Tarp pasirinkimo ir determinizmo - VU Filosofijos fakultetas

Naujienos

Gyvenimo eigos režimas Lietuvoje

Šiuolaikinio žmogaus gyvenimo eigai didelę įtaką daro ne vien šeima, darbas, socialiniai tinklai, bet ir konkrečios valstybės socialinė politika. Gerovės valstybės vykdoma socialinė politika – socialinė apsauga, švietimas, sveikatos apsauga, užimtumo...

Ar nestabilumo laikotarpiu 1980-2000 metais gimusieji r…

Veržli, aktyvi, inovatyvi visuomenė ir jos nariai – tokią Lietuvą norime matyti kiekvienas. Tokią ją nori matyti verslas, valstybės institucijos. VU ir KU mokslininkai analizuodami naujausius duomenis apie 1980-2000 metais gimusių Lietuvos žmonių gyv...

Pandemija vyresniems darbuotojams atnešė bene didžiausi…

Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimas (angl. SHARE) rodo, kad per pandemiją Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės bene stipriausiai Europoje patyrė nesaugumo jausmą dėl sveikatos darbe. 2020 m. vasarą 9,4% europiečių darbe jautėsi laba...

Erasmus+ TeaEdu4CT projektas, suvienijęs dešimties šal…

Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų komanda baigia trejetą metų koordinuotą Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM”, sutrumpintai TeaEdu4CT (2019-1-LT01-KA203-060767). Pasiektas projekt...

Tarp pasirinkimo ir determinizmo

zenklas 2015 04 13 copy

„Tarp pasirinkimo ir determinizmo: kultūrinė laisvos valios, sėkmės ir atsitiktinumo patyrimo bei konceptualizavimo įvairovė“ (Nr. DOTSUT-22 (09.3.3-LMT-K-712-01-0111)/LSS-250000-56)

Projekto laikotarpis: 2018 m. sausio mėn. - 2022 m. sausio mėn.

Projekto vadovas: prof. habil. dr. Audrius Beinorius

Projektą vykdo: dr. Vytis Silius, dr. Renatas Berniūnas, Vilius Dranseika

Projekto tikslas: pakelti tyrėjų tarpdisciplininę kvalifikaciją bei akademinę kompetenciją atliekant transkultūrinį laisvos valios ir pasirinkimo konceptų ir patirčių empirinį tyrimą, siekiant praturtinti Europos filosofinį diskursą bei metodologiją.

Numatomi pasiekti rezultatai: transkultūrinių tyrimų metodologinių prieigų įvertinimui bus skirta apskrito stalo diskusija, bus parengtos 6-ios tarptautinės publikacijos bei likimo sampratai Indijos intelektiniame kontekste skirta monografija. Tyrimo sklaida bus vykdoma seminarais Lietuvoje ir užsienyje. Tiek teorinių tekstologinių istoriografinių, tiek ir empirinių psichologinių tyrimų rezultatai bus pristatyti tarptautinėse konferencijose JAV ir Europoje, tarptautinėje baigiamojoje konferencijoje Vilniaus universitete. Vizualinės medžiagos iš tiriamųjų ekspedicijų pagrindu bus sukurtas mokslo populiarinimo filmas.

Projekto santrauka:

Tyrimo pobūdį lemia poreikis įgyvendintojams išplėsti akademines kompetencijas, sustiprinant skirtingų kultūrų pažinimą bei įtvirtinant tarpdisciplininių ir transkultūrinių tyrimų įgyvendinimo įgūdžius. Projekto užduotis - atlikti transkultūrinį tekstologinį-istoriografinį ir empirinį tyrimą, siekiant atskleisti ryšį tarp tradicijos suformuotų bei palaikomų teorinių-intelektinių ir kasdienių laisvos valios, likimo ir atsitiktinumo konceptualizavimų skirtinguose šiandienos Europos ir Azijos kultūriniuose kontekstuose. Ankstesni panašūs tyrimai nepakankamai atsižvelgė į tarpkultūrinį dėmenį, neįvertino kokį poveikį kasdienei praktikai padarė lokalios tradicijos. Esamas projektas siūlo kritiškai įvertinti Vakarų kultūrose atliktų laisvos valios tyrimų generalizavimo galimybę, siekiant juo įtraukti į dialogą skirtinguose ideologiniuose laukuose - Indijoje, Kinijoje, Mongolijoje, Tailande, JAV ir Lietuvoje - susiformavusias žinijas bei praktikas.

Projekte bus naudojami dviejų tipų metodai. Tekstologinėje dalyje pasitelkiama kompleksinė humanitarinių mokslų prieiga: teorinė rekonstrukcija, konceptualinė analizė, kritinė hermeneutinė teorinių prielaidų analizė. Empiriniame tyrime naudosime kognityvinių mokslų kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus. Projekto novatoriškumą sustiprina ir transkultūrinis pjūvis, kai teoriniuose tyrimuose įtvirtinta ir universalizuojama Vakarietiška laisvos valios samprata kritiškai lyginama su lemties ir pasirinkimo teorija bei praktika skirtingose Azijos kultūrose. Aktualumą sustiprina taikomoji projekto rezultatų reikšmė: pirma, išplėstos tyrėjų akademinės kompetencijos ir ryšiai, įtvirtinti praktinių tyrimų įgūdžiai; antra, savikontrolės, socialinio aktyvumo, pasirinkimo bei kitų reikšmingų motyvacinių veiksnių visuomenėje pažinimas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos