Web of Science TRRemiantis „Web of Science“ citavimo duomenimis atlikta VU tyrėjų 2015 m. publikacijų bibliometrinė analizė.

Remiantis Thomson Reuters duomenų bazės „Web of Science“ (toliau – WoS) registruotų leidinių atnaujintais citavimo duomenimis, VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius VU bendruomenei pristato 2015 m. WoS leidiniuose paskelbtų VU tyrėjų publikacijų kiekybinę analizę.

Išanalizavus gautus citavimo duomenis, pateikiamas VU tyrėjų publikacijų pasiskirstymas pagal publikacijų rūšį ir mokslo kryptį. Pateikiami leidinių, kuriuose buvo publikuoti VU tyrėjų darbai, mokslometrinių rodiklių (cituojamumo rodiklis, h indeksas, kvartiliai) bei atvirosios prieigos statuso duomenys. Taip pat, pasitelkus Thomson Reuters analitinį įrankį „InCite“, apžvelgiamas VU tyrėjų bendradarbiavimas su kitomis šalimis ir organizacijomis publikuojant mokslinius tyrimus WoS.

2015 m. WoS registruotos 1088 VU tyrėjų publikacijos 583-uose WoS indeksuojamuose leidiniuose (2016 m. rugpjūčio duomenys). Kaip ir praėjusiais metais, surinkta duomenų statistika rodo, kad VU tyrėjų publikacijų ir leidinių, kuriuose skelbiamos publikacijos, kiekis nuosekliai didėja.

Pagal publikacijų rūšį WoS daugiausiai registruota mokslinių straipsnių (82 proc.). Nedidelę dalį sudaro konferencijų pranešimų santraukos ir konferencijų pranešimų medžiaga (po 7 proc.). Mažiausiai registruota redakcinių straipsnių, knygų apžvalgų, mokslinių apžvalgų, laiškų bei taisymų (4 proc.)

Atlikus kiekybinę analizę paaiškėjo, kad daugiausiai mokslinių tyrimų 2015 m. VU tyrėjai publikavo fizinių mokslų srityje (42 proc.), mažiau gyvybės ir biomedicinos mokslų srityje (28 proc.) bei technologijos mokslų srityje (21 proc.). Pagal kiekį mažiausiai publikuota socialinių bei menų ir humanitarinių mokslų srityse (6 proc. ir 3 proc.).

Remiantis gauta duomenų statistika galima teigti, kad dauguma leidinių, kuriuose darbus publikavo VU tyrėjai, turi mokslometrinius rodiklius: cituojamumo rodiklį (angl. impact factor) – 87 proc., h indeksą – 96 proc. 2015 m. VU tyrėjai du kartus publikavo darbus leidinyje Nature, kurio cituojamumo rodiklis patenka tarp dešimties aukščiausiai vertinamų leidinių (iš viso WoS registruota apie 12 tūkst. leidinių).

Išanalizavus 2015 m. duomenis paaiškėjo, kad VU tyrėjai publikacijas skelbė daugiausiai tuose leidiniuose, kurių bent viena dalyko kategorija priskirta aukščiausiems Q1 ir Q2 kvartiliams. Iš Q1 kvartiliui priklausančių leidinių sąrašo galima išskirti septynis VU publikacijas skelbiančius leidinius, kurie dalyko kategorijos reitinge užima pirmą vietą.

Iš viso 2015 m. WoS registruotos 142 VU tyrėjų publikacijos (13 proc.), kurios paskelbtos 67-iuose atvirosios prieigos leidiniuose (įgyvendintas auksinis atvirosios prieigos kelias). Atlikus leidinių, kuriuose VU tyrėjai paskelbė savo publikacijas, nuostatų dėl saviarchyvavimo analizę paaiškėjo, kad 61 proc. 2015 m. WoS paskelbtų VU tyrėjų straipsnių gali būti pasiekiama per atvirąją prieigą, įkeliant šių publikacijų postprintus arba printus į eLABa ir nurodant prieigos sąlygą „laisvai prieinama internete“ (žaliojo atvirosios prieigos kelio įgyvendinimas).

Analizuojant bendradarbiavimą tarp užsienio šalių pastebima, kad daugiausiai VU tyrėjų publikacijų paskelbta WoS bendradarbiaujant su JAV ir Vokietija, o tarp organizacijų – su Nacionaliniu mokslinių tyrimų centru (CNRS), Rusijos mokslo akademija bei Helsinkio universitetu.

Šia analize siekiama pateikti bendrą VU mokslinės produkcijos vaizdą WoS kontekste. Pažymėtina, kad WoS daugiausiai indeksuoja tiksliųjų mokslų srities leidinius, beveik perpus mažiau – socialinių ir humanitarinių, todėl atitinkamai ir VU mokslo produkciją publikuojančių leidinių mokslometriniai rodikliai yra skirtingi. Pabrėžtina, kad cituojamumo rodiklis nėra skaičiuojamas humanitarinių mokslų leidiniams. Gauti mokslometriniai rodikliai yra naudingiausi fizinių, biomedicinos ir inžinerijos mokslų sritims, tačiau mažiau tinkami socialinių ir humanitarinių mokslų formaliam kiekybiniam vertinimui.

Visus VU bendruomenės narius, kurie norėtų gauti išsamius bibliometrinės analizės duomenis, maloniai prašome kreiptis el. paštu

Naujieną pateikė: VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos