Konkursinio balo sandara

Magistrantūros studijos

Visą informaciją apie konkursinio balo sandarą stojant į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas 2020–2021 studijų metais rasite čia.

Bakalauro studijos

Studijų programa Konkursinio balo sandara
Valstybinio brandos egzamino įvertinimas Svertinis koef. Brandos egzamino įvertinimas arba  (A lygio) metinis pažymys) Svertinis koef. Bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais, svertinis koef. (brandos egzamino įvertinimas arba (A lygio) metinis pažymys) Lietuvių k. ir literatūros svertinis koef. (Valstybinio brandos egzamino įvertinimas)
Azijos studijos (Artimųjų Rytų studijos) istorija 0,4 geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2
Azijos studijos (Japonologija)
Azijos studijos (Pietų Azijos studijos)
Azijos studijos (Sinologija)
Filosofija istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (biologijos pedagogika) biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (chemijos pedagogika) chemija 0,4 matematika arba biologija, arba fizika 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (fizikos pedagogika) fizika 0,4 chemija arba matematika, arba biologija 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (istorijos pedagogika) istorija 0,4 geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (filosofijos ir etikos pedagogika) istorija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Dalyko pedagogika (dviejų kalbų ugdymo pedagogika) lietuvių k. ir literatūra 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 užsienio kalba 0,2
Psichologija matematika 0,4 biologija 0,2 0,2 0,2
Socialinis darbas istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Kriminologija matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Socialinė politika matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Sociologija matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Vaikystės pedagogika lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija 0,2
Psichologija (turintiems universitetinį aukštąjį išsilavinimą) Konkursinį balą sudaro pagrindinių arba vientisųjų studijų universitetinėje aukštojoje mokykloje baigiamojo darbo (baigiamųjų egzaminų) pažymys (pažymių aritmetinis vidurkis).

Vidurinį išsilavinimą įgysiantiems 2020 m. reikia atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymas;
 2. Užsienio kalbos (anglų/vokiečių/prancūzų) egzamino išlaikymas;
 3. Matematikos valstybinio egzamino išlaikymas;
 4. 5 geriausių metinių dalykų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Įskaitomi dalykai:

  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 5,4 balai.

Konkursinio balo skaičiuoklė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos