Mokslo naujienos

VU biblioteka 2014 m. parengė ir paskelbė interneto svetainėje 30 pranešimų mokslinės komunikacijos tema, skirtų akademinei bendruomenei. Naujienos rengiamos tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Dalis jų yra susijusios su mokslo vertinimu, kita dalis – su mokslinės informacijos pasiekiamumu. Detalus 2014 m. pranešimų sąrašas pateikiamas 1 priede - parsisiųsti.

Tikimės, kad skelbiami pranešimai galėtų būti naudingi ir įdomūs mokslininkams.

Kontaktinis asmuo VU bibliotekoje:
Emilija Kučinskaitė
Mokslinės informacijos duomenų skyriaus informacijos vadybininkė
Vilniaus universiteto biblioteka
Saulėtekio al. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 219 5060
El. p.

Išleista VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorės Irenos Juozeliūnienės monografija „Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime“.

Irena Juozeliūnienė. Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.- 260p. Knygos viršelis – parsisiųsti.

Monografijoje gvildenami vizualiajai sociologijai priskiriami klausimai. Supažindinama su tyrimo dalyvio balso diskursu, parodoma, kaip vizualus posūkis išryškino žemėlapių metodų vietą vaizdu grįstuose tyrimuose. Aptariami šeimų ir vaikų tyrimui naudojami Koncentrinių apskritimų žemėlapiai ir jų derinimas su piešinių ir siužetų metodais. Plačiau pristatomi Mano šeimos žemėlapio ir Vaidmens darybos žemėlapio metodai, aiškinamas jų teorinis ir metodologinis pagrįstumas bei ypatumai. Remiantis užsienio ir lietuvių autorių tyrimais parodoma, kaip šie metodai yra taikomi šeiminiams santykiams, migracijos poveikiui šeimai ir migracijos pateikimui televizijos laidose analizuoti.

Knyga skiriama tyrėjams, besidomintiems inovacinėmis metodologijomis ir ieškantiems sociologinio žiūros taško psichologijos ir antropologijos užkariautose erdvėse.

Monografija parengta ir publikuota vykdant Lietuvos mokslo tarybos nacionalinės mokslo programos Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas projektą „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ – VAT- 39/2012.

Kontaktinis asmuo:
Vida Valatkaitė
tel.: +370 5 266 7626
el. paštas:

Išleistas 50 žurnalo „Psichologija“ numeris.

Publikuojami A. Auškalnytės, P. Skruibio, I. Povilaitienės, D. Grigienės, D. Gailienės, R. Barkauskienės, G. Kundrotaitės, I. Grauslienės, L. Gervinskaitės-Paulaitienės. D. Čekuolienės, A. Zbarauskaitės, N. Dvoryanchikov, I. Bovina, O. Vikhristuk, E. Berezina, G. Bannikov, I. Konopleva, K. Eismontaitės, G. Gintilienės, L. Rakickienės, S. Girdzijauskienės, L. Markevičiūtės, K. Vanagaitės, M.S. Poškaus, A. Grabauskaitės, A. Daugirdienės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys - parsisiųsti.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

Išleistas žurnalo Problemos Priedas, skirtas profesoriui, akademikui, ilgamečiam Vilniaus universiteto Rektoriui Rolandui Pavilioniui. Priedo sudarytojas – Jonas Dagys. Žurnalo turinys ir pratarmė - parsisiųsti.

Publikuojami konferencijos „Suprasti pasaulį, kalbą ir save“, skirtos paminėti Rolando Pavilionio 70-tąsias gimimo metines, pranešimų pagrindu parengti G. Kabelkos, R. Berniūno, M. Gilaičio, J. Žalgirytės, R. Davidavičiūtės, C. McCullough-Bennerio, J. Dagio, M. P. Šaulausko ir J. Bujoko moksliniai straipsniai, perspausdinamas prof. R. Pavilionio monografijos Meaning and Conceptual Systems (1990), tapusios bibliografine retenybe, paskutinis skyrius, aktualus ir šiandienei kalbos filosofijai. Leidinyje publikuojamos Profesoriaus nuotraukos iš Filosofijos istorijos ir logikos katedros bei šeimos archyvo, skelbiama profesoriaus žmonos Marijos Aušrinės Pavilionienės kalba, pasakyta konferencijoje.

Maloniai kviečiame įsigyti!

Kontaktinis asmuo:
Gintarė Kurlavičiūtė
el. p.
tel. +370 5 2667617

Konsultavimas mokykloje Jusiene Dovydaitiene 3Išleistas VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentės Miglės Dovydaitienės ir docentės Romos Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“ .

Miglė Dovydaitienė, Roma Jusienė. Konsultavimas mokykloje. Vilnius: VU leidykla, 2014. -148 p. Vadovėlio viršelis - parsisiųsti.

Vadovėlis skirtas edukacinės (mokyklų) psichologijos studentams bei mokyklose dirbantiems psichologams. Jame aptariama konsultavimo mokykloje įvairovė ir galimi konsultavimo metodai, apžvelgiami svarbiausi mokyklų konsultantams kylantys konsultavimo iššūkiai bei siūlomi jų sprendimo būdai. Konsultavimo mokykloje problematika diskutuojama remiantis raidos ir sisteminiu požiūriais. Vadovėlyje taip pat pateikiami konsultavimo pavyzdžiai, praktinės užduotys, diskusiniai klausimai, papildomų skaitinių nuorodos.

Skaityti daugiau...

Išleista VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docento Algimanto Švegždos ir docento Ryčio Stanikūno mokymo priemonė „Pojūčiai, suvokimas, dėmesys ir atmintis. Laboratoriniai darbai psichologijos specialybės studentams“ . Mokymo priemonės viršelis - parsisiųsti.

Algimantas Švegžda, Rytis Stanikūnas „Pojūčiai, suvokimas, dėmesys ir atmintis. Laboratoriniai darbai psichologijos specialybės studentams“. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 68 p.

Metodinėje priemonėje pateikiami psichologijos specialybės studentams skirti laboratorinių darbų aprašymai. Autorių sukurtos originalios kompiuterinės programos palengvins studentams eksperimentinių įgūdžių įgijimą, atliekant suvokimo procesų tyrimą šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis. Studentai turėtų išmokti aprašyti gautus eksperimentinės psichologijos rezultatus pagal nurodomus šių laboratorinių darbų aprašymų reikalavimus.

Skaityti daugiau...

Išleistas 86 žurnalo PROBLEMOS numeris.

Publikuojami Alvydo Jokubaičio, Jūratės Baranovos, Mintauto Gutausko, Audronės Žukauskaitės ir kitų straipsniai, Gintauto Mažeikio, Kristupo Saboliaus, Nerijaus Mileriaus naujausių knygų recenzijos.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:
The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

Skaityti daugiau...

jcfsKviečiame teikti straipsnius į tarptautinio žurnalo Journal of Comparative Family Studies 2016 m. Vol. 47(1) numerį „Reshaping Families in Northern Europe“. Straipsnių santraukos priimamos iki 2015 m. sausio 20 d.

Žurnalo numerio redaktorės: Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė ir Aušra Maslauskaitė.

Išsami informacija – parsisiųsti

Kontaktinis asmuo:
Irena Juozeliūnienė
tel.: +370 5 2667626
el. paštas:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos