Lietuvos mokslo tarybos projektai

Visuotinė dotacija

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1.

Tarp pasirinkimo ir determinizmo: kultūrinė laisvos valios, sėkmės ir atsitiktinumo patyrimo bei konceptualizavimo įvairovė“ (DOTSUT-22 (09.3.3-LMT-K-712-01-0111)/LSS-250000-56)

LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2018-2021

Prof. Audrius Beinorius,
el.p. 
tel. (8 5) 268 7256 

2.

Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas (DOTSUT-31(09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54)

LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2018-2021

Prof. Zenas Norkus,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7603

3. Postsekuliarus būvis (DOTSUT-21 (09.3.3-LMT-K-712-01-0085)/LSS-250000-55) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2018-2021 Prof. Tomas Sodeika, el. p. , tel. (8 5) 268 7189
4. Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai (DOTSUT-229(09.3.3-LMT-K-712-01-0078)/LSS-14900-2215) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2017-2021 Doc. Kristupas Sabolius, el. p. , tel. (8 5) 266 7617
5.

Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2012–2015 Prof. Danutė Gailienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
6.
Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010/MTDS-250000-576) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija  2011–2014 Prof. Zenonas Norkus,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7603
7. Kriminalines justicijos recepcija visuomenėje (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049/MTDS-250000-581)  LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija  2011–2014  Prof. Aleksandras Dobryninas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626

Nacionalinė mokslo programa "Modernybė Lietuvoje" (MOD)

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas, kontaktai

1. Paskutinioji sovietmečio karta kintančios modernybės kontekstuose(S-MOD-17-14/LSS-250000-309) Modernybė Lietuvoje (MOD) 2017-2019 Doc. Laima Žilinskienė, el.p. , tel. (8 5) 266 7626
2. Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje (S-MOD-17-1/LSS-250000-273) Modernybė Lietuvoje (MOD) 2017-2019 Doc. Nerijus Milerius, el.p. , tel. (8 5) 266 7617
 3. Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys (S-MOD-17-5/LSS-310000-294) Modernybė Lietuvoje (MOD) 2017-2019 Doc. Mintautas Gutauskas, el.p. , tel. (8 5) 268 7189

Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė" (GER)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje (GER-003/2017/LSS-250000-1942) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018  Prof. Marius Povilas Šaulauskas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7617
2. Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija (GER-004/2017/LSS-250000-1941) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018   

Doc. Rasa Barkauskienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605

3. Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata (GER-006/2017/LSS-250000-1939) Gerovės visuomenė (GER)  2017-2018

Prof. Roma Jusienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7254

4. Pajamų išlyginimas gyvenimo kelio etapuose socialinių investicijų požiūriu Baltijos šalyse (GER-009/2017/LSS-250000-1940) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018  Doc. Daiva Skučienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7609
5. Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė (GER-012/2015/LSS-250000-1714) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017

Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7610

6. Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai (GER-011/2015/LSS-250000-1714) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017 Doc. Vilmantė Pakalniškienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7255
7. Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link(GER-002/2015/LSS-250000-1657) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017

Doc. Eglė Šumskienė,
el. p.
tel. (8 5) 266 7610

Nacionalinė mokslo programa "Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" (VAT)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai (VAT-39/2012/LSS-250000-643) Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas (VAT) 2012–2014 Prof. Irena Juozeliūnienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626

Nacionalinė mokslo programa "Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui" (SIN)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. PARTNERIAI: Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas (SIN-11/2012), bendradarbiavimo sutartis Nr. 5T-3/ BS-250000-699 Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Projekto koordinatoriai: Teisės institutas, dr. A. Čepas.
Iš universiteto: Prof. Aleksandras Dobryninas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626
2. Socialinis darbas tarp priklausomybės ir autonomijos (SIN-04/2012/LSS-250000-620) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Birutė Švedaitė Sakalauskė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7609
3. Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas (SIN-15/2012/LSS-250000-1446) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 249 1601
4. Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką (SIN-16/2012/LSS-250000-1384) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Prof. Dainius Pūras,
el. p. ,
tel.(8 5) 273 0153
5. Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste (SIN-01/2012/LSS-250000-621) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7602
6. Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste (SIN-05/2012/LSS-250000-619) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Dalia Bagdžiūnienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
7. Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys, LGPG (SIN-11/2010/LSS-250000-959) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2010–2013 Prof. Albinas Bagdonas,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7255

Lituanistikos plėtros programa (LIT)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo istorijose: pirmoji sovietmečio karta (LIT-9-3/LSS-250000-354) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2015 Dr. Laimutė Žilinskienė,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7626
2. Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras (LIT-7-28/LSS-250000-621) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7617
3. Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba (LIT-7-44/LSS-250000-432) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Doc. Nijolė Radavičienė,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7617
4. Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ (LIT-7-39/LSS-250000-410) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Prof. Algimantas Valantiejus,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7626

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa (LIP)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis Projekto vadovas,
kontaktai
1. Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika (LIP-081/2016/LSS-250000-1131) Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 2016–2018

Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7617

2. Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida – STEPP žurnalo leidyba (LIP-072/2015/LSS-250000-399) Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa  2016–2018 Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7610

Mokslininkų grupių projektai (MIP)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis Projekto vadovas,
kontaktai
1. Delinkventiškų paauglių egesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu (S-MIP-17-112) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2020 Doc. Afredas Laurinavičius, el. p. , tel. (8 5) 266 7605
2. Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos (S-MIP-17-37) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2020

Projekto koordinatoriai - Lietuvos edukologijos universitetas, prof. Jūratė Rubavičienė (Baranova). Iš universiteto: prof. Lilija Duoblienė, el.p. , tel. (8 5) 266 7625

3. Lietuvos vaikų ir paauglių naudojimasis internetu: grėsmių ir galimybių tendencijos ES šalių kontekste" (S-MIP-17-1/LSS-250000-1087) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2020 Doc. Neringa Grigutytė,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7605
4. Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos" (S-MIP-17-117) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2019 Prof. Irena Juozeliūnienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7626
5. Savižudybių problema sveikatos apsaugos sistemoje: pagalbos siekimas ir veiksmingumas (S-MIP-17-113) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2019 Doc. Paulius Skruibis,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7605
6. Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje (S-MIP-17-111) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2019 Prof. Eugenijus Lesinskas,
el.p. ,
tel.(8 5) 250 1867
7. Vertybių kaitos Lietuvoje ir Lenkijoje lyginamasis tyrimas (S-MIP-17-105) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2017-2019 Doc. Rūta Žiliukaitė,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7626
8. Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste (MIP-008/2015/LSS-250000-831) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2018  Doc. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė,
el.p.,
tel. (8 5) 266 7605
9. Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai (MIP-010/2015/LSS-250000-1030) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017 Doc. Antanas Kairys,
el.p ,
tel. (8 5) 268 7255
10. Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste (MIP-006/2015/LSS-250000-1029) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el.p.,
tel. (8 5) 266 7602
11. Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos (MIP-004/2015/LSS-250000-1031) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP)  2015-2017 Doc. Ilona Laurinaitytė (buv. Čėsnienė),
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7605
12. Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017

Doc. Algimantas Čepas,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7626

13. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2016

Doc. Rūta Žiliukaitė,
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7626

14. Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija, MIP-080/2014 Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2016 Prof. Gražina Gudaitė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
15. Trumpalaikės psichosocialinės  adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija (MIP-079/2014/LSS-250000-644/03-21) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2016 Dr. Paulius Skruibis,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
16. Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė (MIP-074/2014/LSS-250000-416 103-03) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2015 Prof. Lilija Duoblienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7625
17. Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma? (MIP-072/2014/LSS-250000-520) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2015 Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7617
18. Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija (MIP 015-2013/LSS-250000-431) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2015 Prof. Gintautas Valickas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
19. Mokinių ir studentų profesinio tapatumo formavimosi psichosocialinės prielaidos (MIP-017/2013/LSS-250000-854) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2015 Doc. Birutė Pociūtė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7628
20. Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija (MIP-086/2013/LSS-250000-1443) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013-2014 Dr. Kristupas Sabolius
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7617
21. Moralinė atsakomybė: priskyrimo praktikos ir kognityviniai modeliai (MIP-009/2003/LSS-250000-855) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2014 Dr. Renatas Berniūnas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
22. Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo (MIP-016/2012/LSS-250000-428) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Rasa Barkauskienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7628
23. Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai (MIP-015/2012/LSS-250000-429) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Dalia Bagdžiūnienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
24. Moduliuotos šviesos sukeltų spalvų pojūčių mechanizmai (MIP-013/2012/LSS-250000-426)  Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Dr. Rytis Stanikūnas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7619
25.  Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa (MIP-011/2012/LSS-250000-425) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7602
26.
Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė (MIP-107/2012/LSS-250000-2150)  Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Prof. Gražina Gudaitė,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
27. Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida (MIP-014/2012/LSS-250000-427) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Roma Jusienė,
el. p. ,
tel. (8 5) 268 7254

Atviros partnerystės mokslo projektai (APP)

Eil. Nr. Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas, kontaktai

1. Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė (APP-9/2016/LSS-250000-473) Atviros partnerystės projektai (APP)  2016–2019

Dr. Ieva Urbanavičiūtė,
el.p.
tel. (8 5) 266 7605

Podoktorantūros stažuotės

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Heidegerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos  (DOTSUT-207(09.3.3-LMT-K-712-02-0123)/LSS-250000-2099). Stažuotojas T. Mickevičius LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2017–2019 Prof. Tomas Sodeika, el. p. ,
tel. (8 5) 266 7613
2. Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse (DOTSUT-183 (09.3.3-LMT-K-712-02-0165)/LSS-250000-2094). Stažuotojas L. Gudžinskas LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2017–2019 Prof. Zenonas Norkus
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7603
3. Vaikystės traumos ir padariniai: stresas ir atsparumas (STAR-A) (DOTSUT-181(09.3.3-LMT-K-712-02-0096)/LSS-250000-2092). Stažuotoja P. Želvienė LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2017–2019 Doc. Evaldas Kazlauskas
el.p. ,
tel. (8 5) 266 7602
 4. Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas (2013 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 004/51/MTS-250000-313). Stažuotojas R. Berniūnas LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2013–2015 Prof. Gintautas Valickas,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7605
 5. Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. StažS-250000-1767). Stažuotojas V. Kuokštis LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2013–2015 Prof. Zenonas Norkus,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7603
 6. Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai (2012 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 004/16/MTDS-250000-397). Stažuotojas D. Daukšas LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2012–2014 Prof. Algimantas Valantiejus,
el. p.,
tel. (8 5) 266 7626
 7. Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas (Sut. Nr. 004/13/MTDS-250000-396). Stažuotojas D. Matuzevičius LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2012–2014 Prof. Henrikas Vaitkevičius,
el. p. ,
tel. (8 5) 266 7619

Mokslinės išvykos ir stažuotės

Eil. Nr.

 

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Laikotarpis Vadovas
1. „Stažuotė CUNY S. Kripkės Centre - fikcinių individų vardų semantikos tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0074 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės 2018 04 10 - 2018 05 15 Doc. Jonas Dagys, el. p. , tel. (8 5) 266 7617
2. „Kompetencijos kėlimas XIX Tarptautinės Sociologijos Asociacijos kongrese“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0107 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 14 - 2018 07 22 Doc. Eglė Šumskienė, el. p. , tel. (8 5) 266 7609
3. „Kompetencijos kėlimas kasmetinėje tarptautinėje trauminio streso tyrimų konferencijoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0013 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2017 11 07 - 2017 11 12 Asist. Paulina Želvienė, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
4. „Kompetencijos kėlimas kasmetinėje tarptautinėje trauminio streso tyrimų konferencijoje“ 09.3.3-LMT-K-712-06-0012 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2017 11 07 - 2017 11 12 Doc. Evaldas Kazlauskas, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
5. „Mokslinė stažuotė Mongolijoje (Nacionalinis Mongolijos Universitetas, Ulan Batoras)“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0034 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 05 05 - 2018 06 04 Asist. Renatas Berniūnas, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
6. „Etikos ir vizualumo įtampos tyrimas šiandienos kinematografinių polemikų kontekste“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0047 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės 2018 06 29 - 2018 07 28 Doc. Kristupas Sabolius, el.p. , tel. (8 5) 268 7189 
7. „Kompetencijos kėlimas kviestiniame simpoziume tarptautinėje mokslinėje psichologijos konferencijoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0070 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 13 - 2018 07 21 Doc. Neringa Grigutytė, el.p. , tel. (8 5) 266 7605 
8. „Mokslinė stažuotė į Psichikos sveikatos fondą Anglijoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0036  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 04 24 - 2018 05 07 Doc. Neringa Grigutytė, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
9. „Kompetencijos kėlimas skaitant pranešimą Europos internetinių intervencijų konferencijoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0073  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės 2018 04 18 - 2018 04 21 Dokt. Jonas Eimontas, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
10. „Kompetencijos ugdymas migracijos šeimų sociologinio tyrimo klausimais, dalyvaujant sociologų kongrese Kanadoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0075  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 14 - 2018 07 24 Prof. Irena Emilija Juozeliūnienė, el. p. , tel. (8 5) 266 7626 
11. „Kompetencijos kėlimas vykstant į Tarptautinės Sociologų asociacijos XIX Pasaulinį kongresą“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0068 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 14 - 2018 07 24 Dokt. Gintė Martinkėnė, el.p. , tel. (8 5) 266 7626 
12. „Suicidologinių tyrimų rezultatų pristatymas 17-ajame Europos savižudybių ir suicidinio elgesio simpoziume“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0079 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 09 04 - 2018 09 09 Dokt. Jolanta Latakienė, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
13. „Kompetencijos kėlimas pristatant mokslinio tyrimo rezultatus konferencijoje 17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0080 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 09 04 - 2018 09 09 Dokt. Odeta Geležėlytė , el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
14. „Kompetencijos kėlimas šeimos sociologijos ir migracijos tyrimų srityse tarptautiniame mokslo renginyje "XIX ISA pasaulinis sociologijos kongresas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0095  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 14 - 2018 07 24 Dokt. Irma Budginaitė - Mačkinė, el. p. , tel. (8 5) 266 7626 
15. „Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0096  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 09 04 - 2018 09 09 Asist. Eglė Mažulytė - Rašytinė, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
16. „Kompetencijos kėlimas vykstant į pasaulinį sociologų kongresą“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0100  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 07 14 - 2018 07 24 Doc. Laimutė Žilinskienė, el. p. , tel. (8 5) 266 7626 
17. „VU suicidologijos tyrimų grupės tyrimų prisatymas 17-ame Europos Savižudybių ir savižudiško elgesio simpoziume“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0102  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 09 04 - 2018 09 09 Doc. Paulius Skruibis, el. p. , tel. (8 5) 266 7605 
18. „Sanskritas ir Lietuva: mokslinių kompetencijų ugdymas ir tarpinstitucinių ryšių plėtojimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0007  LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2017 12 01 - 2017 12 18 Prof. Audrius Beinorius, el. p. , tel. (8 5) 268 7256
19. „Kompetencijos kėlimas stažuotėje JAV“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0037 LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos mokslinės išvykos ir stažuotės  2018 05 06 - 2018 05 15 Doc. Ilona Laurinaitytė, el.p. , tel. (8 5) 266 7605 

Studentų moksliniai tyrimai ir praktika

Moksliniai tyrimai semestro metu 

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas

1.

„Trauminių patirčių ir potrauminio streso reakcijų analizė asmens raidos kontekste“ DOTSUT-549 (09.3.3-LMT-K-712-10-0126)

LMT/ES Struktūriniai fondai

2018-10-01 –
2019-04-30

Projekto vadovas: 
doc. Evaldas Kazlauskas, 
 

Vasaros praktikos projektai

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas

1.

„Moterų patiriamas smurtas: potrauminio streso rizikos veiksniai“ (DOTSUT-379 (09.3.3-LMT-K-712-09-0073)

LMT/ES Struktūriniai fondai 2018-07-02 – 2018-08-31

Projekto vadovas: 
doc. Evaldas Kazlauskas, 
 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos