga“
pristatymas ir diskusija

„PROFESINIS PERDEGIMAS – KAIP ATPAŽINTI IR IŠVENGTI?“

LITEXPO, Knygų mugė

2018 m. vasario 23 d., penktadienį, 19.00 val., 5.5 salė

Moderuoja – Arūnas Žiedelis

Dalyvauja – SADM ministras Linas Kukuraitis, kun. Arūnas Peškaitis, doc. dr. Lijana Gvaldaitė,

Pascal Ide „Perdegimo sindromas: gebėjimo duoti liga“ – pirmoji lietuviškai išleista knyga apie perdegimo sindromą, analizuojanti jo priežastis, pasireiškimą įvairiose srityse ir galimus prevencijos būdus. Šis sindromas dažnai kamuoja asmenis, kurių profesijos susijusios su pagalba kitiems: medikus, slaugytojus, kunigus, socialinius bei pastoracijos darbuotojus, pedagogus. Absoliuti dauguma neatpažįsta perdegimo sindromo požymių ir nežino, kur galėtų kreiptis pagalbos.

Pascal Ide prieš tapdamas filosofijos ir teologijos daktaru bei kunigu buvo gydytojas.

Diskusijos dalyviai pristatys Lietuvoje dar mažai žinomą perdegimo sindromą, analizuos jo priežastis bei pasiūlys konkrečių būdų, kaip jį įveikti.

Prieiga Facebook paskyroje

Įgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą Vilniaus universitete skelbiami rinkimai į darbo tarybą. Ją sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi šiais pagrindiniais klausimais:

 • bendriniai einamųjų metų darbdavio planuojami pokyčiai, susiję su darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimais; 
 • su personalu susiję vietiniai norminiai teisės aktai; 
 • grupės darbuotojų atleidimo atvejai; 
 • verslo ar jo dalies perdavimo atvejai.

Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.

Skaityti daugiau

Š. m. vasario 21 d. (trečiadienį) 16 val. 304 aud. maloniai kviečiame į knygos „nePASMERKTI. Apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelią” pristatymą.

Dalyvaus knygos sudarytojai: kun. Kęstutis Dvareckas, dr. Justina Kymantienė, dr.  Andrius Navickas

Renginį ves viena iš knygos autorių prof. dr. Laima Bulotaitė.

Renginio metu bus galima įsigyti knygų leidyklos kaina.

Plakatas

retroKviečiame į Jonavos globos namų projekto „Senjorų retro“ parodos atidarymą, vyksiantį 2018 m. sausio 11 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. VU Filosofijos fakulteto antro aukšto foje.

Projekto idėjos autorė – VU Filosofijos fakulteto Socialinio darbo absolventė, Jonavos globos namų direktorė Dalia Astrauskienė. Pasak Dalios, televizijoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse vyrauja negatyvi nuostata globos įstaigų atžilgiu, nors jose žmonės patiria ženkliai daugiau teigiamų emocijų, nei vieniši leisdami dienas savo namuose, sunkiai begalėdami savimi pasirūpinti.

Visuomenėje išvešėjus jaunystės kultui, parodos organizatorių tikslas – parodyti ir vyresnio amžiaus žmogaus grožį, įamžinti jų atminimą, suteikti pasitenkinimo savimi jausmą. Daugiau apie parodą.

Lauksime jūsų!

Asmuo kontaktams:
Dalia Astrauskienė
tel.(8 618) 32132
el. paštas: astrauskienedalia [AT] gmail [DOT] com

 Foto PivoriusSausio 26 d. eidamas 66-uosius metus netikėtai mirė ilgametis Vilniaus universiteto Filosofijos katedros lektorius Vytautas Pivorius.

Vytautas Pivorius gimė 1952 m. lapkričio 17 d. Pasvalyje. Baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą 1971 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto psichologijos studijas, kurias baigęs 1976 m. įgijo ir filosofijos dėstytojo kvalifikaciją. Nuo to laiko iki šiol dirbo VU Filosofijos katedroje.

Vytauto Pivoriaus mokslinių interesų kryptys apėmė fenomenologiją, ideologijos teorijas ir jų raidą, filosofinius šiuolaikinės sociologijos pagrindus. Skaitė Filosofijos įvado, Fenomenologijos, Ideologijos teorijų, Komunikacijos filosofijos, Šiuolaikinių sociologinių teorijų kursus VU filosofijos, sociologijos, psichologijos ir kitų studijų programų studentams.

Nuo 1989 m. net septynis kartus stažavosi Strasbūro Université des Sciences Humaines, 2001 m. – Latvijos universitete, Rygoje. Parašė mokslo straipsnių ir skaitė pranešimus konferencijose apie M. Merleau-Ponty egzistencinę fenomenologiją, E. Husserlio subjekto sampratą, M. Foucault socialinių kalbos funkcijų tyrimus.

VU Filosofijos fakulteto bendruomenė kartu su šeimos nariais, draugais ir bičiuliais liūdi dėl šios nelauktos netekties. Vytautą Pivorių prisiminsime kaip subtilų ir šiltą žmogų, nuoširdų bendradarbį ir kolegą, kuriam rūpėjo filosofijos studijų sklaida, pagarba vienas kitam paremtas bendras tarpasmeninis supratimas ir sutarimo paieška.

Atsisveikinimas su velioniu Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje šeštadienį (sausio 27 d.) nuo 12 val.

Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Jonų bažnyčioje sekmadienį (sausio 28 d.) 11 val. Urna išnešama 12 val.

Studijų kokybės vertinimo centras pateikė Filosofijos bakalauro ir magistrantūros programų vertinimo išvadas. Abi programos įvertintos puikiai: Filosofijos bakalauro programa – 22 balais, Filosofijos magistrantūros programa – 20 balų (iš maks. 24 balų). Priimtas sprendimas programas akredituoti maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Kontaktinis asmuo:
Gintarė Kurlavičiūtė
Tel.: (8-5) 266 7617
El. p.: filosofijos_katedros [AT] fsf [DOT] vu [DOT] lt

Puslapis 12 iš 103
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos