Akademinis personalas

2021-2022 m.m. pavasario semestras

202 kab., prieš atvykstant, prašome susisiekti su dėstytoju el. paštu

Darbuotojas Mokslinių interesų sritys  

Kontaktai, 

priėmimo laikas 

Docentė dr. Vilmantė Pakalniškienė Tėvų ir paauglių santykiai, vaikų ir paauglių draugystė už šeimos ribų, socialiniai tinklai, prievarta romantiniuose santykiuose, interneto naudojimas vaikų ir paauglių tarpe

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1100-1400

202 kab.

Docentė dr. Asta Adler Raidos psichologija, globojamų ir įvaikintų vaikų psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

Docentė dr. Dalia Bagdžiūnienė Organizacinė psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1700-1900

nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Dovilė  Barysė

Sprendimų priėmimo procesas ir veiksniai, teisingumo vertinimas ir veiksniai

 

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1000-1200

nuotoliniu būdu

Profesorė dr. Rasa Barkauskienė Raidos psichopatologija, asmenybės psichologija, mokymosi sutrikimai (negalės)

Iš anksto susitarus el. paštu

Docentas dr. Renatas Berniūnas Kognityviniai mokslai, kognityvinė antropologija, kognityviniai moralės ir religijos tyrimai, tarp-kultūrinė psichologija, kultūros evoliucija, eksperimentinė filosofija, psichologijos filosofija

Iš anksto susitarus el. paštu.

Docentas dr. Remigijus Bliumas Bendroji ir kognityvioji psichologija, psichologijos istorija

Iš anksto susitarus el. paštu 

ketvirtadienis 1200-1330

404 kab. 

Asistentė dr. Rima Breidokienė Edukacinė psichologija

 

Iš anksto susitarus el. paštu

penktadienis 1200-1400

nuotoliniu būdu

Profesorė dr. Laima Bulotaitė Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija, priklausomybių psichologiniai aspektai, sveikatos psichologija, rizikingas elgesys

Iš anksto susitarus el. paštu

Lektorė Dovilė Butkienė Emocijų psichologija, mokymosi motyvacija, intelekto sutrikimas ir adaptyvus elgesys, psichologinis testavimas

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1100-1300

402 kab.

Docentė dr. Danguolė Čekuolienė Šeimos psichologija ir psichoterapija, ankstyvųjų santykių raidos psichopatologija, mentalizacijos raidos veiksniai

Iš anksto susitarus el. paštu

Asistentė dr. Ksenija Čunichina Teisės psichologija; Nusikaltimo aukų psichologija; Suvoktas teisingumas; Pareigūnų ir institucijų įvaizdžio ypatumai; Vaikų teisinė ir ekonominė socializacija; Maisto produktų pasirinkimo psichologiniai veiksniai

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1430-1630

nuotoliniu būdu

Docentė dr. Aušra Daugirdienė

Neurofiziologija, neuropsichologija, regos psichofizika, spalvinio regos pojūčio mechanizmų tyrimas, psichofiziologija, neurodidaktika

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1500-1700

nuotoliniu būdu

Lektorius Kęstutis Dragūnevičius Intelektas, intelekto testai, kognityvinė psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1300-1500

202 kab.

Asistentas dr. Jonas Eimonas Klinikinė psichologija, traumų psichologija, terapijos veiksmingumo tyrimai, suicidologija

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1100-1300

202 kab.

Profesorė habil. dr. Danutė Gailienė Klinikinė psichologija, traumų ir krizių psichologija, suicidologija

Iš anksto susitarus el. paštu

Asistentė dr.  Goda Gegieckaitė Klinikinė psichologija, užsitęsęs gedulas, nuostatos apie mirtį

g 

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1300-1500

202 kab.

Asistentė dr. Geležėlytė Odeta

Klinikinė psichologija, psichotraumatologija, kompleksinė trauma, suicidologija, gedulas po artimojo savižudybės

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1400-1500

nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Raidos psichopatologija, prieraišumas, mentalizacija

Iš anksto susitarus el. paštu

penktadienis 900-1030

202 kab.

Docentė dr. Gražina Gintilienė Intelekto tyrimai, vaiko pažintinių gebėjimų raida, vaikų mokymosi sunkumai, testų kūrimas ir adaptavimas

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1230-1330

nuotoliniu būdu

Docentė dr. Sigita Girdzijauskienė Vaikų, paauglių, studentų mokymosi, elgesio ir emocinės problemos. Gabūs vaikai, paaugliai, studentai.Vaikų ir paauglių kognityviniai gebėjimai. Vaikų ir jaunuolių kūrybiškumas. Efektyvus mokytojas ir mokymosi aplinka.

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1300-1500

nuotoliniu būdu

Docentė dr. Neringa Grigutytė Klinikinė psichologija, traumų psichologija, klinikinis psichologinis vertinimas, psichologinis konsultavimas

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1400-1500

nuotoliniu būdu

Profesorė dr. Gražina Gudaitė Klinikinė psichologija, analitinė C.G.Jung psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

Mokslo darbuotoja dr. Lina Jovarauskaitė Streso ir trauminio streso vertinimas, medicinos personalo patiriamo streso tyrimai, streso valdymo intervencijų efektyvumas

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1000-1200

nuotoliniu būdu

Asistentas dr. Vytautas Jurkuvėnas Pažintiniai gebėjimai, senėjimas, neuropsichologija, psichikos sveikatos sutrikimai

Iš anksto susitarus el. paštu

penktadienis 1430-1630

nuotoliniu būdu

Profesorė dr. Roma Jusienė Ankstyvoji raida, ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocinės problemos, sveikatos psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1300-1500

202 kab.

Docentas dr. Antanas Kairys Laiko perspektyva, asmenybės bruožai, evoliucinė psichologija, žiniasklaidos ir interneto psichologija, vyresnio amžiaus asmenų gerovė, finansinių sprendimų priėmimas

Iš anksto susitarus el. paštu

Asistentė dr. Greta Kaluževičiūtė Psichoterapija ir jos efektyvumas; atvejo analizės metodas; kokybiniai psichologijos tyrimai; socialinės žiniasklaidos įtaka psichinei sveikatai; empatija; diagnozės procesas; psichologijos epistemologija

 

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1200-1400

nuotoliniu būdu

Profesorius dr. Evaldas Kazlauskas Klinikinė psichologija, psichotraumatologija

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1500-1700

nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Virginija Klimukienė Nusikalstamas/delinkventus elgesys, kriminalinės rizikos ir apsauginiai veiksniai, elgesio korekcinės intervencijos, paauglystės psichologija, šeimos psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1400-1500

202 kab.

Profesorė dr. Ilona Laurinaitytė Smurtinis elgesys, seksualinės prievartos prevencija, kriminalinės rizikos vertinimas, teismo psichologija, informacinių technologijų vaidmuo sveikatai

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 900-1100

nuotoliniu būdu

Docentas dr. Alfredas Laurinavičius Asmenybės bei asmenybės sutrikimų įvertinimas; išmintis, humoras ir moralumas kaip asmenybės dimensijos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1300-1500

202 kab. / nuotoliniu būdu

Docentė dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė Organizacinė psichologija, organizacinis teisingumas, įsitraukimas į darbą, darbo ir šeimos dermė, darbuotojų gerovė

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1500-1600

nuotoliniu būdu

Docentas dr. Tomas Lazdauskas Raidos ir edukacinė psichologija 

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1100-1300

nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė Traumų psichologija: šeimos trauminė patirtis, politinių represijų psichologiniai padariniai vėlesnėms kartoms, specializuota psichologinė pagalba patyrus traumas

 Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1400-1500

202 kab.

Asistentė dr. Vita Mikuličiūtė Socialinė ir grupių psichologija, teisės psichologija, karo psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1300-1500

202 kab.

Docentė dr. Dalia Nasvytienė Raidos ir edukacinės psichologijos sankirta, psichologinis įvertinimas, psichologinis atsparumas

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1300-1430

gyvai arba nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Aldona Radzevičienė Kognityvinė psichologija, regimasis suvokimas, geštaltpsichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

nuotoliniu būdu

Profesorė dr. Saulė Raižienė Mokymosi aplinka, edukacinė psichologija, identiškumas

lIš anksto susitarus el. paštu

trečiadienis 1300-1400

202 kab. / nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Lauryna Rakickienė Pažintinė, psichosocialinė raida vaikystėje (ikimokyklinis, pradinis mokyklinis amžius); pažintiniai gebėjimai (vykdomosios funkcijos)

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1300-1400

202 kab. / nuotoliniu būdu

Lektorė Albina Saikauskienė  Edukacinė psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1300-1400

202 kab.

Docentė dr. Rūta Sargautytė Psichologija sveikatos priežiūros sistemoje, skausmo psichologija, reabilitacija, tarpkultūrinė psichologija, senėjimas

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1300-1430

nuotoliniu būdu

Asistentė dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė Edukacinė psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1000-1200

nuotoliniu būdu

Docentas dr. Paulius Skruibis Klinikinė psichologija: savižudybės, krizės, gedėjimas; psichologinis konsultavimas

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1600-1700

nuotoliniu būdu

Docentas dr. Rytis Stanikūnas Kognityvinė psichologija, pojūčių ir suvokimo mechanizmų tyrinėjimas, regimosios iliuzijos, psichofizika, psichofiziologija ir emocijos, kvėpavimo technikos ir meditacija, biologinis atgalinis ryšys, akių judesiai ir dėmesys, garsinių signalų, muzikos ir kalbos suvokimas. Neuromarketingas.

 

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1400-1600

405 kab.

Asistenė dr. Dovilė Šorytė Aplinkos psichologija

 

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1700-1900

202 kab.

Asistentė dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė

Paauglių ir jaunimo raida, pozityvi psichikos sveikata, tapatumas ir stresas

 

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1030-1230

nuotoliniu būdu

Profesorius dr. Gintautas Valickas

Asmenybės, socialinė, teisės, sprendimų priėmimo psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

nuotoliniu arba kontaktiniu būdu

Docentė dr. Kristina Vanagaitė

Teisės psichologija, liudytojų psichologija; įtariamųjų apklausos ypatumai, melo atskleidimas, kognityvinis interviu

Iš anksto susitarus el. paštu

trečiadienis 1000-1200

nuotoliniu būdu

Jaunesnioji asistentė Marija Vaštakė Klinikinė psichologija, Egzistencinė-fenomenologinė psichologija ir psichoterapija, psichologinis konsultavimas

Iš anksto susitarus el. paštu

Asistentė dr. Olga Zamalijeva Sveikatos psichologija, sveikas senėjimas, su sveikata susijęs elgesys

Iš anksto susitarus el. paštu

trečiadienis 1500-1700 

115 kab.

Docentė dr. Paulina Želvienė

Psichotraumatologija, specializuota psichotraumatologinė pagalba, stresas ir atsparumas paauglystėje

 

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1000-1100

202 kab.

Asistentas dr. Arūnas Žiedelis  Sveikatos psichologija

 

Iš anksto susitarus el. paštu

ketvirtadienis 1300-1500

202 kab.

Docentė dr. Irena Žukauskaitė Personalo psichologija

Iš anksto susitarus el. paštu

antradienis 1600-1700

nuotoliniu būdu

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1300-1430

nuotoliniu būdu

Docentė dr. Vilmantė Pakalniškienė Tėvų ir paauglių santykiai, vaikų ir paauglių draugystė už šeimos ribų, socialiniai tinklai, prievarta romantiniuose santykiuose, interneto naudojimas vaikų ir paauglių tarpe

Iš anksto susitarus el. paštu

pirmadienis 1100-1400

202 kab.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos