Doc. dr. Gražina Gintilienė

Apie

Gintiliene

El. paštas:

Dėstomi dalykai: Vaiko psichologinis įvertinimas, Psichologinis įvertinimas ir testavimas

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Intelekto tyrimai, vaiko pažintinių gebėjimų raida, vaikų mokymosi sunkumai, testų kūrimas ir adaptavimas

Priėmimo laikas

 

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje
 

Projektas Metai Veikla
 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės projektas "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Vadovė dr. I.Žukauskaitė.      2011-2013  docentė
 ESSF BPD 2.5. priemonė  projektas „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto vadovė doc. L.Bulotaitė.      2006-2008 docentė
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo „Lietuvos vaikų psichikos sveikatos rizikos ir gerovės veiksniai"  2007 docentė
 Sutartis „Profesinio tinkamumo testų vertimas į lietuvių kalbą, jų adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai“ tarp VU ir LR ŠMM (Nr. SUT-186/APS-250000-325)
 2006-2007  vadovė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro „Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas“  2003-2004  docentė
Phare 2001 „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemų tyrimas: Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas“  2004  vykdytoja
Šiaurės šalių ministrų tarybos „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata“  2003-2004  vykdytoja
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo „Vaikų psichikos sutrikimų epidemiologinis  tyrimas“  2003  vykdytoja
Vilniaus universitetas. „WISC-III standartizacija Lietuvoje“  1997-2002  vykdytoja

 

Kita veikla

Institucija Veikla
Europos psichologų asociacijų federacijos Testų ir testavimo komitetas (2007 iki dabar) narė
Lietuvos psichologų sąjunga (1989 -1994 m.;  2002 iki dabar); valdybos narė
Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų taryba prie Lietuvos ŠMM (2003 - 2007 m.); narė
Mokyklos psichologių atestacinė komisija prie Lietuvos ŠMM (1997 –2005 m.); narė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba (1991 - 1993 m.). narė
Lietuvos psichologų asociacija (LPA) narė
Elgesio raidos tyrimo tarptautinė organizacija (ISSBD) narė
Specialaus ugdymo tarptautinė studijų grupė (ISG) narė
Lietuvos disleksijos asociacija  (LDA) narė

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos