Kriminologijos katedra

KatedrosPosedis 

Kriminologijos katedra buvo įkurta 2018 m. siekiant tęsti Kriminologinių studijų centro veiklą 2008-2017 m., atsižvelgiant į naujus iššūkius kriminologijos moksle, o taip pat ir į institucinius ir struktūrinius pokyčius Vilniaus universitete ir Filosofijos fakultete.

Katedros veiklos tikslas – inicijuoti ir koordinuoti šiuolaikinius kriminologinius tyrimus bei užtikrinti tarpdalykinio kriminologinių žinių praktinio taikymo, mokymo ir mokslinių tyrimų integraciją. Atsižvelgiant į sukauptą mokslinę patirtį ir Katedros narių kompetenciją kriminologiniai tyrimai orientuojami į šiuolaikinių kriminologinių diskursų analizę bei jos praktinio įgyvendinimo aspektus akcentuojant inovatyvų mokslinio  tyrimo metodų taikymą ir etikos principų užtikrinimą. Šis tyrimų laukas apima tokias kriminologijos ir kriminalinės justicijos temas kaip teoriniai deviacijos ir socialinės kontrolės aspektai, kriminalinės justicijos filosofinės ir sociologinės problemos, bausmių ir reintegracijos politika, nepilnamečių delinkvencija, saugumo miestuose užtikrinimo problemos, medijos ir nusikaltimai, smurtas ir jo recepcija visuomenėje, korporacinių nusikaltimų bei korupcijos prevencija ir kontrolė, metodologinės inovacijos kriminologijoje (naratyvinė analizė, vizualiniai metodai, didelių duomenų ir tekstų analizė, etc.)

Atsižvelgiant į tarpdalykinę ir tarpinstitucinę magistrantūros ir bakalauro kriminologinių studijų programų specifiką Vilniaus universitete, Katedra taip pat padeda koordinuoti ir vykdyti šias programas. Remiantis Katedroje sukaupta teorine ir praktine medžiaga, gauta vykdant  tyrimus, kuriant ir adaptuojant metodikas bei atliekant praktines kriminologines ekspertizes, kuriamos ir diegiamos inovatyvios mokymo formos. Taip pat Katedra prisidėda prie mokslinių renginių organizavimo bei metodinės kriminologinės literatūros, kriminologinio tyrimo metodikų platinimo, rengimo ir leidimo. Katedroje organizuojant ir atliekant kriminologinius tyrimus, į juos bus įtraukiami ne tik dėstytojai ir mokslininkai, bet ir  doktorantai bei magistrantai.

Kontaktai:

Vilniaus universtiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Kriminologijos katedra, adr. Universiteto g. 9, 01513 Vilnius, tel. (8 5) 266 7623, el. paštas

Nariai

Katedros vedėjas profesorius dr. Aleksandras Dobryninas

Asistentė dr. Jolanta Aleknevičienė

Docentas dr. Algimantas Čepas

Asistentas dr. Mindaugas Lankauskas

Docentas dr. Simonas Nikartas

Asistentė dr. Aušra Pocienė

Asistentė dr. Maryja Šupa

Asistentė dr. Margarita Švedkauskienė

Docentė dr. Laima Žilinskienė

Podoktorantūros stažuotoja dr. Sigita Černevičiūtė

Doktorantė Goda Damaševičiūtė

Doktorantė Rimantė Gaičevskytė-Savickė

Doktorantas Vaidas Kalpokas

Doktorantas Evaldas Visockas

Doktorantė Jovita Žėkaitė

Tyrimai

Mokslinė ir mokslinė praktinė veikla 2018-2019 m.

Pagrindinė Kriminologijos katedros tyrimų tema:

Socialinė kontrolė ir kriminologinių diskursų konstravimas („Social Control and Construction of Criminological Discourses“)

Projektai

Dalyvavimas projektuose:

Lincs Project – linking European prison statistics to the criminal justice system in order to analyse the prison as well as the crime situation in European countries in its relevant context. Funded by the European Union and the Council of Europe. Lithuanian part: A. Dobryninas (coordinator), A. Čepas, R. Gaičevskytė-Savickė, E. Visockas); 2018-2019.

Ekonominio poveikio priemonės rūkymo prevencijoje. Finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Dalyviai: M. Jakubauskienė (projekto vadovė), A. Čepas, A. Dobryninas, V. Giedraitis, A. Pocienė; 2019-2021.

Publikacijos

Svarbiausios publikacijos:

Čepas, A., Dobryninas, A. Valickas, G. (m. red.). (2018). Nužudymai Lietuvoje. Vilnius: Justicija, 345 p.

Dobryninas, A. „Chapter 25. Criminology in Lithuania: Restoring Paradigms. The Wiley Handbook of the History and Philosophy of Criminology. Ruth Triplett, Ed. (2018). Wiley. p. 406-421.

Giedraitis, Vincentas; Stavytskyy, Andriy; Kharlamova, Ganna; Šumskis, Vaidotas. Estimating the Interrelation Between Energy Security and Macroeconomic Factors in European Countries. 2018. Journal of International Studies. 11(3).

Pocienė, A. „Korupcijos suvokimas tarp ekspertų, gerai informuotų piliečių ir eilinių gyventojų, Kriminolologijos studijos (2019/6).

Pranešimai

Pranešimai konferencijose:

Aleknevičienė, J., Pocienė, A. „Kriminologinio žinojimo konstravimas: studijų ir tyrimų reikšmė“. X-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija, 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėda.

Aleknevičienė, J., Dobryninas, A., Kriminologija kaip tarpdisciplininis projektas Vilniaus universitete: iššūkiai, pasiekimai ir perspektyvos. 31-oji metinė Baltijos kriminologų konferencija „Nusikaltimų kontrolės kultūra Baltijos regione“ 2018 m. birželio 28–29 d. / Vilniaus universitetas.

Čepas, A., Dobryninas, A.,Corruption and Anti-Corruption in Lithuania: 20 Years After. 18th Annual Conference of the European Society of Criminology Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity. Implications for Modern Criminology 29.08. - 01.09.2018.  Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Dobryninas, A. Pavojingas diagnozavimo žavesys. Santaros-Šviesos suvažiavimas, 2018 m. birželio 22–24; sekcija „Diagnozė – lietuvis: 2018“)

Dobryninas, A. „Baudžiamoji politika“ ir jos suvokimas Lietuvos visuomenėje. 2017 m. Teismų veiklos apžvalgos pristatymas: bylų nagrinėjimo statistika ir tendencijos, baudžiamoji politika Lietuvoje ir jos suvokimas visuomenėje. Lietuvos teismai. 2018.03.30.

Dobryninas, A. Socialinė kontrolė ir kriminalizacija: naujojo Beccaria beieškant. X-ojo nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas. Klaipėdos universitetas. 2018.10.12-13. Šupa, Maryja. „Miestas kaip komunikacijos medija: Vilniaus miesto semiotiniai kraštovaizdžiai (Reformatų skvero atvejis)“. Tarpdisciplininė mokslinė–praktinė konferencija „Architektūros kokybė: konteksto svarba“. Vilnius, 2018 m. spalio 1 d.

Giedraitis, V. Folllow the money: Crime, structural unemployment and migration in a transition economy.(Poster). 18th Annual Conference of the European Society of Criminology Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity. Implications for Modern Criminology 29.08. - 01.09.2018.  Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Šupa, Maryja. „Bendruomenių įsitraukimas į miestų kūrimą“. Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencija. Panevėžys, 2019 m. kovo 7 d.

Visockas E. „Žinojimo apie policiją konstravimas medijose: veikėjai, priemonės, įvaizdžiai“. 4-oji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“ 2018 m. balandžio 20 d. / Vytauto Didžiojo universitetas.

Visockas E. „Kas ir ką kalba apie policiją internete, ir kaip tai veikia Lietuvos visuomenę?“. 31-oji metinė Baltijos kriminologų konferencija „Nusikaltimų kontrolės kultūra Baltijos regione“ 2018 m. birželio 28–29 d. / Vilniaus universitetas.

Visockas E. „Communication as tool for crime prevention“. 18th Annual Conference of the European Society of Criminology Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity. Implications for Modern Criminology 29.08. - 01.09.2018. Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Žėkaitė J. Online piracy as a risk factor“ 1st Conference on Regional Risks and Risks to the Regions on January 30-31, at Lithuanian Military Academy.

Žėkaitė J. „Informacijos ir žinių prieinamumas internete: kaip turėtų būti ir kaip yra iš tiesų“, Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV, 2018 m. kovo 23 d., Vilniaus universitetas.

Žilinskienė, L. „Permąstant reintegracijos procesą“. X-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija, 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėda.

Disertacijos

Lankauskas, Mindaugas. Disertacija „Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: Lietuvos atvejo analizė viešojo kanapių diskurso kontekste“. Mokslinis vadovas – prof. dr. Aleksandras Dobryninas.

Apginta Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2018-11-14.

Jaunųjų kriminologų konferencija

Aut A.Dobryninas copy

Jau dvyliktus metus gegužės 27 dieną Lietuvos kriminologai kviečia iš arčiau pažvelgti į kriminologijos mokslo užkulisius, atskleisti nusikalstamo elgesio mįsles, aptarti aktualijas ir turiningai praleisti laiką. Šiemet kviečiame apsilankyti dvejuose renginiuose – konferencijoje ir diskusijoje. Plačiau apie Lietuvos kriminologų dieną.

 

2-oji mokslinė jaunųjų kriminologų konferencija vyks Filosofijos fakultete 2022 m. gegužės 27 d. 9:00–12:30 val. Konferencijos programą galima parsisiųsti čia.

Jaunieji kriminologai – VU Filosofijos fakulteto Kriminologijos bakalaurantai ir magistrantai, absolventai, kitų disciplinų studentai – pristatys savo kriminologinių ieškojimų rezultatus. Tai – puiki proga susipažinti su skirtingose kriminologijos kryptyse keliamais klausimais ir sprendžiamomis problemomis, daugiau sužinoti apie tai, ką studentai veikia studijų metu.


2021 m. jaunųjų kriminologų konferencija „Jaunieji kriminologai ir jų atradimai“ vyko nuotoliniu būdu. Jaunieji kriminologai kvietė drauge ieškoti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus: Kuo azartiniai lošimai patraukia jaunuolius? Ar Lietuvoje prekiaujama žmonėmis? Su kokiais socialinės integracijos sunkumais susiduria atliekantieji ilgas laisvės atėmimo bausmes? Kaip įkalinimo įstaigų darbą keičia jaunesnieji pareigūnai?

Renginys pradėjo tęstinę tradiciją, įgalinančią jaunuosius (ir ne tik) kriminologus dalytis mintimis bei patirtimis.

2021 M. KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos