Psichologijos mokymai

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Konsultavimo ir mokymų centras 
Universiteto g. 9/1, 116 kab., 01513 Vilnius, tel. +370 5 268 72 54, el. paštas

Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija: bazinis lygis

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų – psichologų ir gydytojų – kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Ji suteikia žinių apie vaikų psichodinaminę asmens ir jo raidos sampratą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija: kvalifikacinis lygis

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos kvalifikacinio lygio (toliau - PVPK) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų), jau susipažinusių su psichodinaminėmis raidos teorijomis ir gebančių šias žinias taikyti vertinant vaikų ir paauglių psichologinius sunkumus, o taip pat žinančių pagrindinius psichodinaminės psichoterapijos principus, kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa

Psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa (toliau – PPMP) sudaryta, remiantis Europos pschoanalitinės psichoterapijos federacijos standartais, skirta asmenims turintiems universitetinį psichologijos magistro arba medicinos gydytojo diplomą, specialistų (psichologų ir gydytojų) profesiniam mokymui.

Pagrindinis PPMP programos tikslas yra  psichoanalitinės psichoterapijos žinių bei praktinių įgūdžių suteikimas, ruošimas kvalifikuotai dirbti psichoterapinį darbą. PPMP  siekia suteikti gilesnių žinių apie psichoanalitinę paradigmą, jos sąvokas, siekia ugdyti psichoanalitinį asmenybės suvokimą, padėti pagrindus dabartiniam ir ypač vėlesniam šių teorinių žinių pritaikymui praktikoje. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Klinikinė psichoanalizė

Klinikinės psichoanalizės studijų programa skirta psichoterapeutų kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Klinikinės psichoanalizės mokymo programa siekiama suteikti besimokančiajam gebėjimą individualiai pažvelgti į atskiro paciento ar kliento problemas, bendradarbiauti su pacientu terapinėje aplinkoje, skatinti asmenines paciento įžvalgas bei brandų savarankiškumą.

Klinikinės psichoanalizės studijos itin svarbios specialistams, mokantiems psichoterapijos, konsultuojantiems bei supervizuojantiems kolegas, dirbančius psichikos sveikatos paslaugų sektoriuje. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

Vaikų ir paauglių piešinių psichodinamis interpretavimas

Programa skirta sveikatos priežiūros ir ugdymo specialistams, dirbantiems su vaikais. Jos metu bus mokoma naudoti vaikų piešinių interpretavimą kaip pagalbinę psichodiagnostinę priemonę, analizuoti pagrindinius reikšminius ženklus vaikų ir paauglių piešiniuose, dirbti su vaikų piešinių metodais. Daugiau informacijos apie programą – parsisiųsti

WISC-III neformaliųjų studijų kursas

Šio kurso tikslai – remiantis  intelekto testavimo samprata, metodinėmis „žingsnis po žingsnio“ gairėmis ir atvejų analize, suteikti įvertinimo, naudojant WISC-III, pagrindus.

Baigę kursus dalyviai turėtų žinių apie intelekto įvertinimo principus ir WISC-III administravimo, duomenų interpretavimo, gautų duomenų integravimo į bendrą įvertinimo koncepciją įgūdžius.

Programos turinys

Kursuose dalyviams pateikiama Wechslerio intelekto skalių istorinė apžvalga,  teorinis skalių pagrindas, pristatoma WISC-III paskirtis ir struktūra, lietuvių reprezentacinės imties rezultatų analizė. Dalyviai išmoksta bendrųjų testavimo WISC-III principų, pagrindinių procedūrų ir rezultatų skaičiavimo. Kursų metu supažindinama su WISC-III rezultatų interpretaciniais lygiais: bendrųjų intelektinių gebėjimų įvertinimu, verbalinės ir neverbalinės skalės rezultatų palyginimu, faktorių analize, WISC-III profilio analize ir kokybinė rezultatų analize. Aptariama intelekto tyrimo rezultatų reikšmė bendrame vaiko psichologinio įvertinimo kontekste, WISC-III panaudojimas tiriant ypatingus vaikus. Kursų dalyviai pristato individualų atvejį ir parengtą tyrimo išvadą.

Mokymosi ypatumai

Į kursus priimami tik psichologai – turintieji psichologijos magistro laipsnį arba vientisųjų psichologijos studijų diplomą.

Kursai trunka vidutiniškai 2 mėn. Auditorinės valandos: paskaitų – 32 ir laboratorinių darbų – 32 val.

Kursų vadovės: doc. dr. Gražina Gintilienė ir dr. Sigita Girdzijauskienė.

Susidomėjus kreiptis:

Taikomosios psichologijos laboratorija

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1, 115 k., 01513 Vilnius

Tel. +370 5 2687255, el. paštas:  

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos