Stresas ir atsparumas - VU Filosofijos fakultetas

Stresas ir atsparumas

STRESAS IR ATSPARUMAS PAAUGLYSTĖJE

Apie tyrėjus

Tyrimą vykdo pagrindiniai tyrėjai:
prof. dr. Evaldas Kazlauskas, dr. Paulina Želvienė, dokt. Ieva Daniūnaitė, dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė

Tyrimo tikslai ir nauda

Pagrindinis tyrimo tikslas išsiaiškinti, kokia yra šalies paauglių psichologinė savijauta, su kokiomis nepalankiomis patirtimis susiduria paaugliai ir jų artimieji, bei kaip šios patirtys gali paveikti paauglių sveikatą, psichologines streso reakcijas ir psichologinį atsparumą, taip pat, kokios yra paauglių žinios apie jiems prieinamus pagalbos būdus.

Tyrimas vykdomas visoje šalyje, planuojama apklausti apie 2000 12–16 m. amžiaus paauglių. Tai svarbus tyrimas, kuris padės geriau suprasti Lietuvos paauglių kasdienines patirtis, nepalankių patirčių pobūdį bei paplitimą, taip pat pagalbos poreikį bei jos prieinamumą paaugliams.

Šis tyrimas yra vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio tyrimų Lietuvoje. Gautos žinios padės Lietuvos specialistams geriau suprasti problemas, su kuriomis susiduria paaugliai, taip pat prisidės prie siūlomų pagalbos būdų jauniems žmonėms tobulinimo šalyje.

Kaip vyksta tyrimas

Tyrimas bus vykdomas mokykloje trimis etapais iš anksto suderinus laiką ir tvarką su mokyklos administracija ir mokytojais. Pirmasis tyrimo etapas bus atliekamas 2019 m., antrasis – 2020 m., o trečiasis – 2021 m.

Tyrime dalyvaus tik tie mokiniai, kurie patys bei jų tėvai/globėjai duos raštišką sutikimą dalyvauti tyrime. Tiek mokiniai, tiek jų tėvai/ globėjai gali atsisakyti dalyvauti tyrime bet kuriuo metu nenurodydami priežasties.

Apklausos trukmė 45–50 min. Tyrimą vykdys pasirengusių, iš anksto apmokytų tyrėjų-psichologų ir psichologijos magistro studentų komanda, vadovaujama patyrusio tyrėjo-psichologo. Tyrimo metu klasėje bus 1–2 tyrėjai, pasiruošę atsakyti į mokiniams kylančius klausimus. Tyrimo pabaigoje visi mokiniai gaus informacinę medžiagą, kur gali kreiptis psichologinės pagalbos savo ugdymo įstaigoje ir gyvenamoje savivaldybėje bei apie telefoninės pagalbos galimybes.

Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

Pateiktuose klausimynuose mokinių nebus prašoma nurodyti asmeninių duomenų, kurie padėtų identifikuoti konkretų vaiką ar šeimą. Bus prašoma tik vaiko parašo ant sutikimo formos, kuri nuo klausimų atsakymų bus atskirta iškart po tyrimo. Surinkta informacija bus koduojama ir saugoma remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Vilniaus universiteto (VU) patvirtintomis mokslinių tyrimų duomenų valdymo taisyklėmis, o mokslinėse publikacijose bus skelbiama tik apibendrinta ir nuasmeninta informacija. Klausimynuose pateikta informacija bus naudojama tik moksliniams tyrimams. Mokyklos administracija ir darbuotojai neturės teisės susipažinti su mokinių atsakymais.

Duomenys bus tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos respublikos Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymą ir Vilniaus universiteto dokumentus:

Asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslais Vilniaus universitete taisyklės, patvirtintos 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus universiteto rektoriaus Nr. R-452
Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 gegužės 25 d. Vilniaus universiteto rektoriaus Nr. R-316
Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo MIDAS taisyklės, patvirtintos 2017 m. balandžio 28 d. Rektoriaus įsakymu Nr. R-168
Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gaires, patvirtintos 2016 m. spalio 18 d. Senato nutarimu Nr. S-2016-9-3
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 nauja redakcija 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426

Nuasmeninti sukoduoti duomenys bus saugiai laikomi Vilniaus universiteto slaptažodžiu apsaugotoje byloje. Su tyrėjais bus dalijamasi tik nuasmeninta kopija.

Informacija apie tyrimo rezultatus

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams „Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu. Tyrimais grįstas rekomendacijas mokykloms ir mokiniams" galite peržiūrėti čia. Rekomendacijų skrajutę mokykloms ir mokiniams rasite čia.

Daniunaitė, I., Cloitre, M., Karatzias, T., Shevlin, M., Thoresen, S., Zelviene, P., & Kazlauskas, E. (2021). PTSD and complex PTSD in adolescence: discriminating factors in a population-based cross-sectional study. European Journal of Psychotraumatology, 12, 890937. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1890937

Zelviene, P., Daniunaite, I., Hafstad, G.S., Thoresen, S., Truskauskaite-Kuneviciene, I., & Kazlauskas, E. (2020). Patterns of abuse exposure and effects of abuse on psychosocial functioning among Lithuanian adolescents: A latent class analysis approach. Child Abuse and Neglect, 108, 104684. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104684

Kazlauskas, E., Zelviene, P., Daniunaite, I., Hyland, P., Kvedaraite, M., Shevlin, M., & Cloitre, M. (2020). The structure of ICD-11 PTSD and Complex PTSD in adolescents exposed to potentially traumatic experiences. Journal of Affective Disorders, 265, 169–174. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.061

Apibendrinti tyrimo duomenys moksliniuose darbuose bus patalpinti tyrėjų grupės interneto tinklapyje www.stresasiratsparumas.lt

Tyrėjų kontaktai

Daugiau informacijos apie vykdomą tyrimą: el. paštu

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos