Prof. habil. dr. Danutė Gailienė

Apie

 gailiene2 copy copy

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

Priėmimo laikas

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Klinikinė psichologija, traumų ir krizių psichologija, suicidologija


Dėstomi dalykai:

Klinikinė psichologija
Krizių ir traumų psichologija
Kognityvinė psichoterapija

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Monografijos ir studijos

D.Gailienė (sud.). Gyvenimas po lūžio. Kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, 2015.

 
Gailienė D. (Ed.) Lithuanian Faces after Transition. Psychological Consequences of Cultural Trauma. Vilnius: Eugrimas, 2015  
 •  
Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vilnius: Tyto alba, 2008        
 •  
Gailienė D. (Ed.) The Psychology of Extreme Traumatisation: The Aftermath of Political repression. Vilnius: Akreta, 2005.  
 •  
Gailienė D. (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGGRTC, 2004.  
 •  
Gailienė D., L.Bulotaitė, N.Sturlienė. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2003.  
 •  
Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2002.  
 •  
Gailienė D. (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001.  
 •  
Gailienė D. Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje. Vilnius: Tyto alba, 1998.  
 •  
Gailienė D. H. Roršacho metodika asmenybei tirti. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2-ras pataisytas ir papildytas leidimas, 1997.  
 •  
Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Aš myliu kiekvieną vaiką. Apie vaikų psichologinio atsparumo ugdymą. Knyga mokytojams ir auklėtojams. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996.  

 

Svarbesni straipsniai

 •  
Gailienė D. Užburtame rate: savižudybių paplitimas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 31, 5-17.
 •  
Gailienė D. Suizid und seine gesellschaftliche Ursachen. Zur Debatte. Themen der katholischen Akademie in Bayern, 2005, 4, 35-36.
 •  
Gailienė D. Suicidal Behaviour in Lithuania. In: A.Schmidtke et al. (Eds). Suicidal Behaviour in Europe. Results from the WHO/EURO Multicenter Study on Suicidal Behaviour. Hogrefe&Huber, 2004, 167-170.
 •  
Gailienė D., E.Kazlauskas, Po penkiasdešimties metų: sovietinių represijų Lietuvoje psichologiniai padariniai ir įveikos būdai. D.Gailienė (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGRGTC, 2004, 78-126.
 •  
Gailienė D. Suicide in Lithuania during the Years of 1990 to 2002. Archives of Suicide Research, 2004, 8: 389-395.
 •  
Gailienė D. Samobójstwa na Litwie I w Polsce: Potwierdzenie hipotezy “weselszego baraku”. Nowinki Psychiatryczne. 2004, 55, 86-87.
 •  
Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebusch, Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Ethical and Legal Issues in Suicidology: International Perspectives. Archives of Suicidal Research, 6: 185-197, 2002.
 •  
Gailienė D. Selbstmord in der Litauischen Folklore. Suizidprophylaxe 29, 2002, Heft 2, S. 59-62.
 •  
Gailienė D. Mėginusieji nusižudyti – labai didelės suicidinės rizikos grupė. D.Gailienė (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001, 182-199.
 •  
Gailienė D. Vienos diagnozės istorija. Naujasis židinys. 2001, 12, 675-683.
 •  
Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebusch, Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Controling the Enviroment to Prevent Suicide: International Perspectives. Canadian Journal of Psychiatry, 2000, 45, 639-644.
 •  
Gailienė D., R.Navardauskienė. Zur Neuorientierung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern in einer postkomunistischen Gesellschaft. Ein Beitrag aus der suizidologischen Forschung in Litauen. In: R.Freytag, Th. Giernalczyk (Hg.) Geschlecht und Suizidalität. Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 98-112.
 •  
 Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebusch, Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Ethical and Legal Issues. In: K. Hawton, K. van Heeringen (Eds.) International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. London: John Wiley & Sons, Ltd., 2000, 422-435.
 •  
 Gailienė D. Suicide Trends in Lithuania. Revue Baltique, 1999, No. 14, 131 – 137.
 •  
Fekete S., A. Schmidtke, E. Etzersdorfer, D. Gailienė. Media Reports on Suicide in Hungary, Austria, Germany and Lithuania in 1981 and 1991. In: D. De Leo, A. Schmidtke, R. F. W. Diekstra (Eds.) Suicide Prevention. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 1998, p. 145-156.
 •  
Gailienė D. Perspectives from Lithuania. In: A.S. Bellack, M. Hersen (Eds.) Comprehensive Clinical Psychology. Oxford, New York, Tokyo: Pergamon, 1998, vol. 10, p. 325-334 .
 •  
Gailienė D. Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba. Naujasis židinys, 1997, 5-6, 197-212 p.
 •  
Gailienė D. Klinikinė psichologija Lietuvoje. Psichologija, 1997, 17(2), 5-24 p.
 •  
Gailienė D., I. Ružytė. Ancient Attitudes towards Suicide in Lithuania. Nordic Journal of Psychiatry, 1997, 51, 29-35.

Tyrimai ir kita veikla

Kita veikla

Institucija Veikla
Lietuvos aukštojo mokslo taryba narė
Žurnalas „Archives of Suicide Research“ redkolegijos narė
Žurnalas „European Psychologist“ redkolegijos narė
Tarptautinė savižudybių tyrimo akademija (International Academy for Suicide Research) tikroji narė
Amerikos suicidologų asociacija (American Association of Suicidology) narė
Europos potrauminio streso studijų draugija (European Society for Traumatic Stress Studies) narė
Lietuvos bioetikos komitetas narė
Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų kvalifikacinės komisija narė
Vilniaus universiteto Senatas (2001-2005) narė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos