Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos

 

Projekto vadovė doc. dr. Ilona Laurinaitytė (buv. Čėsnienė), Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Projekto trukmė 2015-2017 m.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Šio projekto tikslas - nustatyti teistų už įvairaus pobūdžio smurtinius nusikaltimus asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajas. Išsamios žinios apie smurtautojų asmenybės bruožus ne tik papildys kriminalinės rizikos vertinimą vertinga informacija apie nuteistąjį, bet ir sudarys prielaidas specialistams efektyviau taikyti nusikalstamo elgesio korekcijos programas.

Uždaviniai:

 • Įvertinti ir palyginti skirtingus nusikaltimus (smurtinius ir nesmurtinius) padariusių nuteistųjų asmenybės bruožus bei bendrą kriminalinę riziką;
 • Atlikti smurtinio elgesio rizikos vertinimą naudojant specializuotas smurto rizikos vertinimo metodikas bei papildomai taikant asmenybės klausimyno rezultatus;
 • Įvertinti nuteistųjų probleminį elgesį (nuobaudas) praėjus metams po pirminio įvertinimo bei išanalizuoti asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos vertinimų prognostines galimybes;
 • Mokslinės literatūros analizės ir tyrimo pagrindu parengti mokslinę monografiją, kurioje šalia tyrimo rezultatų pateikti ir praktinių įžvalgų specialistams, dirbantiems su smurtautojais.

Projekto darbuotojai

Projekto vadovė: doc. dr. Ilona Laurinaitytė (buv. Čėsnienė)

Projekto administratorė: Vilma Kuodytė

Projekto finansininkė: Agnija Duobienė

Pagrindinės projekto grupės nariai:

 • Doc. dr. Alfredas Laurinavičius

 • Dr. Laura Ustinavičiūtė

 • Audrė Mišeikienė

Kiti projekto nariai:

 • Vilmantė Gintaraitė

 • Andra Kiškytė

 • Rūtenė Vilkaitė

Publikacijos

 

 1. Laurinaitytė I., Laurinavičius A., Ustinavičiūtė L. (2017). Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-899-9.
 2. Laurinaitytė I., Laurinavičius A., Ustinavičiūtė L. (2017). Offender's personality and risk of violence: Issues of psychological assessment. Vilnius: Vilnius University Publishing House. ISBN 978-609-459-907-1. Prieiga per internetą: https://www.vu.lt/mokslas/vu-leidiniai/knygos/filosofija
 3. Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė, L., Wygant, D. B., & Sellbom, M. (2017). Utility of the MMPI-2 Restructured Form (MMPI-2-RF) in a sample of Lithuanian male offenders. Law and Human Behavior, 41(5), 494-505. DOI: 10.1037/lhb0000254.
 4. Laurinavičius A., Laurinaitytė I., Ustinavičiūtė L. (2017). Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų asmenybės charakteristikos taikant MMPI-2. Kriminologijos studijos, 5.
 5. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). A comparison of the MMPI-2 clinical, content and supplementary scales of Lithuanian violent and nonviolent male offenders. International Journal of Psychology (31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan), Vol. 51, Iss. S1. p. 605. DOI: 10.1002/ijop.12319.
 6. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2016). Testing construct validity of criminal assessment tool OASys scales using MMPI-2. International Journal of Psychology (31st International Congress of Psychology, 24–29 July 2016, Yokohama, Japan), Vol. 51, Iss. S1. p. 604. DOI: 10.1002/ijop.12319.
 7. Čėsnienė I., Laurinavičius A., ir Ustinavičiūtė L. (2015). Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas Lietuvoje: esama situacija ir raidos tendencijos. Kriminologijos studijos, 3, 59-81.

 

Konferencijos ir vizitai

2015 m. birželio pab. mokslininkų grupės nariai lankėsi įvairiose Lietuvos pataisos įstaigose. Šių vizitų metu buvo pristatomas projektas bei diskutuojama įvairiais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Į diskusijas aktyviai įsitraukė įstaigų vadovai, psichologinių tarnybų ir socialinės reabilitacijos skyrių specialistai.

                                                                                                   image

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: Projekto vykdytojai (iš kairės į dešinę) Alfredas Laurinavičius, Andra Kiškytė, Ilona Čėsnienė, Laura Ustinavičiūtė ir Rūtenė Vilkaitė Panevėžio moterų pataisos namuose

 

2016 m. liepos mėn. du projekto vykdytojai Ilona Čėsnienė ir Alfredas Laurinavičius dalyvavo 26-ojoje kasmetinėje Europos psichologijos ir teisės asociacijos konferencijoje Tulūzoje (Prancūzija) bei pristatė pranešimus projekto tematika. Doc. dr. A. Laurinavičius projekto tyrimo rezultatus pristatė simpoziumo „Introducing the MMPI-2-RF: Utility in forensic and correctional assessment“ metu.

  image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: 26-osios kasmetinės Europos psichologijos ir teisės asociacijos konferencijos simpoziumo dalyviai (iš kairės į dešinę) Willie F. McBride (JAV), Dustin B. Wygant (JAV), Martin Sellbom (Naujoji Zelandija), Henk Kamphuis (Nyderlandai) ir Alfredas Laurinavičius (Lietuva).

 

2017 m. gegužės 24-28 d. VU Filosofijos fakultete lankėsi prof. M. Sellbom, su kuriuo buvo aptarti projekto metu gauti duomenys bei jų publikavimo galimybės.

 

Pranešimai konferencijose:

 

 1. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2017). Comparison of violent and non-violent Lithuanian female offenders in custody using the OASys and the MMPI-2 scales. 15th European Congress of Psychology. Psychology addressing society’s greatest challenges (book of abstracts) (p. 131). 11-14 July 2017, Amsterdam, Netherlands.
 2. Laurinavičius, A., Čėsnienė, I., & Ustinavičiūtė, L. (2017). Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 predictors of institutional misconduct in samples of male and female offenders in custody. The 17th Annual Meeting of the International Association of Forensic Mental Health Services (abstract book) (p. 104). 13-15 June 2017, Split, Croatia. http://www.iafmhs.org/resources/Pictures/Abstract%20book%20IAFMHS%202017%2012-06-2017.pdf
 3. Laurinavičius, A., Laurinaitytė, I., & Ustinavičiūtė, L. (2017). Examination of the relationships between the MMPI-2 and the HCR-20 in samples of male and female violent offenders. The 27th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law. EAPL 2017. Breaking new grounds in psychology and law: Futuristic or imminent? (book of abstracts) (p. 84-85). 28-31 May 2017, Mechelen, Belgium. https://docs.wixstatic.com/ugd/ed26ee_1e18bdf3ff81460cbc3019ef299e4a30.pdf
 4. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2017). TriPM psichopatijos klausimyno psichometrinės charakteristikos laisvės atėmimo bausmę už smurtinius teisės pažeidimus atliekančių vyrų ir moterų imtyse. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“: 2017 m. gegužės 11-13 d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius: kongreso pranešimų santraukos (pp. 75-76). Vilnius: MRU, 2017. ISBN 9786099560830.
 5. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2017). Už smurtinius nusikaltimus teistų vyrų ir moterų psichopatijos bei kriminalinio elgesio rizikos sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“: 2017 m. gegužės 11-13 d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius: kongreso pranešimų santraukos (p. 51). Vilnius: MRU, 2017. ISBN 9786099560830.
 6. Laurinaitytė, I., & Laurinavičius, A. (2017). Smurtinius nusikaltimus padariusių asmenų kriminalinės rizikos vertinimo ypatumai. Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2017: Psichikos sveikata asmens ir visuomenės gerovei. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija (pp. 19-20). Teismo psichiatrijos tarnyba. 2017 m. birželio 1-2 d., Vilnius.
 7. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). A comparison of the MMPI-2 clinical, content and supplementary scales of Lithuanian violent and nonviolent male offenders. 31st International Congress of Psychology. ICP2016: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Yokohama (Japan), 24-29 July 2016. http://www.icp2016.jp/
 8. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2016). Testing construct validity of criminal assessment tool OASys scales using MMPI-2. 31st International Congress of Psychology. ICP2016: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Yokohama (Japan), 24-29 July 2016. http://www.icp2016.jp/
 9. Laurinavičius, A., Čėsnienė, I., & Laurinavičiūtė, L. (2016). The relationship between risk of reconviction and the MMPI-2-RF in samples of male and female Lithuanian offenders in custody. The 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law. New Challenges in Psychology and Law: Science into Practice (book of abstracts) (p. 66). Toulouse (France), 5-8 July 2016. https://eapl2016.sciencesconf.org/
 10. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). Examining the utility of MMPI-2 and MMPI-2-RF in detecting substance abuse problems in a sample of Lithuanian offenders in custody. The 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law. New Challenges in Psychology and Law: Science into Practice (book of abstracts) (p. 206). Toulouse (France), 5-8 July 2016. https://eapl2016.sciencesconf.org/
 11. Laurinavičius, A., Čėsnienė, I., & Laurinavičiūtė, L. (2016). The relationship between the MMPI-2 and risk of reoffending in a sample of Lithuanian offenders in custody. The 16th Annual Meeting of the International Association of Forensic Mental Health Services (book of abstracts) (p. 77). New York (USA), 21-23 June 2016. Prieiga per internetą: http://www.iafmhs.org/resources/Documents/2016%20IAFMHS%20CONFERENCE%20PROGRAM%20FINAL.pdf
 12. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., ir Ustinavičiūtė, L. (2016). MMPI-2 skalių sutampančio validumo tikrinimas laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje atliekančių asmenų imtyje. Lietuvos psichologų kongresas. Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei. 2016 m. gegužės 6-7 d.: kongreso pranešimų santraukų leidinys (56-57 p.). Kaunas: VDU. [ISBN 978-609-454-217-6]. 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas.
 13. Vilkaitė, R., Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų charakteristikos vertinant MMPI-2. Lietuvos psichologų kongresas. Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei. 2016 m. gegužės 6-7 d.: kongreso pranešimų santraukų leidinys (81 p.). Kaunas: VDU. [ISBN 978-609-454-217-6]. 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas.
 14. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2015). The role of risk assessment in Lithuanian penal system. The 15th annual conference of the European Society of Criminology. Eurocrim 2015: Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments (book of abstracts) (p. 777-778). Porto (Portugal), 2-5 September 2015: Porto, European Society of Criminology. 

http://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Eurocrim2015_Book_Of_Abstracts.pdf  

 

Pranešimai spaudoje

2017 m.:

2016 m.:

2015 m.:

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos